De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë

Deel I/E.1   Stukken betreffende de vroegste scheepstochten, 1602-1614

Deel I/E.1.j   Extract-missive betreffende een remonstrantie over de VOC-handel op Indië
655
Extract-missive betreffende een remonstrantie, van `een fameuse patriot', ter rechtvaardiging van de VOC-handel in Indië
1608 feb. 22
1 stuk