De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë

Deel I/E.2   Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden
De aaneengesloten serie kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden begint pas in 1637. Van de periode vóór 1637 zijn vijf delen resoluties bewaard, afkomstig van Laurens Reael en Jan Pietersz. Coen en raden (inv. nrs. 656-658) en van Pieter de Carpentier en raden (inv. nrs. 659-660). Kopie-resoluties over het tijdvak 1610-1637 bevinden zich merendeels in de serie overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam (inv. nrs. 1053-3987). Ook nadien, tot 1651, zijn nog resoluties bij de overgekomen brieven en papieren ingebonden. Voor een verdere toelichting zie hoofdstuk 3, p. .
Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden in de serie overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam, 1610-1637
---
1610 dec. 20 - 1611 juli 13
 
---
1613 nov. 30 - 1615 dec. 24
 
Door J.P. Coen en raad in Bantam genomen
---
1614 juli 10 - 1615 apr. 2 en mei
 
---
1614 nov. 13 - 1615 nov. 5
 
---
1616 jan. 16 - mrt. 4
 
Bij deze resoluties bevindt zich ook het kopieboek van uitgaande missiven, 1615 december 18 - 1616 maart 7
---
1616 juni 23 - aug. 4
 
---
1616 juni 23 - aug. 4
 
---
1616 juni 23 - 1617 juli 2
 
---
1617 apr. 13 - aug. 28
 
Door J.P. Coen genomen
---
1617 apr. 9 - mei 4
 
Door Laurens Reael in Banda genomen
---
1617 juli 28 - dec. 27
 
---
1617 juli 28 - dec. 11
 
---
1617 aug. 28 - okt. 9
 
Door J.P. Coen in Bantam genomen
---
1617 okt. 13 - 1618 jan. 4
 
---
1618 jan. 19 - mrt. 9
 
Door J.P. Coen genomen
---
1618 mrt. 13 - okt. 5
 
---
1618 juni 10 - aug. 20
 
---
1618 juli 17
 
---
1618 okt. 18 - nov. 3
 
Door J.P. Coen genomen
---
1618 nov. 20 - 1619 jan. 11
 
Door J.P. Coen genomen
---
1618 dec. 16 (extract - resolutie)
1618
 
Door J.P. Coen genomen
---
1619 jan. 14 - apr. 22
 
In het fort Jakatra genomen
---
1619 feb. 5 - aug. 3
 
Door J.P. Coen genomen
---
1619 mrt. 23 en 26, en mei 15 en 18
 
Betreffende de Engelsen
---
1619 aug. 14 - okt. 4
 
---
1619 okt. 11 - 1620 jan. 22
 
---
1620 feb. 7 - apr. 27
 
---
1620 apr. 21 - 1627 apr. 10
 
Betreffende de geschillen met de Engelsen
---
1620 mei 7 - juli 29
 
---
1620 aug. 8 - okt. 9
 
---
1620 okt. 29 - dec. 30
 
---
1621 jan. 12 - mei 1
 
---
1621 mei 8 - nov. 6
 
---
1621 nov. 21 - 1622 jan. 15
 
---
1622 jan. 22 - mrt. 23
 
---
1622 mrt. 10 - sep. 6
 
---
1622 aug. 31 - 1623 aug. 30
 
---
1623 feb. 2 - 1624 jan. 17
 
Bevat ook een samenvatting van de resoluties
---
1623 feb. 2 - 1624 jan. 17
 
---
1624 jan. 29 - 1625 jan. 21
 
---
1625 jan. 27 - okt. 23
 
---
1625 jan. 27 - 1626 jan. 26
 
Bevat ook een samenvatting van de resoluties
---
1625 jan. 27 - 1626 jan. 26
 
---
1626 feb. 9 - dec. 17
 
Bevat ook een samenvatting van de resoluties
---
1626 feb. 9 - dec. 7 (extract - resoluties)
1626
 
---
1626 dec. 17 - 1627 okt. 30
 
---
1627 apr. 15 - juli 21
 
Door J.P. Coen genomen voor Ilha de Maio
---
1627 okt. 4 - 1628 nov. 1
 
---
1628 nov. 5 - 15
 
---
1628 nov. 1 - 1629 mrt. 5
 
---
1628 nov. 1 - 1629 okt. 10
 
---
1629 okt. 12 - 1631 feb. 14
 
---
1632 sep. 5 - nov. 12
 
---
1632 nov. 1 - 1633 aug. 9
 
---
1633 nov. 24 - 1634 dec. 4
 
---
1634 dec. 5 - 1635 dec. 29
 
---
1636 jan. 5 - dec. 24
 
---
1636 dec. 31 - 1637 dec. 24
 
656-658
Kopie-resoluties van president en raden van de kantoren in Bantam en Jakatra, 1613-1619 en van gouverneur-generaal en raden van Indië
1619 - 1623, [c. 18e eeuw]
3 banden
In de periode van het gouverneur-generaalschap van Laurens Reael zijn tevens de resoluties vermeld die door directeur-generaal Jan Pietersz. Coen in Bantam zijn genomen
656
1613 nov. 30 - 1620 jan. 17
 
657
1620 jan. 22 - 1621 dec. 29
 
658
1621 dec. 30 - 1623 jan. 31
 
659-660
Kopie-resoluties van gouverneur-generaal Pieter de Carpentier en raden. Met inhoudsopgaven
1623 - 1627
2 banden
659
1623 feb. 2 - 1625 jan. 21
 
660
1625 jan. 27 - 1627 sep. 30
 
661-827
Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Gedeeltelijk met inhoudsopgaven
1637 - 1791
167 banden
De resoluties worden onderscheiden in `generale' en in `secrete' (of `aparte') resoluties. Deze laatste zijn in verscheidene banden aan de generale resoluties toegevoegd. Dit komt voornamelijk voor bij de resoluties van de jaren 1704-1727. Voorts bevinden zich secrete resoluties in de serie overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam (inv. nrs. 1053-3987). Vanaf het jaar 1756 zijn de secrete resoluties in afzonderlijke banden bijeengebracht (inv. nrs. 840-847). Vanaf 1658 bevatten de meeste banden ook inhoudsopgaven
661
1637 dec. 1 - 1638 dec. 7
 
662
1639 jan. 7 - 1640 jan. 17
 
663
1640 jan. 21 - nov. 17
 
664
1641 feb. 2 - dec. 9
 
665
1642 jan. 10 - dec. 2
 
666
1642 dec. 8 - 1643 dec. 1
 
667
1643 dec. 3 - 1644 dec. 3
 
668
1645 jan. 5 - sep. 25
 
669
1645 dec. 17 - 1647 jan. 8
 
670
1646 dec. 15 - 1647 dec. 31
 
671
1648 jan. 1 - dec. 22
 
672
1649 jan. 14 - dec. 16
 
673
1651 jan. 27 - 1652 jan. 24
 
674
1653 jan. 31 - 1654 jan. 15
 
675
1652 jan. 27 - 1653 jan. 28
 
676
1653 jan. 31 - 1654 jan. 15
 
677
1654 jan. 20 - 1657 dec. 28
 
Bij de resoluties van 1656 zijn tekeningen gevoegd van de versterkingen rond Batavia: Sterreschans, Onrust, Zoutelande, Jakatra, Batenburg, Vijfhoek, Legerplaats en Rijswijk
678
1658 jan. 2 - 1663 dec. 7
 
Bevat ook secrete resoluties en missiven van 1660 januari 31 - februari 21. Sinds 1658 zijn inhoudsopgaven aanwezig. De inhoudsopgave in deze band omvat de periodes 1658 januari 2 - 1660 november 26, 1662 januari 12 - december 1, 1662 december 15 - 1663 juli 16
679
1663 dec. 14 - 1665 jan. 7
 
680
1665 jan. 2 - 1666 jan. 25
 
681
1666 jan. 26 - 1667 jan. 22
 
682
1667 jan. 1 - dec. 27
 
683
1668 jan. 3 - 1669 jan. 29
 
684
1669 jan. 4 - 1670 jan. 28
 
685
1670 feb. 4 - 1671 jan. 27
 
686
1671 jan. 30 - 1672 jan. 30
 
687
1672 feb. 5 - 1673 jan. 27
 
688
1673 feb. 2 - 1674 jan. 26
 
689
1674 feb. 2 - 1675 jan. 30
 
Bevat ook kopie-resoluties, 1675 februari 5-19
690
1675 feb. 5 - 1676 feb. 4
 
691
1676 feb. 14 - 1677 feb. 5
 
692
1677 feb. 5 - 1678 feb. 8
 
693
1678 feb. 18 - 1679 feb. 10
 
694
1679 feb. 14 - 1680 mrt. 12
 
695
1680 mrt. 12 - 1681 apr. 1
 
696
1681 apr. 8 - okt. 31
 
697
1681 nov. 1 - 1682 dec. 31
 
698
1683 jan. 5 - 1684 jan. 6
 
In plaats van generale resoluties bevat deze band: `Notulen van het gebesogneerde en geresolveerde in de raad van Indië'. Met bijlagen
699
1684 jan. 11 - dec. 29
 
De inhoudsopgave omvat de periode 1684 januari 11 - december 29, 1685 januari 2 - februari 6
700
1685 jan. 2 - dec. 28
 
701
1686 jan. 4 - dec. 28
 
702
1687 jan. 3 - dec. 30
 
703
1688 jan. 6 - dec. 31
 
704
1689 jan. 11 - dec. 30
 
705
1690 jan. 3 - dec. 30
 
706
1691 jan. 2 - dec. 31
 
707
1692 jan. 4 - dec. 31
 
708
1693 jan. 5 - dec. 31
 
709
1694 jan. 5 - dec. 30
 
710
1695 jan. 3 - dec. 30
 
711
1696 jan. 3 - dec. 31
 
712
1697 jan. 4 - dec. 30
 
713
1698 jan. 3 - dec. 30
 
714
1699 jan. 2 - dec. 29
 
715
1700 jan. 5 - dec. 30
 
Bevat ook `Notulen van 't gebesoigneerde en geresolveerde in rade van India', 1700 augustus 3 - december 30
716
1701 jan. 4 - dec. 30
 
717
1702 jan. 3 - dec. 29
 
718
1703 jan. 1 - dec. 28
 
719
1704 jan. 3 - dec. 30
 
Bevat ook secrete resoluties, 1704 mei 11 - december 5
720
1705 jan. 2 - dec. 29
 
De inhoudsopgave bevindt zich na f. 690
721
1705 jan. 2 - dec. 29
 
Gelijkluidend aan inv. nr. 720. De inhoudsopgave ontbreekt
722
1706 jan. 4 - dec. 29
 
Bevat ook secrete resoluties, 1706 januari 15 - december 29
723
1707 jan. 3 - dec. 30
 
Bevat ook kopie-secrete resoluties, 1707 maart 17 - juni 17
724
1708 jan. 3 - dec. 31
 
Bevat ook secrete resoluties, 1707 december 20 - 1708 december 4
725
1709 jan. 4 - dec. 31
 
Bevat ook secrete resoluties, 1709 februari 13 - mei 7
726
1710 jan. 3 - dec. 30
 
Bevat ook extract-resoluties, 1710 november 4-25
727
1711 jan. 2 - dec. 31
 
728
1712 jan. 4 - dec. 30
 
Bevat ook secrete resoluties, 1712 december 22 - 1713 januari 10
729
1713 jan. 3 - dec. 29
 
730
1714 jan. 2 - dec. 28
 
731
1715 jan. 4 - dec. 27
 
732
1716 jan. 3 - dec. 31
 
Bevat ook secrete resoluties, 1716 maart 20 - oktober 13
733
1717 jan. 5 - dec. 31
 
Bevat ook secrete resoluties, 1717 augustus 3 - september 28
734
1718 jan. 4 - dec. 31
 
735
1719 jan. 3 - dec. 29
 
736
1720 jan. 2 - dec. 30
 
Bevat ook secrete resoluties, 1720 augustus 30
737
1721 jan. 3 - dec. 30
 
738
1722 jan. 2 - dec. 29
 
739
1723 jan. 5 - dec. 28
 
740
1724 jan. 4 - dec. 29
 
Bevat ook secrete resoluties, 1724 maart 28 - september 8
741
1725 jan. 5 - dec. 28
 
Bevat ook secrete resoluties, 1725 april 23 en 24
742
1726 jan. 3 - dec. 31
 
Bevat ook secrete resoluties, 1726 januari 15 - 1727 januari 28
743
1727 jan. 3 - dec. 30
 
Bevat ook secrete resoluties, 1727 januari 23 - november 14
744
1728 jan. 2 - dec. 28
 
745
1729 jan. 4 - dec. 30
 
746
1730 jan. 2 - dec. 28
 
747
1731 jan. 2 - juni 29
 
De inhoudsopgave omvat de periode 1731 januari 2 - oktober 30
748
1731 juli 2 - dec. 28
 
De inhoudsopgave omvat de periode 1731 november 2 - december 28
749
1732 jan. 3 - juli 29
 
750
1732 aug. 1 - dec. 31
 
751
1733 jan. 2 - juni 30
 
752
1733 juli 1 - dec. 31
 
753
1734 jan. 4 - juni 22
 
De inhoudsopgave omvat de periode 1734 januari 4 - september 28
754
1734 juni 24 - dec. 31
 
De inhoudsopgave omvat de periode 1734 oktober 1 - december 31
755
1735 jan. 1 - juni 24
 
De inhoudsopgave omvat de periode 1735 januari 1 - juli 29
756
1735 juni 27 - dec. 30
 
De inhoudsopgave omvat de periode 1735 augustus 1 - oktober 28 en november 1 - december 30
757
1736 jan. 3 - juni 21
 
De inhoudsopgave omvat de periode 1736 januari 3 - september 28
758
1736 juni 22 - dec. 31
 
De inhoudsopgave omvat de periode 1736 oktober 2 - december 31
759
1737 jan. 4 - juni 28
 
De inhoudsopgave omvat de periode 1737 januari 4 - augustus 30
760
1737 juli 2 - dec. 31
 
De inhoudsopgave omvat de periode 1737 september 2 - december 31
761
1738 jan. 3 - juli 31
 
762
1738 aug. 1 - dec. 30
 
763
1739 jan. 2 - aug. 28
 
764
1739 sep. 1 - dec. 29
 
765
1740 jan. 4 - aug. 29
 
766
1740 sep. 4 - dec. 31
 
767
Kopie-secrete resoluties betreffende de opstand van de Chinezen
1740 sep. 26 - dec. 2; 1741 mrt. 10 - juli 24 en a
 
768
1741 jan. 3 - juli 31
 
769
1741 aug. 1 - dec. 29
 
770
1742 jan. 2 - juni 29
 
771
1742 juli 1 - dec. 31
 
772
1743 jan. 3 - dec. 30
 
773
1744 jan. 3 - dec. 31
 
774
1743 juli 15 - 1744 dec. 29
 
In plaats van generale resoluties bevat deze band: `Besoignes van generaal en raden over de respective comptoiren van Indien'
775
1745 jan. 5 - dec. 23
 
776
1745 dec. 24 - 1746 dec. 30
 
777
1747 jan. 3 - dec. 29
 
778
1748 jan. 2 - dec. 31
 
779
1749 jan. 3 - dec. 31
 
780
1750 jan. 9 - dec. 31
 
781
1751 jan. 1 - dec. 31
 
782
1752 jan. 4 - dec. 29
 
783
1753 jan. 2 - dec. 31
 
784
1754 jan. 3 - dec. 31
 
785
1755 jan. 3 - dec. 31
 
786
1756 jan. 2 - dec. 31
 
787
1757 jan. 3 - dec. 31
 
788
1758 jan. 3 - dec. 30
 
789
1759 jan. 11 - dec. 31
 
790
1760 jan. 1 - dec. 31
 
791
1761 jan. 6 - dec. 31
 
792
1762 jan. 5 - dec. 31
 
793
1763 jan. 4 - dec. 31
 
794
1764 jan. 6 - dec. 31
 
795
1765 jan. 1 - dec. 31
 
796
1766 jan. 3 - dec. 31
 
797
1767 jan. 5 - dec. 31
 
798
1768 jan. 5 - dec. 31
 
799
1769 jan. 3 - dec. 30
 
800
1770 jan. 5 - dec. 31
 
801
1771 jan. 7 - dec. 31
 
802
1772 jan. 3 - dec. 31
 
803
1773 jan. 5 - dec. 31
 
804
1774 jan. 4 - dec. 31
 
805
1775 jan. 3 - dec. 29
 
806
1776 jan. 5 - dec. 31
 
807
1777 jan. 3 - dec. 30
 
808
1778 jan. 2 - dec. 31
 
809
1779 jan. 4 - dec. 31
 
810
1780 jan. 4 - dec. 29
 
811
1781 jan. 5 - dec. 28
 
812
1782 jan. 1 - dec. 31
 
813
1783 jan. 1 - dec. 30
 
814
1784 jan. 6 - dec. 31
 
815
1785 jan. 7 - dec. 30
 
816
1786 jan. 3 - sep. 30
 
817
1786 okt. 2 - dec. 31
 
818
1787 jan. 5 - sep. 28
 
819
1787 okt. 1 - dec. 29
 
820
1788 jan. 8 - aug. 29
 
821
1788 sep. 2 - dec. 31
 
822
1789 jan. 5 - aug. 28
 
823
1789 sep. 1 - dec. 31
 
824
1790 jan. 5 - aug. 31
 
825
1790 sep. 2 - dec. 30
 
826
1791 jan. 4 - mei 31
 
827
1791 juni 6 - dec. 30
 
---
1792 jan. 1 - juni 30
 
---
1792 juli 1 - sep. 30
 
---
1792 okt. 1 - dec. 31
 
---
1793 jan. 1 - apr. 30
 
---
1793 mei 1 - aug. 31
 
---
1793 sep. 1 - dec. 31
 
828-834
Repertorium op de personalia in de resoluties van gouverneur-generaal en raden
1610 - 1786
7 delen
Alfabetisch gerangschikt
828
Deel 1: 1610 - 1700
1610 - 1700
 
829
Deel 2: 1701 - 1730
1701 - 1730
 
830
Deel 3: 1731 - 1750
1731 - 1750
 
831
Deel 4: 1751 - 1760
1751 - 1760
 
832
Deel 5: 1761 - 1770
1761 - 1770
 
833
Deel 6: 1771 - 1778
1771 - 1778
 
834
Deel 7: 1779 - 1786
1779 - 1786
 
835-839
Repertorium op de realia (onderwerpen) in de resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgaven
1632 - 1784
5 delen
Alfabetisch gerangschikt. Gepubliceerd in: Realia
835
1632 - 1700
 
836
1700 - 1750
 
837
1751 - 1760
 
838
1761 - 1767
 
839
1768 - 1784
 
840-847
Kopie-secrete resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgaven
1756 - 1791
8 banden
Vóór 1756 komen secrete resoluties verspreid en zeer fragmentarisch voor in de gewone resoluties (inv. nrs. 661-827). Voorts bevinden zich secrete resoluties in de serie overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam (inv. nrs. 1053-3987)
840
1756 feb. 24 - 1759 sep. 18
 
841
1760 jan. 25 - 1765 dec. 3
 
842
1766 jan. 21 - 1773 dec. 11
 
843
1774 mei 31 - 1781 dec. 27
 
Met slechts gedeeltelijke inhoudsopgave
844
1782 jan. 18 - 1783 dec. 30
 
845
1784 feb. 3 - 1785 dec. 28
 
846
1786 jan. 6 - 1789 dec. 31
 
847
1790 jan. 8 - 1791 apr. 26
 
Zonder inhoudsopgave