De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë

Deel I/E.1   Stukken betreffende de vroegste scheepstochten, 1602-1614

Deel I/E.1.g   Extracten van missiven en andere papieren uit Indië naar de Republiek gezonden, 1611-1613
597
Extracten en samenvattingen van missiven en andere papieren van 1611 oktober 17 - 1613 januari 3, uit Indië naar de Republiek gekomen met de schepen Wapen van Amsterdam en Vlissingen
[c. 1613]
1 stuk