De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë

Deel I/E.3   Kopie-dagregisters van Batavia
Een aaneengesloten serie kopie-dagregisters, gehouden in het kasteel Batavia, is niet in de archieven van de VOC bewaard. Behalve een gering aantal delen in het archief van de kamer Zeeland (zie inv. nrs. 7610-7617), zijn uitsluitend uit de vroege periode enige dagregisters in de serie overgekomen brieven en papieren aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam (inv. nrs. 1053-3987) te vinden. Opgenomen zijn tevens dagregisters gehouden in Bantam en in het fort Jakatra tijdens de belegering in 1618-1619. Alle dagregisters over de periode 1624-1682, zowel uit de VOC-archieven in Den Haag als in Jakarta, zijn gepubliceerd in: Van der Chijs e.a. ed., Daghregisters
---
Kopie-dagregisters, gehouden in het kasteel Batavia, in de serie overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam
1617 - 1636
 
---
1617 mrt. 31 - dec. 11 (Bantam)
1617
 
---
1617 dec. 13 - 1618 jan. 13 (Bantam)
1617 - 1618
 
---
1618 dec. - 1619 feb.
 
Bevat gegevens betreffende Jakatra tijdens de belegering
---
1619 jan. 4 - mei 11
 
---
1624 jan. 1 - dec. 31
 
Bevat ook een samenvatting
---
1625 jan. 1 - sep. 30
 
---
1625 jan. 1 - dec. 31
 
---
1626 jan. 1 - nov. 30
 
---
1627 jan. 1 - aug. 22
 
---
1628 juni 1 - nov. 4
 
---
1629 juni 22 - okt. 7
 
Bevat gegevens betreffende de belegering van Batavia door de legers van Mataram
---
1631 jan. 9 - 1632 jan. 5
 
---
1631 jan. 9 - 1632 nov. 19
 
---
1632 mei 13 - sep. 7
 
Door gouverneur-generaal Hendrik Brouwer op zijn uitreis gehouden
---
1632 sep. 5 - 1633 juli 31
 
---
1633 dec. 13 - 1634 dec. 19
 
---
1636 jan. 5 - dec. 25