De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë

Deel I/E.1   Stukken betreffende de vroegste scheepstochten, 1602-1614

Deel I/E.1.h   Stukken betreffende de Verenigde Oude Amsterdamse en de Verenigde Oude Zeeuwse Compagnieën, voor en na de oprichting van de VOC, 1602
598
Kopie-brief van de bewindhebbers in Amsterdam aan hun factors in Indië, na de oprichting van de VOC
1602 mei 15
2 stukken
In tweevoud
599-601
Stukken betreffende de scheepstocht voor rekening van de Verenigde Zeeuwse Compagnie
1602
 
De Verenigde Zeeuwse Compagnie, ontstaan uit de vereniging van de Middelburgse Compagnie onder Adriaan Hendrick ten Haeff met de meerderheid van de vennoten van de Veerse Compagnie onder Balthasar de Moucheron, bracht op 28 januari 1601 een vloot van vier schepen in zee
599
Kopie-missive van Cornelis Jolijt, Nicolaes Pietersz., Jan Maertssen en Luycas Antheunsz., factors van de Verenigde Zeeuwse Compagnie in Atjeh, aan admiraal Jacob van Neck of de door hem achtergelaten factors in Pattani
1602 sep. 3
1 stuk
Gepubliceerd in: Unger, Oudste reizen, 150-152. Het origineel van deze missive is niet meer ontvangen door Jacob van Neck, die op 23 augustus 1602 uit Pattani vertrok, maar door Jacob van Heemskerck, die aldaar op 19 augustus 1602 arriveerde en er 7 november nog vertoefde. (Zie De Jonge, Opkomst II, 244, 270, 271.)
600
Kopie-missive van de factors van de Verenigde Zeeuwse Compagnie in Atjeh aan de bewindhebbers in Middelburg
1602 nov. 18
1 stuk
Gepubliceerd in: Unger, Oudste reizen, 152-155
601
Kopie-missive van Hans de Wolff en Lafer, factors in Gujarat, aan de factors van de Verenigde Zeeuwse Compagnie in Atjeh
1602 apr. 20
2 stukken
In tweevoud. Gepubliceerd in: De Jonge, Opkomst II, 495-496 en in: Unger, Oudste reizen, 149-150