De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë

Deel I/E.5   Overgekomen brieven en papieren

Deel I/E.5.a   Overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam
1053-1055
Overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam. Met inhoudsopgaven
1607 - 1613
3 pakken
1053
Stukken betreffende de Molukken, Banda, Ambon, Bantam, Makassar en Gresik
1054
Stukken betreffende Pattani, Calicut (Malabar), Siam, Japan en Johor
1055
Stukken betreffende Atjeh, Sukadana (Borneo) en Coromandel
1056-3986
Overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam
1614 - 1794
2942 banden
Tot 1754 zijn de banden alfabetisch gemerkt. De jaartallen geven het jaar van ontvangst in de Republiek aan. Inhoudslijsten van de overgekomen brieven en papieren uit Indië zijn in typoscript aanwezig in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief, toegangsnummers 1.04.16.01-1.04.16.31
1056
1614. A
1614
 
1057
1615. B
1615
 
1058
1616. C. Eerste boek
1616
 
1059
1616. D. Tweede boek
1060
1616. E. Derde boek
1061
1617. F. Eerste boek
1617
 
1062
1617. G. Tweede boek
1063
1617. H. Derde boek
1063
1617. H. Derde boek
1064
1618. K. Eerste boek
1618
 
1065
1618. L. Tweede boek
1066
1618. M. Derde boek
1067
1619. N. Eerste boek
1619
 
1068
1619. O. Tweede boek
1069
1620. P. Eerste boek
1620
 
1070
1620. Q. Tweede boek
1071
1621. R. Eerste boek
1621
 
1072
1621. S. Tweede boek
1073
1622. T. Eerste boek
1622
 
1074
1622. V. Tweede boek
1075
1622. W. Derde boek
1622
 
1076
1623. X. Eerste boek
1623
 
1077
1623. Y. Tweede boek
1623
 
1078
1623. Z. Derde boek
1623
 
1079
1624. AA. Eerste boek
1624
 
1080
1624 BB. Tweede boek
1624
 
1081
1624 CC. Derde boek
1624
 
1082
1625. DD. Eerste boek
1625
 
1083
1625 DD. Tweede boek
1625
 
1084
1626. EE. Eerste boek
1626
 
1085
1626 FF. Tweede boek
1626
 
1086
1626 GG. Derde boek
1626
 
1087
1626 HH. Vierde boek
1626
 
1088
1627. JJ. Eerste boek
1627
 
1089
1627 KK. Tweede boek
1627
 
1090
1627 KK. Derde boek
1627
 
1091
1628. LL. Eerste boek
1628
 
1092
1628 LL. Tweede boek
1628
 
1093
1628 MM. Derde boek
1628
 
1094
1629. NN. Eerste boek
1629
 
1095
1629 OO. Tweede boek
1629
 
1096
1629 PP. Derde boek
1629
 
1097
1630. QQ. Eerste boek
1630
 
1098
1630 QQ. Tweede boek
1630
 
1099
1631. RR. Eerste boek
1631
 
1100
1631 RR. Tweede boek
1631
 
1101
1631 RR. Derde boek
1631
 
1102
1632. SS. Eerste boek
1632
 
1103
1632 SS. Tweede boek
1632
 
1104
1633. TT. Eerste boek
1633
 
1105
1633 TT. Tweede boek
1633
 
1106
1633 TT. Derde boek
1633
 
1107
1634. VV. Eerste boek
1634
 
1108
1634 VV. Eerste boek, vervolg
1634
 
1109
1634 VV. Tweede boek
1634
 
1110
1634 VV. Tweede boek, vervolg
1634
 
1111
1635. WW. Eerste boek
1635
 
1112
1635 WW. Eerste boek, vervolg
1635
 
1113
1635 WW. Tweede boek
1635
 
1114
1635 WW. Derde boek
1635
 
1115
1635 WW. Derde boek, vervolg
1635
 
1116
1636. XX. Eerste boek
1636
 
1117
1636 XX. Eerste boek, vervolg
1636
 
1118
1636 XX. Tweede boek
1636
 
1119
1637. YY. Eerste boek
1637
 
1120
1637 YY. Tweede boek
1637
 
1121
1637 YY. Tweede boek, vervolg
1637
 
1122
1638. ZZ. Eerste boek
1638
 
1123
1638 ZZ. Eerste boek, vervolg
1638
 
1124
1638 ZZ. Tweede boek
1638
 
1125
1638 ZZ. Tweede boek, vervolg
1638
 
1126
1639. AAA. Eerste boek
1639
 
1127
1639 AAA. Tweede boek
1639
 
1128
1639 AAA. Derde boek
1639
 
1129
1640. BBB. Eerste boek
1640
 
1130
1640 BBB. Eerste boek, vervolg
1640
 
1131
1640 BBB. Tweede boek
1640
 
1132
1640 BBB. Derde boek
1640
 
1133
1641. CCC. Eerste boek
1641
 
Het tweede en derde boek overgekomen brieven en papieren van 1641 ontbreken
1134
1641 CCC. Vierde boek
1641
 
1135
1642. DDD. Eerste boek
1642
 
Het tweede boek overgekomen brieven en papieren van 1642 ontbreekt
1136
1642 DDD. Derde boek
1642
 
1137
1642 DDD. Vierde boek
1642
 
1138
1643. EEE. Eerste boek
1643
 
1139
1643 EEE. Tweede boek
1643
 
1140
1643 EEE. Derde boek
1643
 
1141
1643 EEE. Vierde boek
1643
 
1142
1644. FFF. Eerste boek
1644
 
1143
1644 FFF. Eerste boek, vervolg
1644
 
1144
1644 FFF. Tweede boek
1644
 
1145
1644 FFF. Derde boek
1644
 
1146
1644 FFF. Derde boek, vervolg
1644
 
1147
1645. GGG. Eerste boek
1645
 
1148
1645 GGG. Tweede boek
1645
 
1149
1645 GGG. Tweede boek, vervolg
1645
 
1150
1645 GGG. Derde boek
1645
 
1151
1645 GGG. Derde boek, vervolg
1645
 
1152
1646. HHH. Eerste boek
1646
 
1153
1646 HHH. Eerste boek, vervolg
1646
 
1154
1646 HHH. Tweede boek
1646
 
1155
1646 HHH. Tweede boek, vervolg
1646
 
1156
1646 HHH. Derde boek
1646
 
1157
1646 HHH. Derde boek, vervolg
1646
 
1158
1646 HHH. Vierde boek
1646
 
1159
1647. JJJ. Eerste boek
1647
 
1160
1647 JJJ. Tweede boek
1647
 
1161
1647 JJJ. Tweede boek, vervolg
1647
 
1162
1647 JJJ. Derde boek
1647
 
1163
1648. KKK. Eerste boek
1648
 
1164
1648 KKK. Eerste boek, vervolg
1648
 
1165
1648 KKK. Tweede boek
1648
 
1166
1648 KKK. Tweede boek, vervolg
1648
 
1167
1649. LLL. Eerste boek
1649
 
1168
1649 LLL. Eerste boek, vervolg
1649
 
1169
1649 LLL. Tweede boek
1649
 
1170
1649 LLL. Tweede boek, vervolg
1649
 
1171
1650. MMM. Eerste boek
1650
 
1172
1650 MMM. Eerste boek
1650
 
Hedendaagse kopie van inv. nr. 1171
1173
1650 MMM. Tweede boek
1650
 
1174
1650 MMM. Tweede boek, vervolg
1650
 
1175
1651. NNN. Eerste boek
1651
 
1176
1651 NNN. Eerste boek, vervolg
1651
 
1177
1651 NNN. Tweede boek
1651
 
1178
1651 NNN. Tweede boek, vervolg
1651
 
Zeer beschadigd. Met een hedendaagse kopie van het meest beschadigde gedeelte van dit boek, f. 599-816
1179 I
1651 NNN. Derde boek
1651
 
Zeer beschadigde fragmenten. Voor een hedendaagse kopie, zie inv. nr. 1179II
1179 II
1651 NNN. Derde boek
1651
 
Hedendaagse kopie van inv. nr. 1179I
1180
1651 NNN. Derde boek
1651
 
Hedendaagse kopie van inv. nr. 1181, f. 589-744 en 789-888
1181
1651 NNN. Derde boek, vervolg
1651
 
Beschadigde, doch gerestaureerde fragmenten. Voor een hedendaagse kopie van f. 589-744 en 789-888, zie inv. nr. 1180
1182
1652. OOO. Eerste boek
1652
 
1183
1652 OOO. Eerste boek, vervolg
1652
 
1184
1652 OOO. Tweede boek
1652
 
1185
1652 OOO. Tweede boek, vervolg
1652
 
1186
1652 OOO. Derde boek
1652
 
1187
1652 OOO. Derde boek, vervolg
1652
 
1188
1652 OOO. Vierde boek
1652
 
1189
1653. PPP. Eerste boek
1653
 
1190
1653 PPP. Eerste boek, eerste vervolg
1653
 
1191
1653 PPP. Eerste boek, tweede vervolg
1653
 
1192
1653 PPP. Tweede boek
1653
 
1193
1653 PPP. Tweede boek, vervolg
1653
 
1194
1653PPP. Derde boek
1195
1653PPP. Derde boek, vervolg
1196
1654. QQQ. Eerste boek
1654
 
1197
1654 QQQ. Eerste boek, vervolg
1654
 
1198
1654 QQQ. Tweede boek
1654
 
1199
1654 QQQ. Tweede boek, vervolg
1654
 
1200
1654 QQQ. Derde boek
1654
 
1201
1654 QQQ. Derde boek, vervolg
1654
 
1202
1655. RRR. Eerste boek
1655
 
1203
1655 RRR. Eerste boek, vervolg
1655
 
1204
1655 RRR. Tweede boek
1655
 
1205
1655 RRR. Tweede boek, vervolg
1655
 
1206
1655 RRR. Derde boek
1655
 
1207
1655 RRR. Derde boek, vervolg
1655
 
1208
1655 RRR. Vierde boek
1655
 
1209
1656. SSS. Eerste boek
1656
 
1210
1656 SSS. Eerste boek, vervolg
1656
 
1211
1656 SSS. Tweede boek
1656
 
1212
1656 SSS. Derde boek
1656
 
1213
1656 SSS. Derde boek, vervolg
1656
 
1214
1657. TTT. Eerste boek
1657
 
1215
1657 TTT. Eerste boek, vervolg
1657
 
1216
1657 TTT. Tweede boek
1657
 
1217
1657 TTT. Derde boek
1657
 
1218
1657 TTT. Vierde boek
1657
 
1219
1657 TTT. Vierde boek, vervolg
1657
 
1220
1658. VVV. Eerste boek
1658
 
1221
1658 VVV. Tweede boek
1658
 
1222
1658 VVV. Derde boek
1658
 
1223
1658 VVV. Derde boek, vervolg
1658
 
1224
1658 VVV. Vierde boek
1658
 
1225
1659. WWW. Eerste boek
1659
 
1226
1659 WWW. Eerste boek, vervolg
1659
 
1227
1659 WWW. Tweede boek
1659
 
1228
1659 WWW. Tweede boek, vervolg
1659
 
1229
1660. XXX. Eerste boek
1660
 
1230
1660 XXX. Tweede boek
1660
 
1231
1660 XXX. Derde boek
1660
 
1232
1661. YYY. Eerste boek
1661
 
1233
1661 YYY. Tweede boek: Batavia's ingekomen brievenboek
1234
1662. ZZZ. Eerste boek
1662
 
1235
1662 ZZZ. Eerste boek, vervolg
1662
 
1236
1662 ZZZ. Tweede boek: Batavia's ingekomen brievenboek
1662
 
1237
1662 ZZZ. Derde boek: Batavia
1662
 
1238
1663. AAAA. Eerste boek
1663
 
1239
1663 AAAA. Eerste boek, vervolg
1663
 
1240
1663 AAAA. Tweede boek: Batavia's ingekomen brievenboek
1663
 
1241
1664. BBBB. Eerste boek
1664
 
1242
1664 BBBB. Eerste boek, vervolg
1664
 
1243
1664 BBBB. Tweede boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I
1664
 
1244
1664 BBBB. Derde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II
1664
 
1245
1665. CCCC. Eerste boek
1665
 
1246
1665 CCCC. Tweede boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I
1665
 
Beschadigd, doch gerestaureerd. Bevat f. 1-234 in hedendaagse kopie en f. 235-1681 in origineel. Voor het origineel van f. 1-234, zie inv. nr. 1247
1247
1665 CCCC. Tweede boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I
1665
 
Betreft het beschadigde, doch gerestaureerde gedeelte uit inv. nr. 1246, f. 1-234
1248
1665 CCCC. Derde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II, eerste vervolg
1665
 
1249
1665 CCCC. Derde boek, vervolg: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II, tweede vervolg
1665
 
1250
1665 CCCC. Vierde boek: Batavia's ingekomen brievenboek
1665
 
1251
1666. DDDD. Eerste boek
1666
 
1252
1666 DDDD. Tweede boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I
1666
 
1253
1666 DDDD. Derde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II
1666
 
1254
1666 DDDD. Vierde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III
1666
 
1255
1667. EEEE. Eerste boek
1667
 
1256
1667 EEEE. Tweede boek
1667
 
1257
1667 EEEE. Tweede boek A: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I
1667
 
1258
1667 EEEE. Tweede boek B: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II
1667
 
1259
1667 EEEE. Derde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III
1667
 
1260
1667 EEEE. Zesde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Indië (Ambon)
1667
 
De nummering op de banden is verward. Het is mogelijk, dat delen ontbreken
1261
1668. FFFF. Eerste boek
1668
 
1262
Overgekomen brieven en papieren, 1660 - 1668
1660 - 1668
 
1263
1668. FFFF. Tweede boek: Ambon
1668
 
1264
1668 FFFF. Derde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I
1668
 
1265
1668 FFFF. Vierde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II
1668
 
1266
1669. GGGG. Eerste boek
1669
 
Het tweede boek overgekomen brieven en papieren van 1669 ontbreekt
1267
1669 GGGG. Derde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I
1669
 
1268
1669 GGGG. Vierde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II
1669
 
Het vijfde boek overgekomen brieven en papieren van 1669: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III, ontbreekt
1269
1670. HHHH. Eerste boek: Batavia, Banda, Makassar
1670
 
1270
1670 HHHH. Tweede boek: Westerkwartieren
1670
 
1271
1670 HHHH. Derde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I
1670
 
1272
1670 HHHH. Vierde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II
1670
 
1273
1670 HHHH. Vijfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III
1670
 
1274
1671. JJJJ. Tweede boek: Westerkwartieren, Batavia, Kaap de Goede Hoop
1671
 
Het eerste boek overgekomen brieven en papieren van 1671 ontbreekt
1275
1671 JJJJ. Derde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I
1671
 
1276
1671 JJJJ. Vierde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II
1671
 
1277
1671 JJJJ. Vijfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III
1671
 
1278
1671 JJJJ. Zesde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV
1671
 
1279
1672. KKKK. Eerste boek: Batavia, Westerkwartieren
1672
 
1280
1672 KKKK. Tweede boek: Westerkwartieren
1672
 
1281
1672 KKKK. Derde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I
1672
 
1282
1672 KKKK. Vierde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II
1672
 
1283
1672 KKKK. Vijfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III
1672
 
1284
1672 KKKK. Zesde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV
1672
 
1285
1673. LLLL. Eerste boek: Batavia, Westerkwartieren
1673
 
1286
1673 LLLL. Tweede boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1673
 
1287
1673 LLLL. Derde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda, Makassar, Timor
1673
 
1288
1673 LLLL. Vierde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel, Ceylon, Malabar, Vengurla, Surat, Perzië
1673
 
Van een beschadigd gedeelte, f. 929-990, is een hedendaagse kopie ingevoegd. Het origineel bevindt zich in inv. nr. 1289
1289
1673 LLLL. Vierde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III, f. 929 - 990
1673
 
Betreft het beschadigde gedeelte uit inv. nr. 1288
1290
1673 LLLL. Vijfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Batavia, Bantam, Japara, Jambi, Palembang, Siam, Tonkin, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1673
 
1291
1674. MMMM. Eerste boek: Batavia, Westerkwartieren
1674
 
1292
1674 MMMM. Tweede boek: Westerkwartieren
1674
 
1293
1674 MMMM. Derde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1674
 
1294
1674 MMMM. Vierde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Palembang, Jambi, Sumatra's Westkust, Tonkin, Japan, Malakka
1674
 
1295
1674 MMMM. Vijfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel, Ceylon, Malabar, Vengurla, Surat, Perzië, Mauritius, Japara, Bantam, Batavia
1674
 
1296
1674 MMMM. Zesde boek: stukken betreffende de procedure tegen Daniël Wichelhuysen, lid van de Raad van Justitie
1674
 
1297
1675. NNNN. Eerste boek: Batavia, Westerkwartieren, Kaap de Goede Hoop
1675
 
1298
1675 NNNN. Tweede boek, deel 1: Westerkwartieren
1675
 
1299
1675 NNNN. Tweede boek, deel 2: Westerkwartieren
1675
 
1300
1675 NNNN. Derde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1675
 
1301
1675 NNNN. Vierde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda, Ternate, Makassar, Timor
1675
 
1302
1675 NNNN. Vijfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Batavia, Bantam, Japara, Tonkin, Japan, Palembang, Jambi, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel, Ceylon, Vengurla, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1675
 
Van een beschadigd gedeelte, f. 584-754, is een hedendaagse kopie ingevoegd. Voor het origineel, zie inv. nr. 1303
1303
1675 NNNN. Vijfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III, f. 584 - 754
1675
 
Betreft het beschadigde gedeelte uit inv. nr. 1302
1304
1675 NNNN. Zesde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Palembang, Jambi, Siam, Tonkin, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel, Ceylon, Malabar, Vengurla, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Japara, Bantam
1675
 
Het zevende boek overgekomen brieven en papieren van 1675 ontbreekt
1305
1675 NNNN. Achtste boek: stukken betreffende de procedure in Bengalen tegen de directeur Constantijn Ranst in 1672 en 1673
1672 - 1675
 
1306
1675 NNNN. Negende boek: stukken van Constantijn Ranst
1675
 
1307
1676. OOOO. Eerste boek: Batavia, Westerkwartieren
1676
 
1308
1676 OOOO. Tweede boek: Batavia, Westerkwartieren
1676
 
1309
1676 OOOO. Derde boek: Ambon
1676
 
1310
1676 OOOO. Vierde boek: Banda, Ternate
1676
 
1311
1676 OOOO. Vijfde boek, deel 1: Makassar, Timor
1676
 
1312
1676 OOOO. Vijfde boek, deel 2: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Palembang, Jambi, Siam, Tonkin, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1676
 
1313
1676 OOOO. Zesde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Bengalen, Coromandel, Ceylon, Malabar, Vengurla, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Mauritius, Japara, Bantam, Batavia
1676
 
1314
1676 OOOO. Zevende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Palembang, Jambi, Siam, Tonkin, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen, Ceylon, Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Mauritius, Japara, Bantam
1676
 
1315
1677. PPPP. Eerste boek: Batavia, Westerkwartieren
1677
 
1316
1677 PPPP. Tweede boek: Westerkwartieren
1677
 
1317
1677 PPPP. Derde boek: Ambon
1677
 
1318
1677 PPPP. Vierde boek: Banda, Ternate
1677
 
1319
1677 PPPP. Vijfde boek: Makassar, Timor
1677
 
1320
1677 PPPP. Zesde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Palembang, Jambi, Siam, China, Tonkin, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel
1677
 
1321
1677 PPPP. Zevende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ceylon, Malabar, Vengurla, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Mauritius, Japara, Bantam
1677
 
1322
1677 PPPP. Achtste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Palembang, Jambi, Siam, China, Tonkin, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen, Ceylon, Kaap de Goede Hoop, Japara, Bantam
1677
 
1323
1678. QQQQ. Eerste boek: Batavia, Westerkwartieren
1678
 
1324
1678 QQQQ. Tweede boek: Westerkwartieren
1678
 
1325
1678 QQQQ. Derde boek: Ambon
1678
 
1326
1678 QQQQ. Vierde boek: Banda, Ternate
1678
 
1327
1678 QQQQ. Vierde boek, vervolg: Makassar, Timor
1678
 
1328
1678 QQQQ. Vijfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Palembang, Jambi, Siam, China, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel
1678
 
1329
1678 QQQQ. Zesde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ceylon, Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Japara, Bantam
1678
 
Op de band staat ten onrechte: deel III
1330
1678 QQQQ. Zevende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Palembang, Jambi, Siam, Tonkin, China, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel, Ceylon, Malabar, Surat, Arabië, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Mauritius, Japara (Java's Oostkust), Bantam
1678
 
1331
1679. RRRR. Eerste boek: Batavia
1679
 
1332
1679 RRRR. Eerste boek, vervolg: Batavia, Westerkwartieren
1679
 
1333
1679 RRRR. Tweede boek: Westerkwartieren
1679
 
1334
1679 RRRR. Derde boek: Ambon
1679
 
1335
1679 RRRR. Vierde boek: Banda, Makassar, Timor
1679
 
1336
1679 RRRR. Vijfde boek: Molukken
1679
 
1337
1679 RRRR. Vijfde boek, vervolg: Molukken (dagregister gehouden door Robertus Padtbrugge van een tocht in de Molukken, 1677 aug. 16 - dec. 23)
1677 - 1679
 
1338
1679 RRRR. Zesde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Palembang, Jambi
1679
 
1339
1679 RRRR. Zevende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Indragiri, Siam, China, Tonkin, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen, Arakan, Coromandel
1679
 
1340
1679 RRRR. Achtste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ceylon, Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Mauritius, Japara, Bantam, Batavia
1679
 
1341
1680. SSSS. Eerste boek: Batavia, Westerkwartieren
1680
 
1342
1680 SSSS. Eerste boek, vervolg: Batavia
1680
 
1343
1680 SSSS. Tweede boek: Westerkwartieren
1680
 
1344
1680 SSSS. Derde boek: Ambon
1680
 
1345
1680 SSSS. Vierde boek: Ternate
1680
 
1346
1680 SSSS. Vijfde boek: Banda, Makassar, Timor
1680
 
1347
1680 SSSS. Zesde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Banjarmasin, Palembang, Jambi, Indragiri
1680
 
1348
1680 SSSS. Zevende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: China, Tonkin, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen, Arakan, Coromandel
1680
 
1349
1680 SSSS. Achtste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ceylon, Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Bantam, Batavia
1680
 
1350
1680 SSSS. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon, Arakan, Coromandel, Batavia, Kaap de Goede Hoop, Japan, Java's Oostkust, Palembang, Jambi, Siam, Tonkin, China, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen
1680
 
1351
1680 SSSS. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Ceylon, Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Indramayu, Bantam, Batavia
1680
 
1352
1681. TTTT. Eerste boek: Batavia
1681
 
1353
1681 TTTT. Tweede boek: Batavia
1681
 
1354
1681 TTTT. Tweede boek, vervolg: Batavia
1681
 
1355
1681 TTTT. Derde boek: Westerkwartieren
1681
 
1356
1681 TTTT. Vierde boek: Ambon
1681
 
1357
1681 TTTT. Vijfde boek: Ternate
1681
 
1358
1681 TTTT. Zesde boek: Banda, Makassar, Timor
1681
 
1359
1681 TTTT. Zevende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Palembang, Malakka, Sumatra's Westkust
1681
 
1360
1681 TTTT. Achtste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Bengalen, Arakan, Coromandel, Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Japara, Java's Oostkust, Indramayu, Cheribon, Bantam, Straat Sunda, Batavia
1681
 
1361
1681 TTTT. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ternate, Palembang, Malakka, Sumatra's Westkust, Arakan, Bengalen, Ceylon, Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1681
 
1362
1681 TTTT. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Siam, Tonkin, China, Japan, Java's Oostkust, Japara, Indramayu, Cheribon, Bantam, Batavia, Straat Sunda
1681
 
1363
1682. VVVV. Eerste boek: Batavia
1682
 
1364
1682 VVVV. Eerste boek, vervolg: Westerkwartieren
1682
 
1365
1682 VVVV. Tweede boek: Banda, Makassar
1682
 
1366
1682 VVVV. Derde boek: Ternate
1682
 
1367
1682 VVVV. Vierde boek: Timor, Malakka
1682
 
1368
1682 VVVV. Vijfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Japara, Cheribon, Bantam, Batavia, Straat Sunda
1682
 
1369
1682 VVVV. Zesde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: China, Japan, Palembang, Jambi, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel
1682
 
1370
1682 VVVV. Zevende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ceylon, Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1682
 
1371
1683. WWWW. Eerste boek: Batavia
1683
 
1372
1683 WWWW. Eerste boek, vervolg: Batavia
1683
 
1373
1683 WWWW. Tweede boek: Westerkwartieren
1683
 
1374
1683 WWWW. Derde boek: Banda, Malakka
1683
 
1375
1683 WWWW. Vierde boek: Ambon, Ternate, Makassar, Timor
1683
 
1376
1683 WWWW. Vijfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Palembang, Jambi
1683
 
1377
1683 WWWW. Zesde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: China, Tonkin, Siam, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Arakan
1683
 
1378
1683 WWWW. Zevende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel
1683
 
1379
1683 WWWW. Achtste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon, Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1683
 
1380
1683 WWWW. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Java
1683
 
1381
1683 WWWW. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Bantam
1683
 
1382
1684. XXXX. Eerste boek: Batavia
1684
 
1383
1684 XXXX. Tweede boek: Ceylon, Surat, Perzië, Malabar
1684
 
1384
1684 XXXX. Derde boek: Coromandel, Bengalen
1684
 
1385
1684 XXXX. Vierde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Timor, Makassar
1684
 
1386
1684 XXXX. Vijfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Siam, Tonkin, China, Japan, Malakka, Palembang, Jambi, Sumatra's Westkust
1684
 
1387
1684 XXXX. Zesde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel, Ceylon
1684
 
1388
1684 XXXX. Zevende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1684
 
1389
1684 XXXX. Achtste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Java
1684
 
1390
1684 XXXX. Negende boek: van Batavia betreffende Banda
1684
 
1391
1684 XXXX. Tiende boek: van Batavia betreffende de Molukken, Banda, Ambon, Timor, Malakka
1684
 
1392
1684 XXXX. Elfde boek: van Batavia betreffende de Molukken
1684
 
1393
1685. YYYY. Eerste boek: Batavia
1685
 
1394
1685 YYYY. Tweede boek: Batavia
1685
 
1395
1685 YYYY. Tweede boek, vervolg: Batavia
1685
 
1396
1685 YYYY. Derde boek: Ceylon, Malabar
1685
 
1397
1685 YYYY. Vierde boek: Bengalen
1685
 
1398
1685 YYYY. Vijfde boek: Coromandel, Surat, Perzië, Ceylon, Basra
1685
 
1399
1685 YYYY. Zesde boek: van Batavia betreffende Bantam
1685
 
1400
1685 YYYY. Zevende boek: van Batavia betreffende Ambon, Molukken, Makassar, Timor
1685
 
1401
1685 YYYY. Achtste boek: van Batavia betreffende Banda
1685
 
1402
1685 YYYY. Negende boek: van Batavia betreffende Malakka, Bengalen, Coromandel, Ceylon, Java
1685
 
1402 I
1685 YYYY. Van Batavia betreffende Coromandel, Ceylon, Cheribon, Bantam, Tanjunigpura
1685
 
Betreft een gelijktijdige kopie van inv. nr. 1402, f. 261-479
1403
1685 YYYY. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Timor, Makassar, Palembang, Jambi, Siam, China, Tonkin, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen
1685
 
1404
1685 YYYY. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Java, Kaap de Goede Hoop
1685
 
1405
1685 YYYY. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Coromandel, Ceylon, Kaap de Goede Hoop
1685
 
1406
1685 YYYY. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon, Malabar, Surat, Perzië
1685
 
1407
1685 YYYY. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Makassar, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam, Krawang, Palembang, Jambi, Siam, China, Tonkin, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen
1685
 
1408
1686. ZZZZ. Eerste boek: Batavia, commissaris - generaal Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein
1686
 
1409
1686 ZZZZ. Tweede boek: Batavia, Surat
1686
 
1410
1686 ZZZZ. Derde boek: Ceylon, Perzië, Bengalen, Malabar
1686
 
1411
1686 ZZZZ. Vierde boek: Coromandel, Bengalen
1686
 
1412
1686 ZZZZ. Vierde/vijfde boek: van Batavia betreffende Ambon, Makassar, Molukken
1686
 
1413
1686 ZZZZ. Zesde boek: van Batavia betreffende Malakka
1686
 
1414
1686 ZZZZ. Zevende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Palembang, Jambi, Bengalen, Coromandel
1686
 
1415
1686 ZZZZ. Achtste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Sumatra's Westkust, Malakka, Siam, Tonkin, China, Japan
1686
 
1416
1686 ZZZZ. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ceylon, Malabar, Surat, Perzië
1686
 
1417
1686 ZZZZ. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Java, Kaap de Goede Hoop
1686
 
1418
1687. AAAAA. Eerste boek: Batavia
1687
 
1419
1687 AAAAA. Tweede boek: Batavia
1687
 
1420
1687 AAAAA. Derde boek: Ceylon
1687
 
1421
1687 AAAAA. Vierde boek: Bengalen, commissaris - generaal H.A. van Reede tot Drakenstein
1687
 
1422
1687 AAAAA. Vijfde boek: Bengalen, commissaris - generaal H.A. van Reede tot Drakenstein
1687
 
1423
1687 AAAAA. Zesde boek: Coromandel
1687
 
1424
1687 AAAAA. Zevende boek: Coromandel
1687
 
1425
1687 AAAAA. Achtste boek: Malabar, Surat, Perzië
1687
 
1426
1687 AAAAA. Negende boek: van Batavia betreffende Ambon, Makassar, Timor, Malakka
1687
 
1427
1687 AAAAA. Tiende boek: van Batavia betreffende Banda
1687
 
1428
1687 AAAAA. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Palembang, Sumatra's Westkust, Jambi
1687
 
1429
1687 AAAAA. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Malakka, Siam, China, Japan, Bengalen, Coromandel, Ceylon, Malabar
1687
 
1430
1687 AAAAA. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java
1687
 
1430 I
1687 AAAAA. Batavia's ingekomen brievenboek: Japara, Indramayu, Tegal
1687
 
Betreft een gelijktijdige kopie van inv. nr. 1430, f. 1572-1739
1431
1688. BBBBB. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1688
 
1432
1688 BBBBB. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1688
 
1433
1688 BBBBB. Derde boek: Ceylon
1688
 
1434
1688 BBBBB. Vierde boek: Malabar, Surat, Coromandel, Perzië, Ceylon
1688
 
1435
1688 BBBBB. Vijfde boek: commissaris - generaal H.A. van Reede tot Drakenstein
1688
 
1436
1688 BBBBB. Zesde boek: van Batavia betreffende Ambon, Banda, Makassar
1688
 
1437
1688 BBBBB. Zevende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Palembang, Jambi, Sumatra's Westkust
1688
 
1438
1688 BBBBB. Achtste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Siam, Tonkin, China, Japan, Malakka, Bengalen, Coromandel, Ceylon
1688
 
1439
1688 BBBBB. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java
1688
 
1440
1688 BBBBB. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Palembang, Jambi, Siam, Tonkin, China, Japan, Malakka, Bengalen, Java, Sumatra's Westkust
1688
 
1441
1689. CCCCC. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1689
 
1442
1689 CCCCC. Eerste boek: Batavia, eerste deel, vervolg
1689
 
1443
1689 CCCCC. Eerste boek: Batavia, eerste deel, tweede vervolg
1689
 
1444
1689 CCCCC. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1689
 
1445
1689 CCCCC. Derde boek: Batavia, derde deel
1689
 
1446
1689 CCCCC. Vierde boek: Ceylon, eerste deel
1689
 
1447
1689 CCCCC. Vijfde boek: Ceylon, tweede deel; Surat, Bengalen
1689
 
1448
1689 CCCCC. Zesde boek: Bengalen, Coromandel, Malabar, Surat, Perzië
1689
 
1449
1689 CCCCC. Zevende boek: commissaris - generaal H.A. van Reede tot Drakenstein, eerste deel
1689
 
1450
1689 CCCCC. Achtste boek: commissaris - generaal H.A. van Reede tot Drakenstein, tweede deel
1689
 
1451
1689 CCCCC. Negende boek: van Batavia betreffende Ambon, Banda
1689
 
1452
1689 CCCCC. Tiende boek: van Batavia betreffende Makassar, Timor, Malakka
1689
 
1453
1689 CCCCC. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Makassar, Butung, Timor, Siam, China, Tonkin, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Palembang, Jambi
1689
 
1454
1689 CCCCC. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Bengalen, Coromandel, Ceylon, Malabar, Surat
1689
 
1455
1689 CCCCC. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java
1689
 
1456
1689 CCCCC. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Palembang, Jambi, Siam, Tonkin, Malakka, Sumatra's Westkust, Coromandel, Ceylon, Bengalen, Surat, Perzië, Java
1689
 
1457
1690. DDDDD. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1690
 
1458
1690 DDDDD. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1690
 
1459
1690 DDDDD. Derde boek: Malakka, Bengalen, Ceylon, Perzië, Surat
1690
 
1460
1690 DDDDD. Vierde boek: van Batavia betreffende Banda, Makassar, Timor
1690
 
1461
1690 DDDDD. Vijfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Solor
1690
 
1462
1690 DDDDD. Zesde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Siam, Tonkin, China, Japan, Palembang, Jambi, Malakka, Sumatra's Westkust
1690
 
1463
1690 DDDDD. Zevende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel
1690
 
1464
1690 DDDDD. Achtste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon, Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1690
 
1465
1690 DDDDD. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Java
1690
 
1466
1691. EEEEE. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1691
 
1467
1691 EEEEE. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1691
 
1468
1691 EEEEE. Derde boek: Ceylon, eerste deel
1691
 
1469
1691 EEEEE. Vierde boek: Ceylon, eerste deel, vervolg
1691
 
1470
1691 EEEEE. Vijfde boek: Ceylon, tweede deel
1691
 
1471
1691 EEEEE. Zesde boek: Bengalen
1691
 
1472
1691 EEEEE. Zevende boek: Coromandel, eerste deel
1691
 
1473
1691 EEEEE. Achtste boek: Coromandel, tweede deel
1691
 
1474
1691 EEEEE. Negende boek: Malabar
1691
 
1475
1691 EEEEE. Tiende boek: Surat, eerste deel
1691
 
1476
1691 EEEEE. Elfde boek: Surat, tweede deel; Perzië
1691
 
1477
1691 EEEEE. Twaalfde boek: commissaris - generaal H.A. van Reede tot Drakenstein, eerste deel
1691
 
1478
1691 EEEEE. Kopie - stukken van commissaris - generaal H.A. van Reede tot Drakenstein
1691
 
In 1750 uit Batavia ontvangen ter vervanging van de ontbrekende boeken 13 en 14 van de overgekomen brieven en papieren van 1691 (commissaris-generaal Van Reede tot Drakenstein, tweede en derde deel)
1479
1691 EEEEE. Vijftiende boek: commissaris - generaal H.A. van Reede tot Drakenstein, betreffende de independent - fiscaal in Surat, Pieter van Helsdingen
1691
 
1480
1691 EEEEE. Zestiende boek: van de independent - fiscaals van Malakka, Surat, Coromandel en Bengalen aan de Heren XVII
1691
 
1481
1691 EEEEE. Zeventiende boek: van Batavia betreffende Ambon, Banda, Makassar, Timor
1691
 
1482
1691 EEEEE. Achttiende boek: van Batavia betreffende Banda
1691
 
1483
1691 EEEEE. Negentiende boek: van Batavia betreffende Ternate
1691
 
1484
1691 EEEEE. Twintigste boek: van Batavia betreffende Malakka
1691
 
Het eenentwintigste boek overgekomen brieven en papieren van 1691: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I, ontbreekt
1485
1691 EEEEE. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Jambi, Siam, Tonkin, China, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1691
 
1486
1691 EEEEE. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel, Ceylon, Surat
1691
 
1487
1691 EEEEE. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Java, Kaap de Goede Hoop
1691
 
1488
1692. FFFFF. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1692
 
1489
1692 FFFFF. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1692
 
1490
1692 FFFFF. Derde boek: Batavia, derde deel
1692
 
1491
1692 FFFFF. Vierde boek: Ceylon, eerste deel
1692
 
1492
1692 FFFFF. Vijfde boek: Ceylon, tweede deel
1692
 
1493
1692 FFFFF. Zesde boek: Bengalen, Perzië
1692
 
1494
1692 FFFFF. Kopie - stukken van commissaris - generaal H.A. van Reede tot Drakenstein
1692
 
In 1754 uit Batavia ontvangen ter vervanging van het ontbrekende zevende boek
1495
1692 FFFFF. Achtste boek: independent - fiscaals
1692
 
1496
1692 FFFFF. Negende boek: van Batavia betreffende Ambon, Banda, Makassar
1692
 
1497
1692 FFFFF. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1692
 
1498
1692 FFFFF. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Siam, Tonkin, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen
1692
 
1499
1692 FFFFF. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Coromandel, Ceylon, Malabar, Surat, Perzië
1692
 
1500
1692 FFFFF. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Java, Kaap de Goede Hoop
1692
 
1501
1693. GGGGG. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1693
 
1502
1693 GGGGG. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1693
 
1503
1693 GGGGG. Derde boek: Batavia, derde deel
1693
 
1504
1693 GGGGG. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1693
 
1505
1693 GGGGG. Vijfde boek: Ceylon, eerste deel
1693
 
1506
1693 GGGGG. Zesde boek: Ceylon, tweede deel
1693
 
1507
1693 GGGGG. Zevende boek: Bengalen, Surat, koopman Hendrik Zwaardec.roon op Ceylon (gewezen secretaris van commissaris - generaal H.A. van Reede tot Drakenstein), Perzië
1693
 
1508
1693 GGGGG. Achtste boek: Coromandel, eerste deel
1693
 
1509
1693 GGGGG. Negende boek: Coromandel, tweede deel
1693
 
1510
1693 GGGGG. Tiende boek: commissaris over Noord - Coromandel en extraordinair ambassadeur naar het hof van Golconda, Johannes Bacherus, eerste deel
1693
 
1511
1693 GGGGG. Elfde boek: commissaris over Noord - Coromandel en extraordinair ambassadeur naar het hof van Golconda, Johannes Bacherus, tweede deel
1693
 
1512
1693 GGGGG. Twaalfde boek: independent - fiscaal van Surat
1693
 
1513
1693 GGGGG. Dertiende boek: van Batavia betreffende Ambon, Banda, Makassar, Timor
1693
 
1514
1693 GGGGG. Veertiende boek: van Batavia betreffende Ternate en Malakka
1693
 
1515
1693 GGGGG. Vijftiende boek: van Batavia betreffende Ternate
1693
 
1516
1693 GGGGG. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1693
 
1517
1693 GGGGG. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Siam, Tonkin, Japan, Malakka
1693
 
1518
1693 GGGGG. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel
1693
 
1519
1693 GGGGG. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon, Malabar
1693
 
1520
1693 GGGGG. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Surat, Perzië, Java, Kaap de Goede Hoop
1693
 
1521
1694. HHHHH. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1694
 
1522
1694 HHHHH. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1694
 
1523
1694 HHHHH. Derde boek: Batavia, derde deel
1694
 
1524
1694 HHHHH. Vierde boek: Ceylon, eerste deel
1694
 
1525
1694 HHHHH. Vijfde boek: Ceylon, tweede deel
1694
 
1526
1694 HHHHH. Zesde boek: Coromandel
1694
 
1527
1694 HHHHH. Zevende boek: Malabar, eerste deel
1694
 
1528
1694 HHHHH. Achtste boek: Malabar, tweede deel
1694
 
1529
1694 HHHHH. Negende boek: Surat
1694
 
1530
1694 HHHHH. Tiende boek: van Batavia betreffende Ambon, Banda
1694
 
1531
1694 HHHHH. Elfde boek: van Batavia betreffende Makassar, Timor
1694
 
1532
1694 HHHHH. Twaalfde boek: van Batavia betreffende Ternate, eerste deel
1694
 
1533
1694 HHHHH. Dertiende boek: van Batavia betreffende Ternate, tweede deel
1694
 
1534
1694 HHHHH. Veertiende boek: van Batavia betreffende Malakka
1694
 
1535
1694 HHHHH. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1694
 
1536
1694 HHHHH. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Siam, Tonkin, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1694
 
1537
1694 HHHHH. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel
1694
 
1538
1694 HHHHH. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon, Malabar
1694
 
1539
1694 HHHHH. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Surat, Perzië, Java, Kaap de Goede Hoop
1694
 
1540
1695. IIIII. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1695
 
1541
1695 IIIII. Eerste boek, vervolg: Batavia, eerste deel, vervolg
1695
 
1542
1695 IIIII. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1695
 
1543
1695 IIIII. Derde boek: Ceylon, eerste deel
1695
 
1544
1695 IIIII. Vierde boek: Ceylon, tweede deel
1695
 
1545
1695 IIIII. Vijfde boek: Bengalen
1695
 
1546
1695 IIIII. Zesde boek: Coromandel
1695
 
1547
1695 IIIII. Zevende boek: Malabar
1695
 
1548
1695 IIIII. Achtste boek: Surat, eerste deel
1695
 
1549
1695 IIIII. Negende boek: Surat, tweede deel; Perzië
1695
 
1550
1695 IIIII. Tiende boek: independent - fiscaal van Surat
1695
 
1551
1695 IIIII. Elfde boek: van Batavia betreffende Ambon, Banda
1695
 
1552
1695 Van Batavia betreffende Ternate
1695
 
De band draagt letters noch een nummer
1553
1695 Van Batavia betreffende Makassar, Timor
1695
 
De band draagt letters noch een nummer
1554
1695 Van Batavia betreffende Ternate
1695
 
De band draagt letters noch een nummer
1555
1695 IIIII. Dertiende boek: van Batavia betreffende Malakka
1695
 
1556
1695 IIIII. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1695
 
1557
1695 IIIII. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Jambi, Siam, Tonkin, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen
1695
 
1558
1695 IIIII. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Coromandel, Ceylon
1695
 
1559
1695 IIIII. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Malabar, Surat, Perzië
1695
 
1560
1695 IIIII. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Kaap de Goede Hoop, Java
1695
 
1561
1696. KKKKK. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1696
 
1562
1696 KKKKK. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1696
 
1563
1696 KKKKK. Derde boek: Batavia, derde deel
1696
 
1564
1696 KKKKK. Vierde boek: Batavia, vierde deel; Perzië
1696
 
1565
1696 KKKKK. Vijfde boek: van Batavia betreffende Ambon, Banda
1696
 
1566
1696 KKKKK. Zesde boek: van Batavia betreffende Timor, Malakka
1696
 
1567
1696 KKKKK. Zevende boek: van Batavia betreffende de independent - fiscaal van Surat
1696
 
1568
1696 KKKKK. Achtste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1696
 
1569
1696 KKKKK. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen
1696
 
1570
1696 KKKKK. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Coromandel, Ceylon
1696
 
1571
1696 KKKKK. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1696
 
1572
1696 KKKKK. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Java, Tonkin
1696
 
1573
1697. LLLLL. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1697
 
1574
1697 LLLLL. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1697
 
1575
1697 LLLLL. Derde boek: Batavia, derde deel
1697
 
1576
1697 LLLLL. Vierde boek: van Batavia betreffende Banda
1697
 
1577
1697 LLLLL. Vijfde boek: van Batavia betreffende Makassar, Timor
1697
 
1578
1697 LLLLL. Zesde boek: independent - fiscaal Pieter van Helsdingen in Surat en fiscaal Willem Witmont op Sumatra's Westkust
1697
 
1579
1697 LLLLL. Zevende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1697
 
1580
1697 LLLLL. Achtste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Malakka, Sumatra's Westkust, Siam, Tonkin, Japan
1697
 
1581
1697 LLLLL. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel, Ceylon
1697
 
1582
1697 LLLLL. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Malabar, Surat, Perzië
1697
 
1583
1697 LLLLL. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Tanjunigpura, Bantam
1697
 
1584
1697 LLLLL. Batavia's ingekomen brievenboek: Ceylon, eerste deel
1697
 
Op de band ontbreekt het nummer
1585
1697 LLLLL. Batavia's ingekomen brievenboek: Ceylon, tweede deel
1697
 
Op de band ontbreekt het nummer
1586
1697 LLLLL. Batavia's ingekomen brievenboek: Coromandel
1697
 
Op de band ontbreekt het nummer
1587
1698. MMMMM. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1698
 
1588
1698 MMMMM. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1698
 
1589
1698 MMMMM. Derde boek: Batavia, derde deel; Perzië
1698
 
1590
1698 MMMMM. Vierde boek: Ceylon, eerste deel
1698
 
1591
1698 MMMMM. Vijfde boek: Ceylon, tweede deel
1698
 
1592
1698 MMMMM. Zesde boek: Coromandel
1698
 
1593
1698 MMMMM. Zevende boek: Malabar, Surat
1698
 
1594
1698 MMMMM. Achtste boek: independent - fiscaals van Malakka, Coromandel, Ceylon, Kaap de Goede Hoop
1698
 
1595
1698 MMMMM. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1698
 
1596
1698 MMMMM. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Siam, Tonkin, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel
1698
 
1597
1698 MMMMM. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ceylon
1698
 
1598
1698 MMMMM. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1698
 
1599
1698 MMMMM. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1698
 
1600
1699. NNNNN. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1699
 
1601
1699 NNNNN. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1699
 
1602
1699 NNNNN. Derde boek: Batavia, derde deel
1699
 
1603
1699 NNNNN. Vierde boek: Batavia, vierde deel; Arabië, Mokka, Surat, Perzië
1699
 
1604
1699 NNNNN. Vijfde boek: Ceylon, eerste deel. 3 banden
1699
 
Dit boek is gesplitst in drie banden, genummerd I-III
1605
1699 NNNNN. Zesde boek: Ceylon, tweede deel
1699
 
1606
1699 NNNNN. Zevende boek: Bengalen, Coromandel, Malabar
1699
 
1607
1699 NNNNN. Achtste boek: commissaris Hendrik Zwaardec.roon betreffende Malabar, Canara, Vengurla
1699
 
1608
1699 NNNNN. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1699
 
1609
1699 NNNNN. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Timor, Palembang, Siam, Tonkin, Japan, Malakka
1699
 
1610
1699 NNNNN. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel, Ceylon
1699
 
1611
1699 NNNNN. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Malabar, Surat, Perzië
1699
 
1612
1699 NNNNN. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Kaap de Goede Hoop, Java (Bantam, Cheribon, Java's Oostkust)
1699
 
1613
1700. OOOOO. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1700
 
1614
1700 OOOOO. Tweede boek: Batavia, tweede deel; independent - fiscaal van Malakka, Perzië, Surat
1700
 
1615
1700 OOOOO. Derde boek: Ceylon, eerste deel. 3 banden
1700
 
Dit boek is gesplitst in drie banden, genummerd I-III
1616
1700 OOOOO. Vierde boek: Ceylon, tweede deel; Bengalen, independent - fiscaal van Ceylon
1700
 
1617
1700 OOOOO. Vijfde boek: Coromandel, eerste deel
1700
 
1618
1700 OOOOO. Zesde boek: Coromandel, tweede deel
1700
 
1619
1700 OOOOO. Zevende boek: Malabar
1700
 
1620
1700 OOOOO. Achtste boek: Surat
1700
 
1621
1700 OOOOO. Negende boek: Coromandel
1700
 
1622
1700 OOOOO. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1700
 
1623
1700 OOOOO. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Timor, Palembang, Siam, Tonkin, Japan, Malakka
1700
 
1624
1700 OOOOO. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel
1700
 
1625
1700 OOOOO. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon, Malabar, Surat
1700
 
1626
1700 OOOOO. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java (Java's Oostkust, Cheribon, Bantam)
1700
 
1627
1700 OOOOO. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Malabar
1700
 
1628
1701. PPPPP. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1701
 
1629
1701 PPPPP. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1701
 
1630
1701 PPPPP. Derde boek: Batavia, derde deel; Perzië
1701
 
1631
1701 PPPPP. Vierde boek: Ceylon, eerste deel
1701
 
1632
1701 PPPPP. Vijfde boek: Ceylon, tweede deel
1701
 
1633
1701 PPPPP. Zesde boek: Bengalen, Coromandel
1701
 
1634
1701 PPPPP. Zevende boek: Malabar
1701
 
1635
1701 PPPPP. Achtste boek: Surat
1701
 
1636
1701 PPPPP. Negende boek: independent - fiscaals van Coromandel, Surat en Malakka
1701
 
1637
1701 PPPPP. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Palembang, Siam
1701
 
1638
1701 PPPPP. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel, Malabar
1701
 
1639
1701 PPPPP. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ceylon, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Bantam, Cheribon, Java's Oostkust
1701
 
1640
1702. QQQQQ. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1702
 
1641
1702. QQQQQ. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1702
 
1642
1702. QQQQQ. Derde boek: Batavia, derde deel; Perzië, Surat
1702
 
1643
1702. QQQQQ. Vierde boek: Ceylon, eerste deel
1702
 
1644
1702. QQQQQ. Vijfde boek: Ceylon, tweede deel
1702
 
1645
1702. QQQQQ. Zesde boek: Bengalen, Coromandel; independent - fiscaals van Ceylon, Malakka en Coromandel
1702
 
1646
1702. QQQQQ. Zevende boek: Malabar
1702
 
1647
1702. QQQQQ. Achtste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar
1702
 
1648
1702. QQQQQ. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Timor, Palembang, Siam, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen
1702
 
1649
1702. QQQQQ. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Coromandel, Malabar, Ceylon, Surat
1702
 
1650
1702. QQQQQ. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Bantam, Cheribon
1702
 
1651
1703. RRRRR. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1703
 
1652
1703. RRRRR. Tweede boek: Batavia, tweede deel; Perzië, Surat
1703
 
1653
1703. RRRRR. Derde boek: Batavia, derde deel
1703
 
1654
1703. RRRRR. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1703
 
1655
1703. RRRRR. Vijfde boek: Ceylon, eerste deel
1703
 
1656
1703. RRRRR. Zesde boek: Ceylon, tweede deel; Bengalen
1703
 
1657
1703. RRRRR. Zevende boek: Coromandel
1703
 
1658
1703. RRRRR. Achtste boek: Malabar
1703
 
1659
1703. RRRRR. Negende boek: Surat, eerste deel
1703
 
1660
1703. RRRRR. Tiende boek: Surat, tweede deel
1703
 
1661
1703. RRRRR. Elfde boek: independent - fiscaals van Coromandel, Surat en Malakka
1703
 
1662
1703. RRRRR. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1703
 
1663
1703. RRRRR. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Timor, Palembang, Japan, Malakka
1703
 
1664
1703. RRRRR. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel
1703
 
1665
1703. RRRRR. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon, Malabar
1703
 
1666
1703. RRRRR. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Surat
1703
 
1667
1703. RRRRR. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1703
 
1668
1704. SSSSS. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1704
 
1669
1704. SSSSS. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1704
 
1670
1704. SSSSS. Derde boek: Batavia, derde deel
1704
 
1671
1704. SSSSS. Vierde boek: Batavia, vierde deel; Surat, Perzië
1704
 
1672
1704. SSSSS. Vijfde boek: Ceylon, eerste deel
1704
 
1673
1704. SSSSS. Zesde boek: Ceylon, tweede deel
1704
 
1674
1704. SSSSS. Zevende boek: Bengalen, Coromandel, independent - fiscaals van Bengalen, Ceylon en Malakka
1704
 
1675
1704. SSSSS. Achtste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1704
 
1676
1704. SSSSS. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Timor, Palembang, Siam
1704
 
1677
1704. SSSSS. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1704
 
1678
1704. SSSSS. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Bengalen, Coromandel
1704
 
1679
1704. SSSSS. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Ceylon, Malabar, Surat, Perzië
1704
 
1680
1704. SSSSS. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1704
 
1681
1705. TTTTT. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1705
 
1682
1705. TTTTT. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1705
 
1683
1705. TTTTT. Derde boek: Batavia, derde deel
1705
 
1684
1705. TTTTT. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1705
 
1685
1705. TTTTT. Vierde boek (B): Perzië, Surat
1705
 
1686
1705. TTTTT. Vijfde boek: Ceylon, eerste deel
1705
 
1687
1705. TTTTT. Zesde boek: Ceylon, tweede deel
1705
 
1688
1705. TTTTT. Zevende boek: Ceylon, derde deel
1705
 
1689
1705. TTTTT. Achtste boek: Bengalen, Coromandel, independent - fiscaal van Bengalen jan. van der Straaten en commissaris van Coromandel Bernard Phoonsen
1705
 
1690
1705. TTTTT. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar
1705
 
1691
1705. TTTTT. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Timor, Palembang, Siam, Japan, Malakka
1705
 
1692
1705. TTTTT. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel
1705
 
1693
1705. TTTTT. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon
1705
 
1694
1705. TTTTT. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1705
 
1695
1705. TTTTT. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Java's Oostkust, Bantam, Cheribon
1705
 
1696
1706. VVVVV. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1706
 
1697
1706. VVVVV. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1706
 
1698
1706. VVVVV. Derde boek: Batavia, derde deel
1706
 
1699
1706. VVVVV. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1706
 
1700
1706. VVVVV. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel; Perzië
1706
 
1701
1706. VVVVV. Zesde boek: Coromandel, eerste deel; stukken betreffende de commissaris over Coromandel, Bernard Phoonsen
1706
 
1702
1706. VVVVV. Zevende boek: Coromandel, tweede deel
1706
 
Van een beschadigd gedeelte, f. 638-1051v, is een hedendaagse kopie ingevoegd. Het origineel bevindt zich in inv. nr. 1703
1703
1706. VVVVV. Zevende boek: Coromandel, tweede deel
1706
 
Betreft het beschadigde gedeelte uit inv. nr. 1702 (in zeer slechte staat)
1704
1706. VVVVV. Achtste boek: Bengalen, Coromandel, independent - fiscaals van Bengalen en Coromandel
1706
 
1705
1706. VVVVV. Negende boek: Ceylon, eerste deel
1706
 
1706
1706. VVVVV. Tiende boek: Ceylon, tweede deel
1706
 
1707
1706. VVVVV. Elfde boek: Ceylon, derde deel
1706
 
1708
1706. VVVVV. Twaalfde boek: Malabar, eerste deel
1706
 
1709
1706. VVVVV. Dertiende boek: Malabar, tweede deel
1706
 
1710
1706. VVVVV. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1706
 
1711
1706. VVVVV. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Timor, Palembang, Siam, Japan, Malakka
1706
 
1712
1706. VVVVV. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel
1706
 
1713
1706. VVVVV. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon, Malabar
1706
 
1714
1706. VVVVV. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1706
 
1715
1706. VVVVV. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Java's Oostkust, Bantam, Cheribon
1706
 
1716
1707. WWWWW. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1707
 
1717
1707. WWWWW. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1707
 
1718
1707. WWWWW. Derde boek: Batavia, derde deel
1707
 
1719
1707. WWWWW. Vierde boek: Batavia, vierde deel; Perzië, Surat
1707
 
1720
1707. WWWWW. Vijfde boek: Bengalen, Coromandel; independent - fiscaals van Ceylon, Bengalen en Coromandel
1707
 
1721
1707. WWWWW. Zesde boek: Ceylon, eerste deel
1707
 
1722
1707. WWWWW. Zevende boek: Ceylon, tweede deel
1707
 
1723
1707. WWWWW. Achtste boek: Ceylon, derde deel
1707
 
1724
1707. WWWWW. Negende boek: Malabar, eerste deel
1707
 
1725
1707. WWWWW. Tiende boek: Malabar, tweede deel
1707
 
1726
1707. WWWWW. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1707
 
1727
1707. WWWWW. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1707
 
1728
1707. WWWWW. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Timor, Palembang
1707
 
1729
1707. WWWWW. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1707
 
1730
1707. WWWWW. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Bengalen, Coromandel
1707
 
1731
1707. WWWWW. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Ceylon, Malabar
1707
 
1732
1707. WWWWW. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Perzië, Kaap de Goede Hoop, Cheribon
1707
 
1733
1707. WWWWW. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Bantam, Java's Oostkust
1707
 
1734
1708. XXXXX. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1708
 
1735
1708. XXXXX. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1708
 
1736
1708. XXXXX. Derde boek: Batavia, derde deel
1708
 
1737
1708. XXXXX. Vierde boek: Perzië, Surat, Bengalen, Coromandel; independent - fiscaals van Bengalen, Surat, Ceylon en Malakka
1708
 
1738
1708. XXXXX. Vijfde boek: Ceylon, eerste deel
1708
 
1739
1708. XXXXX. Zesde boek: Ceylon, tweede deel
1708
 
1740
1708. XXXXX. Zevende boek: Malabar, eerste deel
1708
 
1741
1708. XXXXX. Achtste boek: Malabar, tweede deel
1708
 
1742
1708. XXXXX. Achtste boek (B): Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1708
 
1743
1708. XXXXX. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Timor, Palembang, Jambi, Siam, Japan
1708
 
1744
1708. XXXXX. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen
1708
 
1745
1708. XXXXX. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Coromandel, Ceylon
1708
 
1746
1708. XXXXX. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malabar, Surat
1708
 
1747
1708. XXXXX. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Perzië, Kaap de Goede Hoop
1708
 
1748
1708. XXXXX. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Bantam, Cheribon, Java's Oostkust
1708
 
1749
1709. YYYYY. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1709
 
1750
1709. YYYYY. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1709
 
1751
1709. YYYYY. Derde boek: Batavia, derde deel
1709
 
1752
1709. YYYYY. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1709
 
1753
1709. YYYYY. Vijfde boek: Bengalen, Coromandel, Surat, Perzië; independent - fiscaals van Bengalen en Malakka
1709
 
1754
1709. YYYYY. Zesde boek: Ceylon, eerste deel
1709
 
1755
1709. YYYYY. Zevende boek: Ceylon, tweede deel
1709
 
1756
1709. YYYYY. Achtste boek: Ceylon, derde deel
1709
 
1757
1709. YYYYY. Negende boek: Malabar
1709
 
1758
1709. YYYYY. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1709
 
1759
1709. YYYYY. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Timor, Palembang, Jambi, Siam, Japan
1709
 
1760
1709. YYYYY. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Malakka, Sumatra's Westkust
1709
 
1761
1709. YYYYY. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Bengalen, Coromandel
1709
 
1762
1709. YYYYY. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Ceylon, Malabar
1709
 
1763
1709. YYYYY. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1709
 
1764
1709. YYYYY. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Bantam, Cheribon, Java's Oostkust
1709
 
1765
1710. ZZZZZ. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1710
 
1766
1710. ZZZZZ. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1710
 
1767
1710. ZZZZZ. Derde boek: Batavia, derde deel
1710
 
1768
1710. ZZZZZ. Vierde boek: Batavia, vierde deel; Perzië, Surat, independent - fiscaal van Ceylon
1710
 
1769
1710. ZZZZZ. Vijfde boek: Ceylon, eerste deel
1710
 
1770
1710. ZZZZZ. Zesde boek: Ceylon, tweede deel
1710
 
1771
1710. ZZZZZ. Zevende boek: Ceylon, derde deel
1710
 
1772
1710. ZZZZZ. Achtste boek: Ceylon, vierde deel
1710
 
1773
1710. ZZZZZ. Negende boek: Malabar, eerste deel
1710
 
1774
1710. ZZZZZ. Tiende boek: Malabar, tweede deel
1710
 
1775
1710. ZZZZZ. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar
1710
 
1776
1710. ZZZZZ. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Timor, Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka
1710
 
1777
1710. ZZZZZ. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Sumatra's Westkust, Bengalen
1710
 
1778
1710. ZZZZZ. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Coromandel, Ceylon, Malabar
1710
 
1779
1710. ZZZZZ. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1710
 
1780
1710. ZZZZZ. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Bantam, Cheribon, Java's Oostkust
1710
 
1781
1711. AAAAAA. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1711
 
1782
1711. AAAAAA. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1711
 
1783
1711. AAAAAA. Derde boek: Batavia, derde deel
1711
 
1784
1711. AAAAAA. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1711
 
1785
1711. AAAAAA. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel en Raad van Justitie; Bengalen, Coromandel, Perzië
1711
 
1786
1711. AAAAAA. Zesde boek: Ceylon, eerste deel
1711
 
1787
1711. AAAAAA. Zevende boek: Ceylon, tweede deel
1711
 
1788
1711. AAAAAA. Achtste boek: Ceylon, derde deel
1711
 
1789
1711. AAAAAA. Negende boek: Ceylon, vierde deel
1711
 
1790
1711. AAAAAA. Tiende boek: Malabar
1711
 
1791
1711. AAAAAA. Elfde boek: independent - fiscaals van Malakka, Coromandel; independent - fiscaal van Ceylon, eerste deel
1711
 
1792
1711. AAAAAA. Twaalfde boek: independent - fiscaal van Ceylon, tweede deel
1711
 
1793
1711. AAAAAA. Dertiende boek: independent - fiscaal van Ceylon, derde deel
1711
 
1794
1711. AAAAAA.Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Palembang, Jambi, Siam
1711
 
1795
1711. AAAAAA. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1711
 
1796
1711. AAAAAA. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel
1711
 
1797
1711. AAAAAA. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon, Malabar, Surat
1711
 
1798
1711. AAAAAA. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Perzië, Kaap de Goede Hoop, Bantam, Cheribon, Java's Oostkust
1711
 
1799
1712. BBBBBB. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1712
 
1800
1712. BBBBBB. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1712
 
1801
1712. BBBBBB. Derde boek: Batavia, derde deel
1712
 
1802
1712. BBBBBB. Vierde boek: Batavia, vierde deel en Raad van Justitie; Perzië, Surat
1712
 
1803
1712. BBBBBB. Vijfde boek: Coromandel, Bengalen
1712
 
1804
1712. BBBBBB. Zesde boek: Ceylon, eerste deel
1712
 
1805
1712. BBBBBB. Zevende boek: Ceylon, tweede deel
1712
 
1806
1712. BBBBBB. Achtste boek: Ceylon, derde deel
1712
 
1807
1712. BBBBBB. Negende boek: Malabar
1712
 
1808
1712. BBBBBB. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Makassar, Timor, Palembang, Jambi, Siam, Japan
1712
 
1809
1712. BBBBBB. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ambon, Banda, Ternate
1712
 
1810
1712. BBBBBB. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen
1712
 
1811
1712. BBBBBB. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Coromandel, Ceylon
1712
 
1812
1712. BBBBBB. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malabar, Surat, Arabië, Mokka, Perzië
1712
 
1813
1712. BBBBBB. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Kaap de Goede Hoop, Bantam, Cheribon, Java's Oostkust
1712
 
1814
1713. CCCCCC. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1713
 
1815
1713. CCCCCC. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1713
 
1816
1713. CCCCCC. Derde boek: Batavia, derde deel
1713
 
1817
1713. CCCCCC. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1713
 
1818
1713. CCCCCC. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel en Raad van Justitie; Bengalen, Surat, Perzië
1713
 
1819
1713. CCCCCC. Zesde boek: Coromandel
1713
 
1820
1713. CCCCCC. Zevende boek: Ceylon, eerste deel
1713
 
1821
1713. CCCCCC. Achtste boek: Ceylon, tweede deel
1713
 
1822
1713. CCCCCC. Negende boek: Ceylon, derde deel
1713
 
1823
1713. CCCCCC. Tiende boek: Ceylon, vierde deel
1713
 
1824
1713. CCCCCC. Elfde boek: Ceylon, vijfde deel
1713
 
1825
1713. CCCCCC. Twaalfde boek: Malabar
1713
 
1826
1713. CCCCCC. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1713
 
1827
1713. CCCCCC. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1713
 
1828
1713. CCCCCC. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel, Ceylon, Malabar
1713
 
1829
1713. CCCCCC. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1713
 
1830
1714. DDDDDD. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1714
 
1831
1714. DDDDDD. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1714
 
1832
1714. DDDDDD. Derde boek: Batavia, derde deel
1714
 
1833
1714. DDDDDD. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1714
 
1834
1714. DDDDDD. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel en Raad van Justitie; Surat, Perzië
1714
 
1835
1714. DDDDDD. Zesde boek: Bengalen, Coromandel
1714
 
1836
1714. DDDDDD. Zevende boek: Ceylon, eerste deel
1714
 
1837
1714. DDDDDD. Achtste boek: Ceylon, tweede deel
1714
 
1838
1714. DDDDDD. Negende boek: Malabar, eerste deel
1714
 
1839
1714. DDDDDD. Tiende boek: Malabar, tweede deel
1714
 
1840
1714. DDDDDD. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar
1714
 
1841
1714. DDDDDD. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Timor, Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1714
 
1842
1714. DDDDDD. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel, Ceylon
1714
 
1843
1714. DDDDDD. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Malabar, Surat, Arabië, Mokka, Perzië
1714
 
1844
1714. DDDDDD. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1714
 
1845
1715. EEEEEE. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1715
 
1846
1715. EEEEEE. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1715
 
1847
1715. EEEEEE. Derde boek: Batavia, derde deel
1715
 
1848
1715.EEEEEE. Vierde boek: Batavia, vierde deel en Raad van Justitie; Surat, Perzië
1715
 
1849
1715. EEEEEE. Vijfde boek: Bengalen, Coromandel
1715
 
1850
1715. EEEEEE. Zesde boek: Ceylon, eerste deel
1715
 
1851
1715. EEEEEE. Zevende boek: Ceylon, tweede deel
1715
 
1852
1715. EEEEEE. Achtste boek: Malabar
1715
 
1853
1715. EEEEEE. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1715
 
1854
1715. EEEEEE. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen
1715
 
1855
1715. EEEEEE. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Coromandel, Ceylon, Malabar
1715
 
1856
1715. EEEEEE. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Surat, Arabië, Mokka, Perzië
1715
 
1857
1715. EEEEEE. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1715
 
1858
1716. FFFFFF. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1716
 
1859
1716. FFFFFF. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1716
 
1860
1716. FFFFFF. Derde boek: Batavia, derde deel
1716
 
1861
1716. FFFFFF. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1716
 
1862
1716. FFFFFF. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel en Raad van Justitie; Perzië
1716
 
1863
1716. FFFFFF. Zesde boek: Bengalen, Coromandel
1716
 
1864
1716. FFFFFF. Zevende boek: Ceylon, eerste deel
1716
 
1865
1716. FFFFFF. Achtste boek: Ceylon, tweede deel
1716
 
1866
1716. FFFFFF. Negende boek: Malabar
1716
 
1867
1716. FFFFFF. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1716
 
1868
1716. FFFFFF. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Jambi, Siam, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen
1716
 
1869
1716. FFFFFF. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Coromandel, Ceylon, Malabar
1716
 
1870
1716. FFFFFF. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Surat, Arabië, Perzië
1716
 
1871
1716. FFFFFF. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam, Kaap de Goede Hoop
1716
 
1872
1717. GGGGGG. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1717
 
1873
1717. GGGGGG. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1717
 
1874
1717. GGGGGG. Derde boek: Batavia, derde deel
1717
 
1875
1717. GGGGGG. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1717
 
1876
1717. GGGGGG. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel en Raad van Justitie; Surat, Perzië
1717
 
1877
1717. GGGGGG. Zesde boek: Bengalen, Coromandel
1717
 
1878
1717. GGGGGG. Zevende boek: Ceylon, eerste deel
1717
 
1879
1717. GGGGGG. Achtste boek: Ceylon, tweede deel
1717
 
1880
1717. GGGGGG. Negende boek: Malabar, eerste deel
1717
 
1881
1717. GGGGGG. Tiende boek: Malabar, tweede deel
1717
 
1882
1717. GGGGGG. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Palembang, Jambi
1717
 
1883
1717. GGGGGG. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Siam, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1717
 
1884
1717. GGGGGG. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel
1717
 
1885
1717. GGGGGG. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon, Malabar, Surat, Arabië (Mokka)
1717
 
1886
1717. GGGGGG. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1717
 
1887
1718. HHHHHH. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1718
 
1888
1718. HHHHHH. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1718
 
1889
1718. HHHHHH. Derde boek: Batavia, derde deel
1718
 
1890
1718. HHHHHH. Vierde boek: Batavia, vierde deel en Raad van Justitie
1718
 
1891
1718. HHHHHH. Vijfde boek: Bengalen, Coromandel, Malabar
1718
 
1892
1718. HHHHHH. Zesde boek: Ceylon, eerste deel
1718
 
1893
1718. HHHHHH. Zevende boek: Ceylon, tweede deel
1718
 
1894
1718. HHHHHH. Achtste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1718
 
1895
1718. HHHHHH. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1718
 
1896
1718. HHHHHH. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel, Ceylon
1718
 
1897
1718. HHHHHH. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Malabar, Surat, Arabië (Mokka), Perzië, Kaap de Goede Hoop
1718
 
1898
1718. HHHHHH.Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Java's Oostkust, Bantam, Cheribon
1718
 
1899
1719. IIIIII. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1719
 
1900
1719. IIIIII. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1719
 
1901
1719. IIIIII. Derde boek: Batavia, derde deel
1719
 
1902
1719. IIIIII. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1719
 
1903
1719. IIIIII. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1719
 
1904
1719. IIIIII. Zesde boek: Batavia, zesde deel en Raad van Justitie; Perzië, Surat
1719
 
1905
1719. IIIIII. Zevende boek: Bengalen, Coromandel, Malabar
1719
 
1906
1719. IIIIII. Achtste boek: Ceylon, eerste deel
1719
 
1907
1719. IIIIII. Negende boek: Ceylon, tweede deel
1719
 
1908
1719. IIIIII. Elfde boek: Ceylon, vierde deel
1719
 
De band is verwisseld met inv. nr. 1909. Op de rug staat foutief vermeld: Tiende boek: Ceylon, derde deel
1909
1719. IIIIII. Tiende boek: Ceylon, derde deel
1719
 
De band is verwisseld met inv. nr. 1908. Op de rug staat foutief vermeld: Elfde boek: Ceylon, vierde deel
1910
1719. IIIIII. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1719
 
1911
1719. IIIIII. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1719
 
1912
1719. IIIIII. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel, Ceylon, Malabar
1719
 
1913
1719. IIIIII. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Bantam, Cheribon
1719
 
1914
1719. IIIIII. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Java's Oostkust
1719
 
1915
1720. KKKKKK. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1720
 
1916
1720. KKKKKK. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1720
 
1917
1720. KKKKKK. Derde boek: Batavia, derde deel
1720
 
1918
1720. KKKKKK. Vierde boek: Batavia, vierde deel en Raad van Justitie; Surat, Perzië
1720
 
1919
1720. KKKKKK. Vijfde boek: Ceylon, eerste deel
1720
 
1920
1720. KKKKKK. Zesde boek: Ceylon, tweede deel
1720
 
1921
1720. KKKKKK. Zevende boek: Ceylon, derde deel
1720
 
1922
1720. KKKKKK. Achtste boek: Ceylon, vierde deel
1720
 
1923
1720. KKKKKK. Negende boek (A): Ceylon, vijfde deel
1720
 
1924
1720. KKKKKK. Negende boek (B): Bengalen, Coromandel, Malabar
1720
 
1925
1720. KKKKKK. Negende boek (C): Malabar
1720
 
1926
1720. KKKKKK. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Palembang, Jambi, Siam, Malakka, Sumatra's Westkust
1720
 
1927
1720. KKKKKK. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Bengalen, Coromandel, Ceylon
1720
 
1928
1720. KKKKKK. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1720
 
1929
1720. KKKKKK. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Cheribon, Bantam, Java's Oostkust
1720
 
1930
1721. LLLLLL.Eerste boek (A): Batavia, eerste deel
1721
 
1931
1721. LLLLLL. Eerste boek (B): Batavia, eerste deel, vervolg
1721
 
1932
1721. LLLLLL. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1721
 
1933
1721. LLLLLL. Derde boek: Batavia, derde deel
1721
 
1934
1721. LLLLLL. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1721
 
1935
1721. LLLLLL. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1721
 
1936
1721. LLLLLL. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1721
 
1937
1721. LLLLLL. Zevende boek: Batavia, zevende deel en Raad van Justitie; Surat, Perzië
1721
 
1938
1721. LLLLLL. Achtste boek: Bengalen, Coromandel
1721
 
1939
1721. LLLLLL. Negende boek: Ceylon, eerste deel
1721
 
1940
1721. LLLLLL. Tiende boek: Ceylon, tweede deel
1721
 
1941
1721. LLLLLL. Elfde boek: Ceylon, derde deel
1721
 
1942
1721. LLLLLL. Twaalfde boek: Malabar, eerste deel
1721
 
1943
1721. LLLLLL. Dertiende boek: Malabar, tweede deel
1721
 
1944
1721. LLLLLL. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Makassar, Timor
1721
 
1945
1721. LLLLLL. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka
1721
 
1946
1721. LLLLLL. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel, Ceylon
1721
 
1947
1721. LLLLLL. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Malabar, Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1721
 
1948
1721. LLLLLL. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Java's Oostkust, Bantam, Cheribon
1721
 
1949
1722. MMMMMM.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1722
 
1950
1722. MMMMMM. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1722
 
1951
1722. MMMMMM. Derde boek: Batavia, derde deel
1722
 
1952
1722. MMMMMM. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1722
 
1953
1722. MMMMMM. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel en Raad van Justitie; Perzië
1722
 
1954
1722. MMMMMM. Zesde boek: Bengalen, Coromandel
1722
 
1955
1722. MMMMMM. Zevende boek: Ceylon, eerste deel
1722
 
1956
1722. MMMMMM. Achtste boek: Ceylon, tweede deel
1722
 
1957
1722. MMMMMM. Negende boek: Ceylon, derde deel
1722
 
1958
1722. MMMMMM. Tiende boek: Malabar, eerste deel
1722
 
1959
1722. MMMMMM. Elfde boek: Malabar, tweede deel
1722
 
1960
1722. MMMMMM. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar
1722
 
1961
1722. MMMMMM. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Timor, Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1722
 
1962
1722. MMMMMM. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel
1722
 
1963
1722. MMMMMM. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon, Malabar, Surat
1722
 
1964
1722. MMMMMM. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Arabië, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1722
 
1965
1722. MMMMMM. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Java's Oostkust, Bantam, Cheribon
1722
 
1966
1723. NNNNNN.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1723
 
1967
1723. NNNNNN. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1723
 
1968
1723. NNNNNN. Derde boek: Batavia, derde deel
1723
 
1969
1723. NNNNNN. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1723
 
1970
1723. NNNNNN. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1723
 
1971
1723. NNNNNN. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1723
 
1972
1723. NNNNNN. Zevende boek: Batavia, zevende deel en Raad van Justitie
1723
 
1973
1723. NNNNNN. Achtste boek: Bengalen, Coromandel
1723
 
1974
1723. NNNNNN. Negende boek: Ceylon, eerste deel
1723
 
1975
1723. NNNNNN. Tiende boek: Ceylon, tweede deel
1723
 
1976
1723. NNNNNN. Elfde boek: Ceylon, derde deel
1723
 
1977
1723. NNNNNN. Twaalfde boek: Malabar, eerste deel
1723
 
1978
1723. NNNNNN. Dertiende boek: Malabar, tweede deel
1723
 
1979
1723. NNNNNN. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1723
 
1980
1723. NNNNNN. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1723
 
1981
1723. NNNNNN. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel
1723
 
1982
1723. NNNNNN. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon, Malabar
1723
 
1983
1723. NNNNNN. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Surat, Arabië (Mokka), Perzië, Kaap de Goede Hoop
1723
 
1984
1723. NNNNNN. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1723
 
1985
1724. OOOOOO.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1724
 
1986
1724. OOOOOO. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1724
 
1987
1724. OOOOOO. Derde boek: Batavia, derde deel
1724
 
1988
1724. OOOOOO. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1724
 
1989
1724. OOOOOO. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel en Raad van Justitie
1724
 
1990
1724. OOOOOO. Zesde boek: Bengalen, Coromandel
1724
 
1991
1724. OOOOOO. Zevende boek: Ceylon, eerste deel
1724
 
1992
1724. OOOOOO. Achtste boek: Ceylon, tweede deel
1724
 
1993
1724. OOOOOO. Negende boek: Malabar, eerste deel
1724
 
1994
1724. OOOOOO. Tiende boek: Malabar, tweede deel
1724
 
1995
1724. OOOOOO. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1724
 
1996
1724. OOOOOO. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1724
 
1997
1724. OOOOOO. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen, Coromandel
1724
 
1998
1724. OOOOOO. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon
1724
 
1999
1724. OOOOOO. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malabar, Surat, Arabië, Perzië
1724
 
2000
1724. OOOOOO. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1724
 
2001
1725. PPPPPP.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1725
 
2002
1725. PPPPPP. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1725
 
2003
1725. PPPPPP. Derde boek: Batavia, derde deel
1725
 
2004
1725. PPPPPP. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1725
 
2005
1725. PPPPPP. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1725
 
2006
1725. PPPPPP. Zesde boek: Batavia, zesde deel en Raad van Justitie; Perzië
1725
 
2007
1725. PPPPPP. Zevende boek: Bengalen, Coromandel
1725
 
2008
1725. PPPPPP. Achtste boek: Ceylon, eerste deel
1725
 
2009
1725. PPPPPP. Negende boek: Ceylon, tweede deel
1725
 
2010
1725. PPPPPP. Tiende boek: Malabar, eerste deel
1725
 
2011
1725. PPPPPP. Elfde boek: Malabar, tweede deel
1725
 
2012
1725. PPPPPP. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1725
 
2013
1725. PPPPPP. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen
1725
 
2014
1725. PPPPPP. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Coromandel
1725
 
2015
1725. PPPPPP. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon, Malabar, Surat
1725
 
2016
1725. PPPPPP. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Arabië (Mokka), Perzië, Kaap de Goede Hoop
1725
 
2017
1725. PPPPPP. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Java's Oostkust, Bantam, Cheribon
1725
 
2018
1726. QQQQQQ.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1726
 
2019
1726. QQQQQQ. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1726
 
2020
1726. QQQQQQ. Derde boek: Batavia, derde deel
1726
 
2021
1726. QQQQQQ. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1726
 
2022
1726. QQQQQQ. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1726
 
2023
1726. QQQQQQ. Zesde boek: Batavia, zesde deel en Raad van Justitie; Perzië
1726
 
2024
1726. QQQQQQ. Zevende boek: Bengalen, Coromandel
1726
 
2025
1726. QQQQQQ. Achtste boek: Ceylon, eerste deel
1726
 
2026
1726. QQQQQQ. Negende boek: Ceylon, tweede deel
1726
 
2027
1726. QQQQQQ. Tiende boek: Malabar, eerste deel
1726
 
2028
1726. QQQQQQ. Elfde boek: Malabar, tweede deel
1726
 
2029
1726. QQQQQQ. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Palembang, Jambi
1726
 
2030
1726. QQQQQQ. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Siam, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen
1726
 
2031
1726. QQQQQQ. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Coromandel
1726
 
2032
1726. QQQQQQ. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ceylon
1726
 
2033
1726. QQQQQQ. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malabar, Surat, Arabië (Mokka)
1726
 
2034
1726. QQQQQQ. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Perzië, Kaap de Goede Hoop
1726
 
2035
1726. QQQQQQ. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1726
 
2036
1727. RRRRRR.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1727
 
2037
1727. RRRRRR. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1727
 
2038
1727. RRRRRR. Derde boek: Batavia, derde deel
1727
 
2039
1727. RRRRRR. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1727
 
2040
1727. RRRRRR. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1727
 
2041
1727. RRRRRR. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1727
 
2042
1727. RRRRRR. Zevende boek: Batavia, zevende deel; Perzië
1727
 
2043
1727. RRRRRR.Achtste boek: Bengalen, Coromandel
1727
 
2044
1727. RRRRRR. Negende boek: Ceylon, eerste deel
1727
 
2045
1727. RRRRRR. Tiende boek: Ceylon, tweede deel
1727
 
2046
1727. RRRRRR. Elfde boek: Ceylon, derde deel
1727
 
2047
1727. RRRRRR. Twaalfde boek: Malabar, eerste deel
1727
 
2048
1727. RRRRRR. Dertiende boek: Malabar, tweede deel
1727
 
2049
1727. RRRRRR. Veertiende boek: Malabar, derde deel
1727
 
2050
1727. RRRRRR. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar
1727
 
2051
1727. RRRRRR. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Timor, Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka
1727
 
2052
1727. RRRRRR. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Sumatra's Westkust, Bengalen
1727
 
Het achttiende boek overgekomen brieven en papieren van 1727: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Coromandel, ontbrak reeds in 1828
2053
1727. RRRRRR. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Ceylon
1727
 
2054
1727. RRRRRR. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Malabar, Surat, Arabië (Mokka)
1727
 
2055
1727. RRRRRR. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Perzië, Kaap de Goede Hoop
1727
 
2056
1727. RRRRRR. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1727
 
2057
1728. SSSSSS.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1728
 
2058
1728. SSSSSS. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1728
 
2059
1728. SSSSSS. Derde boek: Batavia, derde deel
1728
 
2060
1728. SSSSSS. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1728
 
2061
1728. SSSSSS. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1728
 
2062
1728. SSSSSS. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1728
 
2063
1728. SSSSSS. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1728
 
2064
1728. SSSSSS. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1728
 
2065
1728. SSSSSS. Negende boek: Bengalen, Coromandel
1728
 
2066
1728. SSSSSS. Tiende boek: Ceylon, eerste deel
1728
 
2067
1728. SSSSSS. Elfde boek: Ceylon, tweede deel
1728
 
2068
1728. SSSSSS. Twaalfde boek: Ceylon, derde deel
1728
 
2069
1728. SSSSSS. Dertiende boek: Ceylon, vierde deel
1728
 
2070
1728. SSSSSS. Veertiende boek: Malabar, eerste deel
1728
 
2071
1728. SSSSSS. Vijftiende boek: Malabar, tweede deel
1728
 
2072
1728. SSSSSS. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Banjarmasin
1728
 
2073
1728. SSSSSS. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Timor, Palembang, Jambi, Siam
1728
 
2074
1728. SSSSSS. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1728
 
2075
1728. SSSSSS. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Bengalen
1728
 
2076
1728. SSSSSS. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Coromandel
1728
 
2077
1728. SSSSSS. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Ceylon
1728
 
2078
1728. SSSSSS. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Malabar, Surat, Arabië
1728
 
2079
1728. SSSSSS. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Perzië, Kaap de Goede Hoop
1728
 
2080
1728. SSSSSS. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Java's Oostkust
1728
 
2081
1728. SSSSSS. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Cheribon, Bantam
1728
 
2082
1729. TTTTTT.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1729
 
2083
1729. TTTTTT. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1729
 
2084
1729. TTTTTT. Derde boek: Batavia, derde deel
1729
 
2085
1729. TTTTTT. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1729
 
2086
1729. TTTTTT. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1729
 
2087
1729. TTTTTT. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1729
 
2088
1729. TTTTTT. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1729
 
2089
1729. TTTTTT. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1729
 
2090
1729. TTTTTT. Negende boek: Batavia, negende deel
1729
 
2091
1729. TTTTTT. Tiende boek: Batavia, tiende deel en Raad van Justitie; Perzië
1729
 
2092
1729. TTTTTT. Elfde boek: Coromandel
1729
 
2093
1729. TTTTTT. Twaalfde boek: Ceylon, eerste deel
1729
 
2094
1729. TTTTTT. Dertiende boek: Ceylon, tweede deel
1729
 
2095
1729. TTTTTT. Veertiende boek: Ceylon, derde deel
1729
 
2096
1729. TTTTTT. Vijftiende boek: Ceylon, vierde deel
1729
 
2097
1729. TTTTTT. Zestiende boek: Malabar, eerste deel
1729
 
2098
1729. TTTTTT. Zeventiende boek: Malabar, tweede deel
1729
 
2099
1729. TTTTTT. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1729
 
2100
1729. TTTTTT. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Banjarmasin, Timor, Palembang, Jambi, Siam, Japan
1729
 
2101
1729. TTTTTT.Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen
1729
 
2102
1729. TTTTTT. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Coromandel
1729
 
2103
1729. TTTTTT. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Ceylon
1729
 
2104
1729. TTTTTT. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Malabar, Surat, Arabië (Mokka)
1729
 
2105
1729. TTTTTT. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Perzië
1729
 
2106
1729. TTTTTT. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Kaap de Goede Hoop
1729
 
2107
1729. TTTTTT. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1729
 
2108
1730. VVVVVV.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1730
 
2109
1730. VVVVVV. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1730
 
2110
1730. VVVVVV. Derde boek: Batavia, derde deel
1730
 
2111
1730. VVVVVV. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1730
 
2112
1730. VVVVVV. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1730
 
2113
1730. VVVVVV. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1730
 
2114
1730. VVVVVV. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1730
 
2115
1730. VVVVVV. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1730
 
2116
1730. VVVVVV. Negende boek: Batavia, negende deel
1730
 
2117
1730. VVVVVV. Tiende boek: Batavia, tiende deel
1730
 
2118
1730. VVVVVV. Elfde boek: Batavia, elfde deel
1730
 
2119
1730. VVVVVV. Twaalfde boek: Batavia, twaalfde deel
1730
 
2120
1730. VVVVVV. Dertiende boek: Batavia, dertiende deel
1730
 
2121
1730. VVVVVV. Veertiende boek: Batavia, veertiende deel
1730
 
2122
1730. VVVVVV.Vijftiende boek: Batavia, vijftiende deel
1730
 
2123
1730. VVVVVV. Zestiende boek: Bengalen, Coromandel
1730
 
2124
1730. VVVVVV. Zeventiende boek: Ceylon, eerste deel
1730
 
2125
1730. VVVVVV. Achttiende boek: Ceylon, tweede deel
1730
 
2126
1730. VVVVVV.Negentiende boek: Ceylon, derde deel
1730
 
2127
1730. VVVVVV. Twintigste boek: Ceylon, vierde deel
1730
 
2128
1730. VVVVVV. Eenentwintigste boek: Ceylon, vijfde deel
1730
 
2129
1730. VVVVVV. Tweeëntwintigste boek: Ceylon, zesde deel
1730
 
2130
1730. VVVVVV. Drieëntwintigste boek: Malabar, eerste deel
1730
 
2131
1730. VVVVVV. Vierentwintigste boek: Malabar, tweede deel
1730
 
2132
1730. VVVVVV. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1730
 
2133
1730. VVVVVV. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Timor, Palembang, Jambi, Siam
1730
 
2134
1730. VVVVVV. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1730
 
2135
1730. VVVVVV. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Coromandel
1730
 
2136
1730. VVVVVV. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Ceylon
1730
 
2137
1730. VVVVVV. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Malabar, Surat
1730
 
2138
1730. VVVVVV. Eenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Arabië, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1730
 
2139
1730. VVVVVV. Tweeëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1730
 
2140
1731. WWWWWW.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1731
 
2141
1731. WWWWWW. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1731
 
2142
1731. WWWWWW. Derde boek: Batavia, derde deel
1731
 
2143
1731. WWWWWW. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1731
 
2144
1731. WWWWWW. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1731
 
2145
1731. WWWWWW. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1731
 
2146
1731. WWWWWW. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1731
 
2147
1731. WWWWWW. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1731
 
2148
1731. WWWWWW. Negende boek: Batavia, negende deel
1731
 
2149
1731. WWWWWW. Tiende boek: Batavia, tiende deel
1731
 
2150
1731. WWWWWW. Elfde boek: Batavia, elfde deel
1731
 
2151
1731. WWWWWW. Twaalfde boek: Batavia, twaalfde deel
1731
 
2152
1731. WWWWWW. Dertiende boek: Batavia, dertiende deel
1731
 
2153
1731. WWWWWW. Veertiende boek: Batavia, veertiende deel
1731
 
2154
1731. WWWWWW. Vijftiende boek (A): Batavia, vijftiende deel
1731
 
2155
1731. WWWWWW. Vijftiende boek (B): raad - ordinaris Wijbrand Blom over Noord - Coromandel
1731
 
2156
1731. WWWWWW. Zestiende boek: Bengalen, Coromandel
1731
 
2157
1731. WWWWWW. Zeventiende boek: Ceylon, eerste deel
1731
 
2158
1731. WWWWWW. Achttiende boek: Ceylon, tweede deel
1731
 
2159
1731. WWWWWW. Negentiende boek: Ceylon, derde deel
1731
 
2160
1731. WWWWWW. Twintigste boek: Malabar, eerste deel
1731
 
2161
1731. WWWWWW. Eenentwintigste boek: Malabar, tweede deel
1731
 
2162
1731. WWWWWW. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1731
 
2163
1731. WWWWWW. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Banjarmasin, Timor, Palembang, Jambi, Siam
1731
 
2164
1731. WWWWWW. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1731
 
2165
1731. WWWWWW. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Bengalen
1731
 
2166
1731. WWWWWW. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Bengalen, Coromandel
1731
 
2167
1731. WWWWWW. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Ceylon, Malabar
1731
 
2168
1731. WWWWWW. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Surat, Perzië, Kaap de Goede Hoop
1731
 
2169
1731. WWWWWW. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Java's Oostkust
1731
 
2170
1731. WWWWWW. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Cheribon, Bantam
1731
 
2171
1732. WWWWWW.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1732
 
2172
1732. XXXXXX. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1732
 
2173
1732. XXXXXX. Derde boek: Batavia, derde deel
1732
 
2174
1732. XXXXXX. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1732
 
2175
1732. XXXXXX. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1732
 
2176
1732. XXXXXX. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1732
 
2177
1732. XXXXXX. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1732
 
2178
1732. XXXXXX. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1732
 
2179
1732. XXXXXX. Negende boek: Batavia, negende deel
1732
 
2180
1732. XXXXXX. Tiende boek: Batavia, tiende deel
1732
 
2181
1732. XXXXXX. Elfde boek: Batavia, elfde deel
1732
 
2182
1732. XXXXXX. Twaalfde boek: raad - ordinaris Wijbrand Blom over Malabar
1732
 
2183
1732. XXXXXX. Dertiende boek: Bengalen, Coromandel
1732
 
2184
1732. XXXXXX. Veertiende boek: Ceylon, eerste deel
1732
 
2185
1732. XXXXXX. Vijftiende boek: Ceylon, tweede deel
1732
 
2186
1732. XXXXXX. Zestiende boek: Ceylon, derde deel
1732
 
2187
1732. XXXXXX. Zeventiende boek: Malabar, eerste deel
1732
 
2188
1732. XXXXXX. Achttiende boek: Malabar, tweede deel
1732
 
2189
1732. XXXXXX. Negentiende boek: Malabar, derde deel
1732
 
2190
1732. XXXXXX. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1732
 
2191
1732. XXXXXX. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1732
 
2192
1732. XXXXXX. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin, Timor
1732
 
2193
1732. XXXXXX. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Palembang, Siam, Jambi, Japan
1732
 
2194
1732. XXXXXX. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka, Sumatra's Westkust
1732
 
2195
1732. XXXXXX. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Bengalen
1732
 
2196
1732. XXXXXX. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Bengalen
1732
 
2197
1732. XXXXXX. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Coromandel
1732
 
2198
1732. XXXXXX. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Coromandel
1732
 
2199
1732. XXXXXX. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Ceylon
1732
 
2200
1732. XXXXXX. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XI: Malabar
1732
 
2201
1732. XXXXXX. Eenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XII: Malabar
1732
 
2202
1732. XXXXXX. Tweeëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIII: Surat, Arabië (Mokka)
1732
 
2203
1732. XXXXXX. Drieëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIV: Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust
1732
 
2204
1732. XXXXXX. Vierendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XV: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1732
 
2205
1733. YYYYYY.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1733
 
2206
1933. YYYYYY. Tweede boek: Batavia, tweede deel
2207
1733. YYYYYY. Derde boek: Batavia, derde deel
1733
 
2208
1733. YYYYYY. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1733
 
2209
1733. YYYYYY. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1733
 
2210
1733. YYYYYY. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1733
 
2211
1733. YYYYYY. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1733
 
2212
1733. YYYYYY. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1733
 
2213
1733. YYYYYY. Negende boek: Batavia, negende deel
1733
 
2214
1733. YYYYYY. Tiende boek: Batavia, tiende deel
1733
 
2215
1733. YYYYYY. Elfde boek: Batavia, elfde deel
1733
 
2216
1733. YYYYYY. Twaalfde boek: Batavia, twaalfde deel
1733
 
2217
1733. YYYYYY. Dertiende boek: Batavia, dertiende deel
1733
 
2218
1733. YYYYYY. Veertiende boek (A): Batavia, veertiende deel en Raad van Justitie
1733
 
2219
1733. YYYYYY. Veertiende boek (B): raad - ordinaris Wijbrand Blom over de Chinese handel, Siam en Ligor
1733
 
2220
1733. YYYYYY. Vijftiende boek: Bengalen, Coromandel
1733
 
2221
1733. YYYYYY. Zestiende boek: Ceylon, eerste deel
1733
 
2222
1733. YYYYYY. Zeventiende boek: Ceylon, tweede deel
1733
 
2223
1733. YYYYYY. Achttiende boek: Ceylon, derde deel
1733
 
2224
1733. YYYYYY. Negentiende boek: Ceylon, vierde deel
1733
 
2225
1733. YYYYYY. Twintigste boek: Ceylon, vijfde deel
1733
 
2226
1733. YYYYYY. Eenentwintigste boek: Malabar, eerste deel
1733
 
2227
1733. YYYYYY. Tweeëntwintigste boek: Malabar, tweede deel
1733
 
2228
1733. YYYYYY. Drieëntwintigste boek: Malabar, derde deel
1733
 
2229
1733. YYYYYY. Vierentwintigste boek: Malabar, vierde deel
1733
 
2230
1733. YYYYYY. Vijfentwintigste boek: Malabar, vijfde deel
1733
 
2231
1733. YYYYYY. Zesentwintigste boek: Malabar, zesde deel
1733
 
2232
1733. YYYYYY. Zevenentwintigste boek: Malabar, zevende deel
1733
 
2233
1733. YYYYYY. Achtentwintigste boek: Malabar, achtste deel
1733
 
2234
1733. YYYYYY. Negenentwintigste boek: Malabar, negende deel
1733
 
2235
1733. YYYYYY. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1733
 
2236
1733. YYYYYY. Eenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda
1733
 
2237
1733. YYYYYY. Tweeëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ternate
1733
 
2238
1733. YYYYYY. Drieëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Makassar, Banjarmasin
1733
 
2239
1733. YYYYYY. Vierendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Timor, Palembang, Jambi, Siam, Japan
1733
 
2240
1733. YYYYYY. Vijfendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Malakka, Sumatra's Westkust
1733
 
2241
1733. YYYYYY. Zesendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Bengalen
1733
 
2242
1733. YYYYYY. Zevenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Bengalen
1733
 
2243
1733. YYYYYY. Achtendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Coromandel
1733
 
2244
1733. YYYYYY. Negenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Coromandel
1733
 
2245
1733. YYYYYY. Veertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XI: Ceylon
1733
 
2246
1733. YYYYYY. Eenenveertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XII: Ceylon
1733
 
2247
1733. YYYYYY. Tweeënveertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIII: Malabar
1733
 
2248
1733. YYYYYY. Drieënveertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIV: Malabar
1733
 
2249
1733. YYYYYY. Vierenveertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XV: Malabar
1733
 
2250
1733. YYYYYY. Vijfenveertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XVI: Malabar
1733
 
2251
1733. YYYYYY. Zesenveertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XVII: Surat
1733
 
2252
1733. YYYYYY. Zevenenveertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XVIII: Arabië (Mokka)
1733
 
2253
1733. YYYYYY. Achtenveertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIX: Perzië
1733
 
2254
1733. YYYYYY. Negenenveertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XX: Perzië
1733
 
2255
1733. YYYYYY. Vijftigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XXI: Perzië
1733
 
2256
1733. YYYYYY. Eenenvijftigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XXII: Kaap de Goede Hoop
1733
 
2257
1733. YYYYYY. Tweeënvijftigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XXIII: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1733
 
2258
1734. ZZZZZZ.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1734
 
2259
1734. ZZZZZZ. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1734
 
2260
1734. ZZZZZZ. Derde boek: Batavia, derde deel
1734
 
2261
1734. ZZZZZZ. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1734
 
2262
1734. ZZZZZZ. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1734
 
2263
1734. ZZZZZZ. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1734
 
2264
1734. ZZZZZZ. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1734
 
2265
1734. ZZZZZZ. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1734
 
2266
1734. ZZZZZZ. Negende boek: Batavia, negende deel
1734
 
2267
1734. ZZZZZZ. Tiende boek: Batavia, tiende deel
1734
 
2268
1734. ZZZZZZ. Elfde boek: Batavia, elfde deel
1734
 
2269
1734. ZZZZZZ. Twaalfde boek: Batavia, twaalfde deel en Raad van Justitie; Perzië
1734
 
2270
1734. ZZZZZZ.Dertiende boek: Bengalen, Coromandel
1734
 
2271
1734. ZZZZZZ. Veertiende boek: Ceylon, eerste deel
1734
 
2272
1734. ZZZZZZ. Vijftiende boek: Ceylon, tweede deel
1734
 
2273
1734. ZZZZZZ. Zestiende boek: Ceylon, derde deel
1734
 
2274
1734. ZZZZZZ. Zeventiende boek: Ceylon, vierde deel
1734
 
2275
1734. ZZZZZZ. Achttiende boek: Ceylon, vijfde deel
1734
 
2276
1734. ZZZZZZ. Negentiende boek: Ceylon, zesde deel
1734
 
2277
1734. ZZZZZZ. Twintigste boek: Ceylon, zevende deel
1734
 
2278
1734. ZZZZZZ. Eenentwintigste boek: Malabar, eerste deel
1734
 
2279
1734. ZZZZZZ. Tweeëntwintigste boek: Malabar, tweede deel
1734
 
2280
1734. ZZZZZZ. Drieëntwintigste boek: Malabar, derde deel
1734
 
2281
1734. ZZZZZZ. Vierentwintigste boek: Malabar, vierde deel
1734
 
2282
1734. ZZZZZZ. Vijfentwintigste boek: Malabar, vijfde deel
1734
 
2283
1734. ZZZZZZ. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1734
 
2284
1734. ZZZZZZ. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda, Ternate
1734
 
2285
1734. ZZZZZZ. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin, Timor
1734
 
2286
1734. ZZZZZZ. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka
1734
 
2287
1734. ZZZZZZ. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Sumatra's Westkust, Salida
1734
 
Bevat ook een kaart van de mijnen in Salida
2288
1734. ZZZZZZ. Eenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Bengalen
1734
 
2289
1734. ZZZZZZ. Tweeëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Coromandel
1734
 
2290
1734. ZZZZZZ. Drieëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Ceylon
1734
 
2291
1734. ZZZZZZ. Vierendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Ceylon
1734
 
2292
1734. ZZZZZZ. Vijfendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Malabar
1734
 
2293
1734. ZZZZZZ. Zesendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XI: Surat
1734
 
2294
1734. ZZZZZZ. Zevenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XII: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust
1734
 
2295
1734. ZZZZZZ. Achtendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIII: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1734
 
2296
1735. AAAAAAA.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1735
 
2297
1735. AAAAAAA. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1735
 
2298
1735. AAAAAAA. Derde boek: Batavia, derde deel
1735
 
2299
1735. AAAAAAA. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1735
 
2300
1735. AAAAAAA. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1735
 
2301
1735. AAAAAAA. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1735
 
2302
1735. AAAAAAA. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1735
 
2303
1735. AAAAAAA. Achtste boek: Batavia, achtste deel en Raad van Justitie; Perzië
1735
 
2304
1735. AAAAAAA. Negende boek: Bengalen, Coromandel
1735
 
2305
1735. AAAAAAA. Tiende boek: Ceylon, eerste deel
1735
 
2306
1735. AAAAAAA. Elfde boek: Ceylon, tweede deel
1735
 
2307
1735. AAAAAAA. Twaalfde boek: Ceylon, derde deel
1735
 
2308
1735. AAAAAAA. Dertiende boek: Ceylon, vierde deel
1735
 
2309
1735. AAAAAAA. Veertiende boek: Malabar, eerste deel
1735
 
2310
1735. AAAAAAA. Vijftiende boek: Malabar, tweede deel
1735
 
2311
1735. AAAAAAA. Zestiende boek: Malabar, derde deel
1735
 
2312
1735. AAAAAAA. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1735
 
2313
1735. AAAAAAA. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1735
 
2314
1735. AAAAAAA. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin, Timor
1735
 
2315
1735. AAAAAAA. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust, Salida
1735
 
2316
1735. AAAAAAA. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Bengalen
1735
 
2317
1735. AAAAAAA. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Coromandel
1735
 
2318
1735. AAAAAAA. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Coromandel
1735
 
2319
1735. AAAAAAA. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Ceylon
1735
 
2320
1735. AAAAAAA. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Malabar
1735
 
2321
1735. AAAAAAA. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Surat, Arabië (Mokka)
1735
 
2322
1735. AAAAAAA. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XI: Perzië
1735
 
2323
1735. AAAAAAA. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XII: Perzië, Kaap de Goede Hoop
1735
 
2324
1735. AAAAAAA. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIII: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1735
 
2325
1736. BBBBBBB.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1736
 
2326
1736. BBBBBBB. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1736
 
2327
1736. BBBBBBB. Derde boek: Batavia, derde deel
1736
 
2328
1736. BBBBBBB. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1736
 
2329
1736. BBBBBBB. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1736
 
2330
1736. BBBBBBB. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1736
 
2331
1736. BBBBBBB. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1736
 
2332
1736. BBBBBBB. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1736
 
2333
1736. BBBBBBB. Negende boek: Batavia, negende deel en Raad van Justitie; Perzië
1736
 
2334
1736. BBBBBBB. Tiende boek: Bengalen, Coromandel
1736
 
2335
1736. BBBBBBB. Elfde boek: Ceylon, eerste deel
1736
 
2336
1736. BBBBBBB. Twaalfde boek: Ceylon, tweede deel
1736
 
2337
1736. BBBBBBB. Dertiende boek: Ceylon, derde deel
1736
 
2338
1736. BBBBBBB. Veertiende boek: Ceylon, vierde deel
1736
 
2339
1736. BBBBBBB. Vijftiende boek: Malabar, eerste deel
1736
 
2340
1736. BBBBBBB. Zestiende boek: Malabar, tweede deel
1736
 
2341
1736. BBBBBBB. Zeventiende boek: Malabar, derde deel
1736
 
2342
1736. BBBBBBB. Achttiende boek: Malabar, vierde deel
1736
 
2343
1736. BBBBBBB. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1736
 
2344
1736. BBBBBBB. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1736
 
2345
1736. BBBBBBB. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin, Timor, Palembang
1736
 
2346
1736. BBBBBBB. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Jambi, Siam, China, Japan, Malakka
1736
 
2347
1736. BBBBBBB. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Sumatra's Westkust, Salida
1736
 
2348
1736. BBBBBBB. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Bengalen
1736
 
2349
1736. BBBBBBB. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Coromandel
1736
 
2350
1736. BBBBBBB. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Coromandel
1736
 
2351
1736. BBBBBBB. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Coromandel
1736
 
2352
1736. BBBBBBB. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Ceylon
1736
5 banden
Dit boek is gesplitst in vijf banden, genummerd I-V
2353
1736. BBBBBBB.Negenentwintigste boek: Batavia' ingekomen brievenboek, deel XI: Ceylon
1736
 
Zeer beschadigd
2354
1736. BBBBBBB. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XII: Malabar
1736
 
2355
1736. BBBBBBB. Eenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIII: Surat
1736
 
2356
1736. BBBBBBB. Tweeëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIV: Arabië (Mokka), Perzië
1736
 
2357
1736. BBBBBBB. Drieëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XV: Perzië
1736
 
2358
1736. BBBBBBB. Vierendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XVI: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1736
 
2359
1737. CCCCCCC.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1737
 
2360
1737. CCCCCCC. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1737
 
2361
1737. CCCCCCC. Derde boek: Batavia, derde deel
1737
 
2362
1737. CCCCCCC. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1737
 
2363
1737. CCCCCCC. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1737
 
2364
1737. CCCCCCC. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1737
 
2365
1737. CCCCCCC. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1737
 
2366
1737. CCCCCCC. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1737
 
2367
1737. CCCCCCC. Negende boek: Batavia, negende deel
1737
 
2368
1737. CCCCCCC. Tiende boek: Batavia, tiende deel en Raad van Justitie; Perzië
1737
 
2369
1737. CCCCCCC. Elfde boek: Bengalen, Coromandel
1737
 
2370
1737. CCCCCCC. Twaalfde boek: Ceylon, eerste deel
1737
 
2371
1737. CCCCCCC. Dertiende boek: Ceylon, tweede deel
1737
 
2372
1737. CCCCCCC. Veertiende boek: Ceylon, derde deel
1737
 
2373
1737. CCCCCCC. Vijftiende boek: Ceylon, vierde deel
1737
 
2374
1737. CCCCCCC. Zestiende boek: Ceylon, vijfde deel
1737
 
2375
1737. CCCCCCC. Zeventiende boek: Malabar, eerste deel
1737
 
2376
1737. CCCCCCC. Achttiende boek: Malabar, tweede deel
1737
 
2377
1737. CCCCCCC. Negentiende boek: Malabar, derde deel
1737
 
2378
1737. CCCCCCC. Twintigste boek: Malabar, vierde deel
1737
 
2379
1737. CCCCCCC. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1737
 
2380
1737. CCCCCCC. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda, Ternate
1737
 
2381
1737. CCCCCCC. Drieëntwintigste boek (A): Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar
1737
 
Beschadigd
2382
1737. CCCCCCC. Drieëntwintigste boek (B): Batavia's ingekomen brievenboek, deel III, vervolg: Makassar
1737
 
2383
1737. CCCCCCC. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Banjarmasin, Timor, Palembang, Jambi, Siam, Japan, Malakka
1737
 
2384
1737. CCCCCCC. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Sumatra's Westkust
1737
 
2385
1737. CCCCCCC. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Bengalen
1737
 
2386
1737. CCCCCCC. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Coromandel
1737
 
2387
1737. CCCCCCC. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Ceylon
1737
 
2388
1737. CCCCCCC. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Ceylon
1737
 
2389
1737.CCCCCC. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Malabar
1737
 
2390
1737. CCCCCCC. Eenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XI: Surat, Perzië
1737
 
2391
1737. CCCCCCC. Tweeëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XII: Kaap de Goede Hoop, Cheribon, Bantam, Java's Oostkust
1737
 
2392
1738. DDDDDDD.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1738
 
2393
1738. DDDDDDD. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1738
 
2394
1738. DDDDDDD. Derde boek: Batavia, derde deel
1738
 
2395
1738. DDDDDDD. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1738
 
2396
1738. DDDDDDD. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1738
 
2397
1738. DDDDDDD. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1738
 
2398
1738. DDDDDDD. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1738
 
2399
1738. DDDDDDD. Achtste boek: Bengalen, Coromandel
1738
 
2400
1738. DDDDDDD. Negende boek: Ceylon, eerste deel
1738
 
2401
1738. DDDDDDD. Tiende boek: Ceylon, tweede deel
1738
 
2402
1738. DDDDDDD. Elfde boek: Ceylon, derde deel
1738
 
2403
1738. DDDDDDD. Twaalfde boek: Ceylon, vierde deel
1738
 
2404
1738. DDDDDDD. Dertiende boek: Malabar, eerste deel
1738
 
2405
1738. DDDDDDD. Veertiende boek: Malabar, tweede deel
1738
 
2406
1738. DDDDDDD. Vijftiende boek: Malabar, derde deel
1738
 
2407
1738. DDDDDDD. Zestiende boek: Malabar, vierde deel
1738
 
2408
1738. DDDDDDD. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1738
 
2409
1738. DDDDDDD. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Timor
1738
 
2410
1738. DDDDDDD. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Palembang, Jambi, Siam, China, Japan, Malakka
1738
 
2411
1738. DDDDDDD. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Sumatra's Westkust, Salida, Bengalen
1738
 
2412
1738. DDDDDDD. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Coromandel
1738
 
2413
1738. DDDDDDD. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Ceylon
1738
 
2414
1738. DDDDDDD. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Malabar
1738
 
2415
1738. DDDDDDD. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Surat, Arabië (Mokka)
1738
 
2416
1738. DDDDDDD. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Perzië
1738
 
2417
1738. DDDDDDD. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Perzië
1738
 
2418
1738. DDDDDDD. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XI: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1738
 
2419
1739. EEEEEEE.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1739
 
2420
1739. EEEEEEE. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1739
 
2421
1739. EEEEEEE. Derde boek: Batavia, derde deel
1739
 
2422
1739. EEEEEEE. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1739
 
2423
1739. EEEEEEE. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1739
 
2424
1739. EEEEEEE. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1739
 
2425
1739. EEEEEEE. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1739
 
2426
1739. EEEEEEE. Achtste boek: Batavia, achtste deel en Raad van Justitie; Perzië
1739
 
2427
1739. EEEEEEE. Negende boek: Bengalen, Coromandel
1739
 
2428
1739. EEEEEEE. Tiende boek: Ceylon, eerste deel
1739
 
2429
1739. EEEEEEE. Elfde boek: Ceylon, tweede deel
1739
 
2430
1739. EEEEEEE. Twaalfde boek: Ceylon, derde deel
1739
 
2431
1739. EEEEEEE. Dertiende boek: Ceylon, vierde deel
1739
 
2432
1739. EEEEEEE. Veertiende boek: Malabar, eerste deel
1739
 
2433
1739. EEEEEEE. Vijftiende boek: Malabar, tweede deel
1739
 
2434
1739. EEEEEEE. Zestiende boek: Malabar, derde deel
1739
 
2435
1739. EEEEEEE. Zeventiende boek: Malabar, vierde deel
1739
 
2436
1739. EEEEEEE. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1739
 
2437
1739. EEEEEEE. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate, Makassar
1739
 
2438
1739. EEEEEEE. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Timor, Palembang, Jambi, Siam, China
1739
 
2439
1739. EEEEEEE. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1739
 
2440
1739. EEEEEEE. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Bengalen
1739
 
2441
1739. EEEEEEE. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Bengalen
1739
 
2442
1739. EEEEEEE. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Coromandel
1739
 
2443
1739. EEEEEEE. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Coromandel
1739
 
2444
1739. EEEEEEE. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Ceylon
1739
 
2445
1739. EEEEEEE. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Ceylon
1739
 
2446
1739. EEEEEEE. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XI: Malabar
1739
 
2447
1739. EEEEEEE. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XII: Surat, Arabië (Mokka)
1739
 
2448
1739. EEEEEEE. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIII: Perzië
1739
 
2449
1739. EEEEEEE. Eenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIV: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1739
 
2450
1740. FFFFFFF.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1740
 
2451
1740. FFFFFFF. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1740
 
2452
1740. FFFFFFF. Derde boek: Batavia, derde deel
1740
 
2453
1740. FFFFFFF. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1740
 
2454
1740. FFFFFFF. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1740
 
2455
1740. FFFFFFF. Zesde boek: Bengalen, Coromandel
1740
 
2456
1740. FFFFFFF. Zevende boek: Ceylon, eerste deel
1740
 
2457
1740. FFFFFFF. Achtste boek: Ceylon, tweede deel
1740
 
2458
1740. FFFFFFF. Negende boek: Ceylon, derde deel
1740
 
2459
1740. FFFFFFF. Tiende boek: Ceylon, vierde deel
1740
 
2460
1740. FFFFFFF. Elfde boek: Ceylon, vijfde deel
1740
 
2461
1740. FFFFFFF. Twaalfde boek: Malabar, eerste deel
1740
 
2462
1740. FFFFFFF. Dertiende boek: Malabar, tweede deel
1740
 
2463
1740. FFFFFFF. Veertiende boek: Malabar, derde deel
1740
 
2464
1740. FFFFFFF. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1740
 
2465
1740. FFFFFFF. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1740
 
2466
1740. FFFFFFF. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar
1740
 
2467
1740. FFFFFFF. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Timor, Palembang, Jambi, Siam, China, Japan
1740
 
2468
1740. FFFFFFF. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka, Sumatra's Westkust
1740
 
2469
1740. FFFFFFF. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Bengalen
1740
 
2470
1740. FFFFFFF. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Coromandel
1740
 
2471
1740. FFFFFFF. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Coromandel
1740
 
2472
1740. FFFFFFF. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Ceylon
1740
 
2473
1740. FFFFFFF. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Ceylon
1740
 
2474
1740. FFFFFFF. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XI: Malabar
1740
 
2475
1740. FFFFFFF. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XII: Surat
1740
 
2476
1740. FFFFFFF. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIII: Perzië
1740
 
2477
1740. FFFFFFF. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIV: Perzië, Kaap de Goede Hoop
1740
 
2478
1740. FFFFFFF. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XV: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1740
 
2479
1741. GGGGGGG.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1741
 
2480
1741 GGGGGGG. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1741
 
2481
1741 GGGGGGG. Derde boek: Batavia, derde deel
1741
 
2482
1741 GGGGGGG. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1741
 
2483
1741 GGGGGGG. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1741
 
2484
1741 GGGGGGG. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1741
 
2485
1741 GGGGGGG. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1741
 
2486
1741 GGGGGGG. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1741
 
2487
1741 GGGGGGG. Negende boek: Batavia, negende deel
1741
 
2488
1741 GGGGGGG. Tiende boek: Batavia, tiende deel
1741
 
2489
1741 GGGGGGG. Elfde boek: Bengalen, Coromandel
1741
 
2490
1741 GGGGGGG. Twaalfde boek: Ceylon, eerste deel
1741
 
2491
1741 GGGGGGG. Dertiende boek: Ceylon, tweede deel
1741
 
2492
1741 GGGGGGG. Veertiende boek: Ceylon, derde deel
1741
 
2493
1741 GGGGGGG. Vijftiende boek: Ceylon, vierde deel
1741
 
2494
1741 GGGGGGG. Zestiende boek: Malabar, eerste deel
1741
 
2495
1741 GGGGGGG. Zeventiende boek: Malabar, tweede deel
1741
 
2496
1741 GGGGGGG. Achttiende boek: Malabar, derde deel
1741
 
2497
1741 GGGGGGG. Negentiende boek: Malabar, vierde deel
1741
 
2498
1741 GGGGGGG. Twintigste boek: Malabar, vijfde deel
1741
 
2499
1741 GGGGGGG. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1741
 
2500
1741 GGGGGGG. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1741
 
2501
1741 GGGGGGG. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Timor
1741
 
2502
1741 GGGGGGG. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Palembang, Jambi, China, Japan, Malakka
1741
 
2503
1741 GGGGGGG. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Sumatra's Westkust
1741
 
2504
1741 GGGGGGG. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Bengalen
1741
 
2505
1741 GGGGGGG. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Coromandel
1741
 
2506
1741 GGGGGGG. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Coromandel, Ceylon
1741
 
2507
1741 GGGGGGG. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Malabar
1741
 
2508
1741 GGGGGGG. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Malabar
1741
 
2509
1741 GGGGGGG. Eenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XI: Surat
1741
 
2510
1741 GGGGGGG. Tweeëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XII: Perzië
1741
 
2511
1741 GGGGGGG.Drieëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIII: Perzië
1741
 
2512
1741 GGGGGGG. Vierendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIV: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1741
 
2513
1742. HHHHHHH.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1742
 
2514
1742. HHHHHHH. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1742
 
2515
1742. HHHHHHH. Derde boek: Batavia, derde deel
1742
 
2516
1742. HHHHHHH. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1742
 
2517
1742. HHHHHHH. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel en Raad van Justitie; Perzië
1742
 
2518
1742. HHHHHHH. Zesde boek: Bengalen, Coromandel
1742
 
2519
1742. HHHHHHH. Zevende boek: Ceylon, eerste deel
1742
 
2520
1742. HHHHHHH. Achtste boek: Ceylon, tweede deel
1742
 
2521
1742. HHHHHHH. Negende boek: Ceylon, derde deel
1742
 
2522
1742. HHHHHHH. Tiende boek: Ceylon, vierde deel
1742
 
2523
1742. HHHHHHH. Elfde boek: Ceylon, vijfde deel
1742
 
2524
1742. HHHHHHH. Twaalfde boek: Ceylon, zesde deel
1742
 
2525
1742. HHHHHHH. Dertiende boek: Malabar, eerste deel
1742
 
2526
1742. HHHHHHH. Veertiende boek: Malabar, tweede deel
1742
 
2527
1742. HHHHHHH. Vijftiende boek: Malabar, derde deel
1742
 
2528
1742. HHHHHHH. Zestiende boek: Malabar, vierde deel
1742
 
2529
1742. HHHHHHH. Zeventiende boek: Malabar, vijfde deel
1742
 
2530
1742. HHHHHHH. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1742
 
2531
1742. HHHHHHH. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda
1742
 
2532
1742. HHHHHHH. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ternate
1742
 
2533
1742. HHHHHHH. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Makassar
1742
 
2534
1742. HHHHHHH. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Timor, Palembang, Jambi, Siam
1742
 
2535
1742. HHHHHHH. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: China, Japan, Malakka
1742
 
2536
1742. HHHHHHH. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Sumatra's Westkust
1742
 
2537
1742. HHHHHHH. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Bengalen
1742
 
2538
1742. HHHHHHH. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Coromandel
1742
 
2539
1742. HHHHHHH. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Coromandel
1742
 
2540
1742. HHHHHHH. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XI: Ceylon
1742
 
2541
1742. HHHHHHH. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XII: Ceylon
1742
 
2542
1742. HHHHHHH. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIII: Malabar
1742
 
2543
1742. HHHHHHH. Eenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIV: Malabar
1742
 
2544
1742. HHHHHHH. Tweeëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XV: Surat
1742
 
2545
1742. HHHHHHH. Drieëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XVI: Surat, Arabië
1742
 
2546
1742. HHHHHHH. Vierendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XVII: Perzië
1742
 
2547
1742. HHHHHHH. Vijfendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XVIII: Kaap de Goede Hoop
1742
 
2548
1742. HHHHHHH. Zesendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIX: Java's Oostkust
1742
 
2549
1742. HHHHHHH. Zevenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XX: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1742
 
2550
1743. IIIIIII.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1743
 
2551
1743. IIIIIII. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1743
 
2552
1743. IIIIIII. Derde boek: Batavia, derde deel
1743
 
2553
1743. IIIIIII. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1743
 
2554
1743. IIIIIII. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel en Raad van Justitie; Perzië
1743
 
2555
1743. IIIIIII. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1743
 
2556
1743. IIIIIII. Zevende boek: Bengalen, Coromandel
1743
 
2557
1743. IIIIIII. Achtste boek: Ceylon, eerste deel
1743
 
2558
1743. IIIIIII. Negende boek: Ceylon, tweede deel
1743
 
2559
1743. IIIIIII. Tiende boek: Ceylon, derde deel
1743
 
2560
1743. IIIIIII. Elfde boek: Ceylon, vierde deel
1743
 
2561
1743. IIIIIII. Twaalfde boek: Malabar, eerste deel
1743
 
2562
1743. IIIIIII. Dertiende boek: Malabar, tweede deel
1743
 
2563
1743. IIIIIII. Veertiende boek: Malabar, derde deel
1743
 
2564
1743. IIIIIII. Vijftiende boek: Malabar, vierde deel
1743
 
2565
1743. IIIIIII. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1743
 
2566
1743. IIIIIII. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda
1743
 
2567
1743. IIIIIII. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ternate
1743
 
2568
1743. IIIIIII. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Ternate, Makassar
1743
 
2569
1743. IIIIIII. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Makassar, Timor, Palembang, Jambi, Siam, China
1743
 
2570
1743. IIIIIII. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Japan, Malakka
1743
 
2571
1743. IIIIIII. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Sumatra's Westkust, Bengalen
1743
 
2572
1743. IIIIIII. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Bengalen
1743
 
2573
1743. IIIIIII. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Coromandel
1743
 
2574
1743. IIIIIII. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Coromandel
1743
 
2575
1743. IIIIIII. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XI: Coromandel
1743
 
2576
1743. IIIIIII. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XII: Ceylon
1743
 
2577
1743. IIIIIII. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIII: Malabar
1743
 
2578
1743. IIIIIII. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIV: Malabar
1743
 
2579
1743. IIIIIII. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XV: Malabar
1743
 
2580
1743. IIIIIII. Eenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XVI: Malabar
1743
 
2581
1743. IIIIIII. Tweeëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XVII: Malabar
1743
 
2582
1743. IIIIIII. Drieëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XVIII: Surat
1743
 
2583
1743. IIIIIII. Vierendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XIX: Perzië
1743
 
2584
1743. IIIIIII. Vijfendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XX: Perzië
1743
 
2585
1743. IIIIIII. Zesendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XXI: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust
1743
 
2586
1743. IIIIIII. Zevenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XXII: Java's Oostkust
1743
 
2587
1743. IIIIIII. Achtendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XXIII: Java's Oostkust
1743
 
2588
1743. IIIIIII. Negenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XXIV: Java's Oostkust
1743
 
2589
1743. IIIIIII. Veertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XXV: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1743
 
2590
1744. KKKKKKK.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1744
 
2591
1744. KKKKKKK. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1744
 
2592
1744. KKKKKKK. Derde boek: Batavia, derde deel
1744
 
2593
1744. KKKKKKK. Vierde boek: Batavia, vierde deel en Raad van Justitie; Perzië
1744
 
2594
1744. KKKKKKK. Vijfde boek: Bengalen, Coromandel
1744
 
2595
1744. KKKKKKK. Zesde boek: Ceylon, eerste deel
1744
 
2596
1744. KKKKKKK. Zevende boek: Ceylon, tweede deel
1744
 
2597
1744. KKKKKKK. Achtste boek: Ceylon, derde deel
1744
 
2598
1744. KKKKKKK.Negende boek: Ceylon, vierde deel
1744
 
2599
1744. KKKKKKK. Tiende boek: Ceylon, vijfde deel
1744
 
2600
1744. KKKKKKK. Elfde boek: Ceylon, zesde deel
1744
 
2601
1744. KKKKKKK. Twaalfde boek: Malabar, eerste deel
1744
 
2602
1744. KKKKKKK. Dertiende boek: Malabar, tweede deel
1744
 
2603
1744. KKKKKKK. Veertiende boek: Malabar, derde deel
1744
 
2604
1744. KKKKKKK. Vijftiende boek: Malabar, vierde deel
1744
 
2605
1744. KKKKKKK. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1744
 
2606
1744. KKKKKKK. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate, Makassar, Timor
1744
 
2607
1744. KKKKKKK. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Palembang, Jambi, Siam, Malakka, Sumatra's Westkust
1744
 
2608
1744. KKKKKKK. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Bengalen, Coromandel
1744
 
2609
1744. KKKKKKK. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malabar
1744
 
2610
1744. KKKKKKK. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Surat, Perzië
1744
 
2611
1744. KKKKKKK. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1744
 
2612
1745. LLLLLLL.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1745
 
2613
1745. LLLLLLL. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1745
 
2614
1745. LLLLLLL. Derde boek: Batavia, derde deel
1745
 
2615
1745. LLLLLLL. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1745
 
2616
1745. LLLLLLL. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1745
 
2617
1745. LLLLLLL. Zesde boek: Bengalen, Coromandel
1745
 
2618
1745. LLLLLLL. Zevende boek: Ceylon, eerste deel
1745
 
2619
1745. LLLLLLL. Achtste boek: Ceylon, tweede deel
1745
 
2620
1745. LLLLLLL. Negende boek: Ceylon, derde deel
1745
 
2621
1745. LLLLLLL. Tiende boek: Ceylon, vierde deel
1745
 
2622
1745. LLLLLLL. Elfde boek: Ceylon, vijfde deel
1745
 
2623
1745. LLLLLLL. Twaalfde boek: Ceylon, zesde deel
1745
 
2624
1745. LLLLLLL. Dertiende boek: Malabar, eerste deel
1745
 
2625
1745. LLLLLLL. Veertiende boek: Malabar, tweede deel
1745
 
2626
1745. LLLLLLL. Vijftiende boek: Malabar, derde deel
1745
 
2627
1745. LLLLLLL. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1745
 
2628
1745. LLLLLLL. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate, Makassar, Timor
1745
 
2629
1745. LLLLLLL. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Sumatra's Westkust, Bengalen
1745
 
2630
1745. LLLLLLL. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Palembang, Jambi, Siam, China, Japan, Malakka
1745
 
2631
1745. LLLLLLL. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Coromandel
1745
 
2632
1745. LLLLLLL. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Malabar
1745
 
2633
1745. LLLLLLL. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Surat, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust
1745
 
2634
1745. LLLLLLL. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1745
 
2635
1746. MMMMMMM.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1746
 
2636
1746. MMMMMMM. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1746
 
2637
1746. MMMMMMM. Derde boek: Batavia, derde deel
1746
 
2638
1746. MMMMMMM. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1746
 
2639
1746. MMMMMMM. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel en Raad van Justitie
1746
 
2640
1746. MMMMMMM. Zesde boek: Batavia, zesde deel en Raad van Justitie
1746
 
2641
1746. MMMMMMM. Zevende boek: Bengalen, Coromandel
1746
 
2642
1746. MMMMMMM. Achtste boek: Ceylon, eerste deel
1746
 
2643
1746. MMMMMMM. Negende boek: Ceylon, tweede deel
1746
 
2644
1746. MMMMMMM. Tiende boek: Ceylon, derde deel
1746
 
2645
1746. MMMMMMM. Elfde boek: Ceylon, vierde deel
1746
 
Het twaalfde boek overgekomen brieven en papieren van 1746 ontbreekt
2646
1746. MMMMMMM. Dertiende boek: Malabar, eerste deel
1746
 
2647
1746. MMMMMMM. Veertiende boek: Malabar, tweede deel
1746
 
2648
1746. MMMMMMM. Vijftiende boek: Malabar, derde deel
1746
 
2649
1746. MMMMMMM. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate, Makassar
1746
 
2650
1746. MMMMMMM. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Timor, Palembang, Jambi, Siam, China, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1746
 
2651
1746. MMMMMMM. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Bengalen
1746
 
2652
1746. MMMMMMM. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Coromandel
1746
 
2653
1746. MMMMMMM. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malabar
1746
 
2654
1746. MMMMMMM. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Surat
1746
 
2655
1746. MMMMMMM. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Arabië (Mokka), Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust
1746
 
2656
1746. MMMMMMM. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1746
 
2657
1747. NNNNNNN.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1747
 
2658
1747. NNNNNNN. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1747
 
2659
1747. NNNNNNN. Derde boek: Batavia, derde deel
1747
 
2660
1747. NNNNNNN. Vierde boek: Batavia, vierde deel en Raad van Justitie
1747
 
2661
1747. NNNNNNN. Vijfde boek: Bengalen, Coromandel
1747
 
2662
1747. NNNNNNN. Zesde boek: Ceylon, eerste deel
1747
 
2663
1747. NNNNNNN. Zevende boek: Ceylon, tweede deel
1747
 
2664
1747. NNNNNNN. Achtste boek: Ceylon, derde deel
1747
 
2665
1747. NNNNNNN. Negende boek: Ceylon, vierde deel
1747
 
2666
1747. NNNNNNN. Tiende boek: Ceylon, vijfde deel
1747
 
2667
1747. NNNNNNN. Elfde boek: Ceylon, zesde deel
1747
 
2668
1747. NNNNNNN. Twaalfde boek: Ceylon, zevende deel
1747
 
2669
1747. NNNNNNN. Dertiende boek: Malabar, eerste deel
1747
 
2670
1747. NNNNNNN. Veertiende boek: Malabar, tweede deel
1747
 
2671
1747. NNNNNNN. Vijftiende boek: Malabar, derde deel
1747
 
2672
1747. NNNNNNN. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1747
 
2673
1747. NNNNNNN. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1747
 
2674
1747. NNNNNNN. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Timor, Palembang, Jambi, Siam
1747
 
2675
1747. NNNNNNN. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: China, Malakka, Sumatra's Westkust
1747
 
2676
1747. NNNNNNN. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Bengalen
1747
 
2677
1747. NNNNNNN. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Coromandel
1747
 
2678
1747. NNNNNNN. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Malabar
1747
 
2679
1747. NNNNNNN. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Surat
1747
 
2680
1747. NNNNNNN. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Perzië
1747
 
2681
1747. NNNNNNN. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1747
 
2682
1747. NNNNNNN.Zesentwintigste boek: brieven en papieren uit China, 1738 - 1747
1738 - 1747
 
2683
1748. OOOOOOO.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1748
 
2684
1748. OOOOOOO. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1748
 
2685
1748. OOOOOOO. Derde boek: Batavia, derde deel
1748
 
2686
1748. OOOOOOO. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1748
 
2687
1748. OOOOOOO. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1748
 
2688
1748. OOOOOOO.Zesde boek: Batavia, zesde deel en Raad van Justitie
1748
 
2689
1748. OOOOOOO. Zevende boek: Bengalen, Coromandel
1748
 
2690
1748. OOOOOOO. Achtste boek: Ceylon, eerste deel
1748
 
2691
1748. OOOOOOO. Negende boek: Ceylon, tweede deel
1748
 
2692
1748. OOOOOOO. Tiende boek: Ceylon, derde deel
1748
 
2693
1748. OOOOOOO. Elfde boek: Ceylon, vierde deel
1748
 
2694
1748. OOOOOOO. Twaalfde boek: Malabar, eerste deel
1748
 
2695
1748. OOOOOOO. Dertiende boek: Malabar, tweede deel
1748
 
2696
1748. OOOOOOO. Veertiende boek: Malabar, derde deel
1748
 
2697
1748. OOOOOOO. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1748
 
2698
1748. OOOOOOO. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1748
 
2699
1748. OOOOOOO. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin, Timor, Palembang, Jambi
1748
 
2700
1748. OOOOOOO. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Siam, China, Malakka
1748
 
2701
1748. OOOOOOO. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Sumatra's Westkust, Bengalen
1748
 
2702
1748. OOOOOOO. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Coromandel
1748
 
2703
1748. OOOOOOO. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Malabar
1748
 
2704
1748. OOOOOOO. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Surat, Arabië (Mokka)
1748
 
2705
1748. OOOOOOO. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Perzië
1748
 
2706
1748. OOOOOOO. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1748
 
2707
1748. OOOOOOO.Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XI: secrete stukken uit Bengalen, Surat, Java's Oostkust, Bantam, Cheribon, Ceylon, Malabar, Makassar, Ambon, Malakka, Japan
1748
 
2708
1749. PPPPPPP.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1749
 
2709
1749. PPPPPPP. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1749
 
2710
1749. PPPPPPP. Derde boek: Batavia, derde deel en Raad van Justitie; Perzië
1749
 
2711
1749. PPPPPPP. Vierde boek: Bengalen, Coromandel
1749
 
2712
1749. PPPPPPP. Vijfde boek: Ceylon, eerste deel
1749
 
2713
1749. PPPPPPP. Zesde boek: Ceylon, tweede deel
1749
 
2714
1749. PPPPPPP. Zevende boek: Malabar, eerste deel
1749
 
2715
1749. PPPPPPP. Achtste boek: Malabar, tweede deel
1749
 
2716
1749. PPPPPPP. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1749
 
2717
1749. PPPPPPP. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate, Makassar, Banjarmasin
1749
 
2718
1749. PPPPPPP. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Timor, Palembang, Jambi, Siam, China, Japan, Malakka
1749
 
2719
1749. PPPPPPP. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Sumatra's Westkust, Bengalen
1749
 
2720
1749. PPPPPPP. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Coromandel
1749
 
2721
1749. PPPPPPP. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Ceylon
1749
 
2722
1749. PPPPPPP. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Ceylon
1749
 
2723
1749. PPPPPPP. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Malabar
1749
 
2724
1749. PPPPPPP. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Malabar, Surat, Arabië (Mokka), Perzië
1749
 
2725
1749. PPPPPPP. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1749
 
2726
1749. PPPPPPP. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Bengalen, Kaap de Goede Hoop, Ceylon, Java's Oostkust, Bantam, Makassar, Japan, Malakka, Coromandel, Surat
1749
 
2727
1750. QQQQQQQ.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1750
 
2728
1750. QQQQQQQ. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1750
 
2729
1750. QQQQQQQ. Derde boek: Batavia, derde deel
1750
 
2730
1750. QQQQQQQ. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1750
 
2731
1750. QQQQQQQ. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1750
 
2732
1750. QQQQQQQ. Zesde boek: Bengalen, Coromandel
1750
 
2733
1750. QQQQQQQ. Zevende boek: Ceylon, eerste deel
1750
 
2734
1750. QQQQQQQ. Achtste boek: Ceylon, tweede deel
1750
 
2735
1750. QQQQQQQ. Negende boek: Ceylon, derde deel
1750
 
2736
1750. QQQQQQQ. Tiende boek: Ceylon, vierde deel
1750
 
2737
1750. QQQQQQQ. Elfde boek: Malabar, eerste deel
1750
 
2738
1750. QQQQQQQ. Twaalfde boek: Malabar, tweede deel
1750
 
2739
1750. QQQQQQQ. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1750
 
2740
1750. QQQQQQQ. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1750
 
2741
1750. QQQQQQQ. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin, Timor, Palembang, Jambi, Siam
1750
 
2742
1750. QQQQQQQ. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: China, Japan, Malakka
1750
 
2743
1750. QQQQQQQ. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Sumatra's Westkust, Bengalen
1750
 
2744
1750. QQQQQQQ. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Coromandel
1750
 
2745
1750. QQQQQQQ. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Ceylon
1750
 
2746
1750. QQQQQQQ. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Malabar
1750
 
2747
1750. QQQQQQQ. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Surat
1750
 
2748
1750. QQQQQQQ. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Surat, Arabië (Mokka), Basra, Perzië
1750
 
2749
1750. QQQQQQQ. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel XI: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1750
 
2750
1750. QQQQQQQ. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Bengalen, Ceylon, Coromandel, Malabar, Bantam, Ambon, Makassar, Malakka, Java's Oostkust
1750
 
2751
1751. RRRRRRR.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1751
 
2752
1751. RRRRRRR. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1751
 
2753
1751. RRRRRRR. Derde boek: Batavia, derde deel
1751
 
2754
1751. RRRRRRR. Vierde boek: Bengalen, Coromandel
1751
 
2755
1751. RRRRRRR. Vijfde boek: Ceylon, eerste deel
1751
 
2756
1751. RRRRRRR. Zesde boek: Ceylon, tweede deel
1751
 
2757
1751. RRRRRRR. Zevende boek: Ceylon, derde deel
1751
 
2758
1751. RRRRRRR. Achtste boek: Malabar, eerste deel
1751
 
2759
1751. RRRRRRR. Negende boek: Malabar, tweede deel
1751
 
2760
1751. RRRRRRR. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1751
 
2761
1751. RRRRRRR. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Banjarmasin, Timor, Palembang, Jambi
1751
 
2762
1751. RRRRRRR. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Siam, China, Japan, Malakka
1751
 
2763
1751. RRRRRRR. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Sumatra's Westkust, Bengalen
1751
 
2764
1751. RRRRRRR. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Coromandel
1751
 
2765
1751. RRRRRRR. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Malabar, Surat, Arabië (Mokka)
1751
 
2766
1751. RRRRRRR. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Basra, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1751
 
2767
1751. RRRRRRR. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Coromandel, Malabar, Surat, Bengalen, Makassar, Ceylon, Bantam, Cheribon, Java's Oostkust, Ternate, Timor
1751
 
2768
1752. SSSSSSS.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1752
 
2769
1752. SSSSSSS. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1752
 
2770
1752. SSSSSSS. Derde boek: Batavia, derde deel
1752
 
2771
1752. SSSSSSS. Vierde boek: Bengalen, Coromandel
1752
 
2772
1752. SSSSSSS. Vijfde boek: Ceylon, eerste deel
1752
 
2773
1752. SSSSSSS. Zesde boek: Ceylon, tweede deel
1752
 
2774
1752. SSSSSSS. Zevende boek: Ceylon, derde deel
1752
 
2775
1752. SSSSSSS. Achtste boek: Ceylon, vierde deel
1752
 
2776
1752. SSSSSSS. Negende boek: Malabar, eerste deel
1752
 
2777
1752. SSSSSSS. Tiende boek: Malabar, tweede deel
1752
 
2778
1752. SSSSSSS. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1752
 
2779
1752. SSSSSSS. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1752
 
2780
1752. SSSSSSS. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin, Timor, Palembang, Jambi
1752
 
2781
1752. SSSSSSS. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Siam, China, Surat, Japan, Malakka
1752
 
2782
1752. SSSSSSS. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Sumatra's Westkust
1752
 
2783
1752. SSSSSSS. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Bengalen
1752
 
2784
1752. SSSSSSS. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Coromandel
1752
 
2785
1752. SSSSSSS. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Malabar, Surat
1752
 
2786
1752. SSSSSSS. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Surat
1752
 
2787
1752. SSSSSSS. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel X: Arabië (Mokka), Basra, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1752
 
2788
1752. SSSSSSS. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Bantam, Bengalen, Ceylon, Coromandel, Malabar, Java's Oostkust, Batavia's ressort, Sumatra's Westkust, Timor, Banjarmasin, Makassar, Ambon, China
1752
 
2789
1752. SSSSSSS. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit China, Batavia's ressort, Java's Oostkust, Malabar, Coromandel, Bantam, Ceylon, Cheribon
1752
 
2790
1753. TTTTTTT.Eerste boek: Batavia, eerste deel
1753
 
2791
1753. TTTTTTT. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1753
 
2792
1753. TTTTTTT. Derde boek: Batavia, derde deel
1753
 
2793
1753. TTTTTTT. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1753
 
2794
1753. TTTTTTT. Vijfde boek: Bengalen, Coromandel
1753
 
2795
1753. TTTTTTT. Zesde boek: Ceylon, eerste deel
1753
 
2796
1753. TTTTTTT. Zevende boek: Ceylon, tweede deel
1753
 
2797
1753. TTTTTTT. Achtste boek: Malabar
1753
 
2798
1753. TTTTTTT. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1753
 
2799
1753. TTTTTTT. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Banjarmasin, Timor, Palembang
1753
 
2800
1753. TTTTTTT. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Siam, China, Malakka, Sumatra's Westkust, Bengalen
1753
 
2801
1753. TTTTTTT. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Coromandel
1753
 
2802
1753. TTTTTTT. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malabar
1753
 
2803
1753. TTTTTTT. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Surat, Arabië (Mokka)
1753
 
2804
1753. TTTTTTT. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Basra, Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1753
 
2805
1753. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Java's Oostkust, Bengalen, Ceylon, Batavia's ressort, Makassar, Malabar, Bantam, Banda, Ternate, Surat
1753
 
2806
1753. Zeventiende boek: brieven en papieren uit China, 1748 - 1752
1748 - 1753
 
2807
1754. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1754
 
Vanaf 1754 worden de banden niet meer met letters aangeduid
2808
1754. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1754
 
2809
1754. Derde boek: Batavia, derde deel
1754
 
2810
1754. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1754
 
2811
1754. Vijfde boek: Bengalen, Coromandel
1754
 
2812
1754. Zesde boek: Ceylon, eerste deel
1754
 
2813
1754. Zevende boek: Ceylon, tweede deel
1754
 
2814
1754. Achtste boek: Ceylon, derde deel
1754
 
2815
1754. Negende boek: Malabar
1754
 
2816
1754. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1754
 
2817
1754. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1754
 
2818
1754. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin, Timor, Palembang, Jambi, Siam
1754
 
2819
1754. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: China, Cochin - China, Japan
1754
 
2820
1754. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka, Sumatra's Westkust
1754
 
2821
1754. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Bengalen
1754
 
2822
1754. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Coromandel
1754
 
2823
1754. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Malabar, Surat
1754
 
2824
1754. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Arabië (Mokka), Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1754
 
2825
1754. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken (kopieën) uit Java's Oostkust, Sumatra's Westkust, Malabar, Malakka, Makassar, Surat, Ternate, Bengalen, Bantam, Ambon, Coromandel
1754
 
2826
1755. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1755
 
2827
1755. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1755
 
2828
1755. Derde boek: Batavia, derde deel
1755
 
2829
1755. Vierde boek: Bengalen, Coromandel
1755
 
2830
1755. Vijfde boek: Ceylon, eerste deel
1755
 
2831
1755. Zesde boek: Ceylon, tweede deel
1755
 
2832
1755. Zevende boek: Ceylon, derde deel
1755
 
2833
1755. Achtste boek: Ceylon, vierde deel
1755
 
2834
1755. Negende boek: Malabar
1755
 
2835
1755. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1755
 
2836
1755. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1755
 
2837
1755. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin, Timor, Palembang
1755
 
2838
1755. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Siam, China, Cochin - China, Japan
1755
 
2839
1755. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka, Sumatra's Westkust
1755
 
2840
1755. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Bengalen
1755
 
2841
1755. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Coromandel
1755
 
2842
1755. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Malabar, Surat
1755
 
2843
1755. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Perzië, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1755
 
2844
1755. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken (kopieën) uit Malabar, Surat, Java's Oostkust, Sumatra's Westkust, Ambon, Makassar, Ceylon, Jambi, Ternate, Bengalen, Coromandel
1755
 
2845
1756. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1756
 
2846
1756. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1756
 
2847
1756. Derde boek: Batavia, derde deel
1756
 
2848
1756. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1756
 
2849
1756. Vijfde boek: Bengalen, eerste deel
1756
 
2850
1756. Zesde boek: Bengalen, tweede deel
1756
 
2851
1756. Zevende boek: Coromandel, eerste deel
1756
 
2852
1756. Achtste boek: Coromandel, tweede deel
1756
 
2853
1756. Negende boek: Ceylon, eerste deel
1756
 
2854
1756. Tiende boek: Ceylon, tweede deel
1756
 
2855
1756. Elfde boek: Ceylon, derde deel
1756
 
2856
1756. Twaalfde boek: Ceylon, vierde deel
1756
 
2857
1756. Dertiende boek: Malabar
1756
 
2858
1756. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1756
 
2859
1756. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Banjarmasin, Timor
1756
 
2860
1756. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Palembang, Jambi, Siam, China, Cochin - China
1756
 
2861
1756. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1756
 
2862
1756. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Bengalen
1756
 
2863
1756. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Coromandel, Malabar, Surat, Perzië
1756
 
2864
1756. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Kareek, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1756
 
2865
1756. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Sumatra's Westkust, Bengalen, Java's Oostkust, Malabar, Surat, Coromandel, Ceylon, Ternate, Makassar, Palembang
1756
 
2866
1757. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1757
 
2867
1757. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1757
 
2868
1757. Derde boek: Batavia, derde deel
1757
 
2869
1757. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1757
 
2870
1757. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1757
 
2871
1757. Zesde boek: Bengalen, eerste deel
1757
 
2872
1757. Zevende boek: Bengalen, tweede deel
1757
 
2873
1757. Achtste boek: Bengalen, derde deel
1757
 
2874
1757. Negende boek: Bengalen, vierde deel
1757
 
2875
1757. Tiende boek: Coromandel, eerste deel
1757
 
2876
1757. Elfde boek: Coromandel, tweede deel
1757
 
2877
1757. Twaalfde boek: Malabar
1757
 
2878
1757. Dertiende boek: Ceylon, eerste deel
1757
 
2879
1757. Veertiende boek: Ceylon, tweede deel
1757
 
2880
1757. Vijftiende boek: Ceylon, derde deel
1757
 
2881
1757. Zestiende boek: Ceylon, vierde deel
1757
 
2882
1757. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1757
 
2883
1757. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Banjarmasin, Timor, Palembang, Siam
1757
 
2884
1757. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Japan, Cochin - China, Malakka, Sumatra's Westkust
1757
 
2885
1757. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Arakan, Surat, Arabië, Cairo, Perzië, Kareek, Kaap de Goede Hoop
1757
 
2886
1757. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1757
 
2887
1757. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Bantam, Surat, Sumatra's Westkust, Java's Oostkust, Palembang, Ternate, Banda, Timor, Kaap de Goede Hoop, Malakka, Banjarmasin
1757
 
2888
1758. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1758
 
2889
1758. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1758
 
2890
1758. Derde boek: Batavia, derde deel
1758
 
2891
1758. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1758
 
2892
1758. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1758
 
2893
1758. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1758
 
2894
1758. Zevende boek: Bengalen, eerste deel
1758
 
2895
1758. Achtste boek: Bengalen, tweede deel
1758
 
2896
1758. Negende boek: Bengalen, derde deel
1758
 
2897
1758. Tiende boek: Coromandel, eerste deel
1758
 
2898
1758. Elfde boek: Coromandel, tweede deel
1758
 
2899
1758. Twaalfde boek: Ceylon, eerste deel
1758
 
2900
1758. Dertiende boek: Ceylon, tweede deel
1758
 
2901
1758. Veertiende boek: Ceylon, derde deel
1758
 
2902
1758. Vijftiende boek: Ceylon, vierde deel
1758
 
2903
1758. Zestiende boek: Ceylon, vijfde deel
1758
 
2904
1758. Zeventiende boek: Ceylon, zesde deel
1758
 
2905
1758. Achttiende boek: Malabar, eerste deel
1758
 
2906
1758. Negentiende boek: Malabar, tweede deel
1758
 
2907
1758. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1758
 
2908
1758. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Makassar, Banjarmasin, Timor, Palembang, Jambi, Japan
1758
 
2909
1758. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Malakka, Sumatra's Westkust, Surat, Kareek, Maskate, Kaap de Goede Hoop
1758
 
2910
1758. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Java's Oostkust, Cheribon, Bantam, Sumatra's Westkust, Surat, Makassar, Ambon, Banda, Malakka
1758
 
2911
1759. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1759
 
2912
1759. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1759
 
2913
1759. Derde boek: Batavia, derde deel
1759
 
2914
1759. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1759
 
2915
1759. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1759
 
2916
1759. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1759
 
2917
1759. Zevende boek: Bengalen, eerste deel
1759
 
2918
1759. Achtste boek: Bengalen, tweede deel
1759
 
2919
1759. Negende boek (A): Bengalen, derde deel
1759
 
2920
1759. Negende boek (B): Bengalen, vierde deel
1759
 
2921
1759. Tiende boek: Coromandel, eerste deel
1759
 
2922
1759. Elfde boek: Coromandel, tweede deel
1759
 
2923
1759. Twaalfde boek: Ceylon, eerste deel
1759
 
2924
1759. Dertiende boek: Ceylon, tweede deel
1759
 
2925
1759. Veertiende boek: Ceylon, derde deel
1759
 
2926
1759. Vijftiende boek: Ceylon, vierde deel
1759
 
2927
1759. Zestiende boek: Ceylon, vijfde deel
1759
 
2928
1759. Zeventiende boek: Malabar, eerste deel
1759
 
2929
1759. Achttiende boek: Malabar, tweede deel
1759
 
2930
1759. Negentiende boek: Surat
1759
 
2931
1759. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1759
 
2932
1759. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1759
 
2933
1759. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin, Timor
1759
 
2934
1759. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Palembang, Jambi, Siam, Cochin - China, Japan
1759
 
2935
1759. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka
1759
 
2936
1759. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Sumatra's Westkust
1759
 
2937
1759. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Surat, Perzië, Kareek, Mokka, Cairo, Maskate, Kaap de Goede Hoop
1759
 
2938
1759. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1759
 
2939
1759. Achtentwintigste boek: correspondentie met Europeanen in Indië; secrete brieven en andere papieren uit Sumatra's Westkust, Java's Oostkust, Surat, Ambon, Banda, Makassar
1759
 
2940
1760. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1760
 
2941
1760. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1760
 
2942
1760. Derde boek: Batavia, derde deel
1760
 
2943
1760. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1760
 
2944
1760. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1760
 
2945
1760. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1760
 
2946
1760. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1760
 
2947
1760. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1760
 
2948
1760. Negende boek: Bengalen, eerste deel
1760
 
2949
1760. Tiende boek: Bengalen, tweede deel
1760
 
2950
1760. Elfde boek: Bengalen, derde deel
1760
 
2951
1760. Twaalfde boek: Coromandel, eerste deel
1760
 
2952
1760. Dertiende boek: Coromandel, tweede deel
1760
 
2953
1760. Veertiende boek: Ceylon, eerste deel
1760
 
2954
1760. Vijftiende boek: Ceylon, tweede deel
1760
 
2955
1760. Zestiende boek: Ceylon, derde deel
1760
 
2956
1760. Zeventiende boek: Ceylon, vierde deel
1760
 
2957
1760. Achttiende boek: Ceylon, vijfde deel
1760
 
2958
1760. Negentiende boek: Ceylon, zesde deel
1760
 
2959
1760. Twintigste boek: Ceylon, zevende deel
1760
 
2960
1760. Eenentwintigste boek: Malabar, eerste deel
1760
 
2961
1760. Tweeëntwintigste boek: Malabar, tweede deel
1760
 
2962
1760. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1760
 
2963
1760. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1760
 
2964
1760. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar
1760
 
2965
1760. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Banjarmasin, Timor, Palembang, Jambi, Siam, China, Cochin - China
1760
 
2966
1760. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka, Sumatra's Westkust
1760
 
2967
1760. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Surat
1760
 
2968
1760. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Perzië, Kareek, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1760
 
2969
1760. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Surat, Java's Oostkust, Ternate, Makassar, Sumatra's Westkust, Ambon; correspondentie met Europeanen in Indië
1760
 
2970
1761. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1761
 
2971
1761. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1761
 
2972
1761. Derde boek: Batavia, derde deel
1761
 
2973
1761. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1761
 
2974
1761. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1761
 
2975
1761. Zesde boek: Bengalen, eerste deel
1761
 
2976
1761. Zevende boek: Bengalen, tweede deel
1761
 
2977
1761. Achtste boek: Bengalen, derde deel
1761
 
2978
1761. Negende boek: Bengalen, vierde deel
1761
 
2979
1761. Tiende boek: Coromandel, eerste deel
1761
 
2980
1761. Elfde boek: Coromandel, tweede deel
1761
 
2981
1761. Twaalfde boek: Ceylon, eerste deel
1761
 
2982
1761. Dertiende boek: Ceylon, tweede deel
1761
 
2983
1761. Veertiende boek: Ceylon, derde deel
1761
 
2984
1761. Vijftiende boek: Ceylon, vierde deel
1761
 
2985
1761. Zestiende boek: Ceylon, vijfde deel
1761
 
2986
1761. Zeventiende boek: Ceylon, zesde deel
1761
 
2987
1761. Achttiende boek: Malabar
1761
 
2988
1761. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1761
 
2989
1761. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1761
 
2990
1761. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin
1761
 
2991
1761. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Timor, Palembang, Jambi, Siam, China, Japan
1761
 
2992
1761. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka
1761
 
2993
1761. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Malakka
1761
 
2994
1761. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Sumatra's Westkust, Surat
1761
 
2995
1761. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Surat
1761
 
2996
1761. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Kareek, Maskate, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1761
 
2997
1761. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Surat, Sumatra's Westkust, Malakka, Makassar, Bantam, Ambon, Java's Oostkust, Banda, Ternate, Palembang
1761
 
2998
1762. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1762
 
2999
1762. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1762
 
3000
1762. Derde boek: Batavia, derde deel
1762
 
3001
1762. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1762
 
3002
1762. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1762
 
3003
1762. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1762
 
3004
1762. Zevende boek: Bengalen, eerste deel
1762
 
3005
1762. Achtste boek: Bengalen, tweede deel
1762
 
3006
1762. Negende boek: Bengalen, derde deel
1762
 
3007
1762. Tiende boek: Bengalen, vierde deel
1762
 
3008
1762. Elfde boek: Bengalen, vijfde deel
1762
 
3009
1762. Twaalfde boek: Bengalen, zesde deel
1762
 
3010
1762. Dertiende boek: Coromandel
1762
 
3011
1762. Veertiende boek: Ceylon, eerste deel
1762
 
3012
1762. Vijftiende boek: Ceylon, tweede deel
1762
 
3013
1762. Zestiende boek: Ceylon, derde deel
1762
 
3014
1762. Zeventiende boek: Ceylon, vierde deel
1762
 
3015
1762. Achttiende boek: Ceylon, vijfde deel
1762
 
3016
1762. Negentiende boek: Ceylon, zesde deel
1762
 
3017
1762. Twintigste boek: Ceylon, zevende deel
1762
 
3018
1762. Eenentwintigste boek: Ceylon, achtste deel
1762
 
3019
1762. Tweeëntwintigste boek: Malabar, eerste deel
1762
 
3020
1762. Drieëntwintigste boek: Malabar, tweede deel
1762
 
3021
1762. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1762
 
3022
1762. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1762
 
3023
1762. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin
1762
 
3024
1762. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Timor, Palembang, Jambi, Siam, China, Japan, Malakka
1762
 
3025
1762. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Sumatra's Westkust
1762
 
3026
1762. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Surat
1762
 
3027
1762. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Kareek, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1762
 
3028
1762. Eenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Ceylon, Coromandel, Surat, Malakka, Java's Oostkust, Kaap de Goede Hoop, Makassar, Palembang, Banda, Bantam, Ternate, Ambon, Timor
1762
 
3029
1763. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1763
 
3030
1763. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1763
 
3031
1763. Derde boek: Batavia, derde deel
1763
 
3032
1763. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1763
 
3033
1763. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1763
 
3034
1763. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1763
 
3035
1763. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1763
 
3036
1763. Achtste boek: Bengalen, eerste deel
1763
 
3037
1763. Negende boek: Bengalen, tweede deel
1763
 
3038
1763. Tiende boek: Bengalen, derde deel
1763
 
3039
1763. Elfde boek: Bengalen, vierde deel
1763
 
3040
1763. Twaalfde boek: Bengalen, vijfde deel
1763
 
3041
1763. Dertiende boek (A): Bengalen, zesde deel
1763
 
3042
1763. Dertiende boek (B): Bengalen, zevende deel
1763
 
3043
1763. Veertiende boek: Coromandel, eerste deel
1763
 
3044
1763. Vijftiende boek: Coromandel, tweede deel
1763
 
3045
1763. Zestiende boek: Coromandel, derde deel
1763
 
3046
1763. Zeventiende boek: Coromandel, vierde deel
1763
 
3047
1763. Achttiende boek: Ceylon, eerste deel
1763
 
3048
1763. Negentiende boek: Ceylon, tweede deel
1763
 
3049
1763. Twintigste boek: Ceylon, derde deel
1763
 
3050
1763. Eenentwintigste boek: Ceylon, vierde deel
1763
 
3051
1763. Tweeëntwintigste boek: Ceylon, vijfde deel
1763
 
3052
1763. Drieëntwintigste boek: Ceylon, zesde deel
1763
 
3053
1763. Vierentwintigste boek: Ceylon, zevende deel
1763
 
3054
1763. Vijfentwintigste boek: Ceylon, achtste deel
1763
 
3055
1763. Zesentwintigste boek: Malabar, eerste deel
1763
 
3056
1763. Zevenentwintigste boek: Malabar, tweede deel
1763
 
3057
1763. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1763
 
3058
1763. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate, Makassar
1763
 
3059
1763. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Banjarmasin, Timor, Palembang, Jambi, China
1763
 
3060
1763. Eenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Japan
1763
 
3061
1763. Tweeëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Japan
1763
 
3062
1763. Drieëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Malakka
1763
 
3063
1763. Vierendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Sumatra's Westkust, Surat
1763
 
3064
1763. Vijfendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Kareek, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1763
 
3065
1763. Zesendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Surat, Makassar, Ternate, Ambon, Bantam, Cheribon, Banda, Palembang, Sumatra's Westkust, Timor; correspondentie met Europeanen in Indië
1763
 
3066
1764. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1764
 
3067
1764. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1764
 
3068
1764. Derde boek: Batavia, derde deel
1764
 
3069
1764. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1764
 
3070
1764. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1764
 
3071
1764. Zesde boek: Bengalen, eerste deel
1764
 
3072
1764. Zevende boek: Bengalen, tweede deel
1764
 
3073
1764. Achtste boek: Bengalen, derde deel
1764
 
3074
1764. Negende boek: Bengalen, vierde deel
1764
 
3075
1764. Tiende boek: Bengalen, vijfde deel
1764
 
3076
1764. Elfde boek: Bengalen, zesde deel
1764
 
3077
1764. Twaalfde boek: Coromandel, eerste deel
1764
 
3078
1764. Dertiende boek: Coromandel, tweede deel
1764
 
3079
1764. Veertiende boek: Ceylon, eerste deel
1764
 
3080
1764. Vijftiende boek: Ceylon, tweede deel
1764
 
3081
1764. Zestiende boek: Ceylon, derde deel
1764
 
3082
1764. Zeventiende boek: Ceylon, vierde deel
1764
 
3083
1764. Achttiende boek: Ceylon, vijfde deel
1764
 
3084
1764. Negentiende boek: Ceylon, zesde deel
1764
 
3085
1764. Twintigste boek: Ceylon, zevende deel
1764
 
3086
1764. Eenentwintigste boek: Malabar, eerste deel
1764
 
3087
1764. Tweeëntwintigste boek: Malabar, tweede deel
1764
 
3088
1764. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda, Ternate
1764
 
3089
1764. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banjarmasin, Timor, Palembang, Jambi, Siam, China
1764
 
3090
1764. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Malakka
1764
 
3091
1764. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Sumatra's Westkust
1764
 
3092
1764. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Surat, Kareek, Kaap de Goede Hoop
1764
 
3093
1764. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1764
 
3094
1764. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Palembang, Sumatra's Westkust, Surat, Java's Oostkust, Bantam, Makassar, Ambon, Banda
1764
 
3095
1765. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1765
 
3096
1765. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1765
 
3097
1765. Derde boek: Batavia, derde deel
1765
 
Deze band ontbreekt
3098
1765. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1765
 
3099
1765. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1765
 
3100
1765. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1765
 
3101
1765. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1765
 
3102
1765. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1765
 
3103
1765. Negende boek: Bengalen, eerste deel
1765
 
3104
1765. Tiende boek: Bengalen, tweede deel
1765
 
3105
1765. Elfde boek: Bengalen, derde deel
1765
 
3106
1765. Twaalfde boek: Bengalen, vierde deel
1765
 
3107
1765. Dertiende boek: Coromandel, eerste deel
1765
 
3108
1765. Veertiende boek: Coromandel, tweede deel
1765
 
3109
1765. Vijftiende boek: Ceylon, eerste deel
1765
 
3110
1765. Zestiende boek: Ceylon, tweede deel
1765
 
3111
1765. Zeventiende boek: Ceylon, derde deel
1765
 
3112
1765. Achttiende boek: Ceylon, vierde deel
1765
 
3113
1765. Negentiende boek: Ceylon, vijfde deel
1765
 
3114
1765. Twintigste boek: Ceylon, zesde deel
1765
 
3115
1765. Eenentwintigste boek: Malabar, eerste deel
1765
 
3116
1765. Tweeëntwintigste boek: Malabar, tweede deel
1765
 
3117
1765. Drieëntwintigste boek: Surat
1765
 
3118
1765. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1765
 
3119
1765. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1765
 
3120
1765. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin
1765
 
3121
1765. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Timor, Palembang, Jambi, Japan
1765
 
3122
1765. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka, Sumatra's Westkust, Surat
1765
 
3123
1765. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Kareek, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1765
 
3124
1765. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Ternate, Java's Oostkust, Sumatra's Westkust, Bantam, Makassar, Palembang, Surat, Malakka, Ambon, Banda
1765
 
3125
1766. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1766
 
3126
1766. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1766
 
3127
1766. Derde boek: Batavia, derde deel
1766
 
3128
1766. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1766
 
3129
1766. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1766
 
3130
1766. Zesde boek: Bengalen, eerste deel
1766
 
3131
1766. Zevende boek: Bengalen, tweede deel
1766
 
3132
1766. Achtste boek: Bengalen, derde deel
1766
 
3133
1766. Negende boek: Bengalen, vierde deel
1766
 
3134
1766. Tiende boek: Coromandel, eerste deel
1766
 
3135
1766. Elfde boek: Coromandel, tweede deel
1766
 
3136
1766. Twaalfde boek: Coromandel, derde deel
1766
 
3137
1766. Dertiende boek: Ceylon, eerste deel
1766
 
3138
1766. Veertiende boek: Ceylon, tweede deel
1766
 
3139
1766. Vijftiende boek: Ceylon, derde deel
1766
 
3140
1766. Zestiende boek: Ceylon, vierde deel
1766
 
3141
1766. Zeventiende boek: Ceylon, vijfde deel
1766
 
3142
1766. Achttiende boek: Ceylon, zesde deel
1766
 
3143
1766. Negentiende boek: Ceylon, zevende deel
1766
 
3144
1766. Twintigste boek: Ceylon, achtste deel
1766
 
3145
1766. Eenentwintigste boek: Malabar, eerste deel
1766
 
3146
1766. Tweeëntwintigste boek: Malabar, tweede deel
1766
 
3147
1766. Drieëntwintigste boek: Malabar, derde deel
1766
 
3148
1766. Vierentwintigste boek: Surat
1766
 
3149
1766. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1766
 
3150
1766. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate, Makassar
1766
 
3151
1766. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Banjarmasin, Timor, Palembang
1766
 
3152
1766. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Jambi, China, Siam, Japan
1766
 
3153
1766. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka
1766
 
3154
1766. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Sumatra's Westkust, Surat
1766
 
3155
1766. Eenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Surat
1766
 
3156
1766. Tweeëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Kareek, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust
1766
 
3157
1766. Drieëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Palembang, Java's Oostkust, Ambon, Ternate, Makassar, Surat, Banda, Timor, Malakka
1766
 
3158
1767. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1767
 
3159
1767. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1767
 
3160
1767. Derde boek: Batavia, derde deel
1767
 
3161
1767. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1767
 
3162
1767. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1767
 
3163
1767. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1767
 
3164
1767. Zevende boek: Coromandel, eerste deel
1767
 
3165
1767. Achtste boek: Coromandel, tweede deel
1767
 
3166
1767. Negende boek: Coromandel, derde deel
1767
 
3167
1767. Tiende boek: Bengalen, eerste deel
1767
 
3168
1767. Elfde boek: Bengalen, tweede deel
1767
 
3169
1767. Twaalfde boek: Bengalen, derde deel
1767
 
3170
1767. Dertiende boek: Bengalen, vierde deel
1767
 
3171
1767. Veertiende boek: Ceylon, eerste deel
1767
 
3172
1767. Vijftiende boek: Ceylon, tweede deel
1767
 
3173
1767. Zestiende boek: Ceylon, derde deel
1767
 
3174
1767. Zeventiende boek: Ceylon, vierde deel
1767
 
3175
1767. Achttiende boek: Ceylon, vijfde deel
1767
 
3176
1767. Negentiende boek: Ceylon, zesde deel
1767
 
3177
1767. Twintigste boek: Malabar, eerste deel
1767
 
3178
1767. Eenentwintigste boek: Malabar, tweede deel
1767
 
3179
1767. Tweeëntwintigste boek: Surat
1767
 
3180
1767. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1767
 
3181
1767. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate, Makassar
1767
 
3182
1767. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Banjarmasin, Timor, Palembang, Jambi, China, Japan
1767
 
3183
1767. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Malakka
1767
 
3184
1767. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Sumatra's Westkust, Surat, Kareek
1767
 
3185
1767. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1767
 
3186
1767. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Ambon, Sumatra's Westkust, Palembang, Makassar, Java's Oostkust, Malakka, Banda, Ternate, Banjarmasin
1767
 
3187
1768. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1768
 
3188
1768. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1768
 
3189
1768. Derde boek: Batavia, derde deel
1768
 
3190
1768. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1768
 
3191
1768. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1768
 
3192
1768. Zesde boek: Bengalen, eerste deel
1768
 
3193
1768. Zevende boek: Bengalen, tweede deel
1768
 
3194
1768. Achtste boek: Bengalen, derde deel
1768
 
3195
1768. Negende boek: Bengalen, vierde deel
1768
 
3196
1768. Tiende boek: Bengalen, vijfde deel
1768
 
3197
1768. Elfde boek: Coromandel, eerste deel
1768
 
3198
1768. Twaalfde boek: Coromandel, tweede deel
1768
 
3199
1768. Dertiende boek: Ceylon, eerste deel
1768
 
3200
1768. Veertiende boek: Ceylon, tweede deel
1768
 
3201
1768. Vijftiende boek: Ceylon, derde deel
1768
 
3202
1768. Zestiende boek: Ceylon, vierde deel
1768
 
3203
1768. Zeventiende boek: Ceylon, vijfde deel
1768
 
3204
1768. Achttiende boek: Ceylon, zesde deel
1768
 
3205
1768. Negentiende boek: Malabar, eerste deel
1768
 
3206
1768. Twintigste boek: Malabar, tweede deel
1768
 
3207
1768. Eenentwintigste boek: Surat
1768
 
3208
1768. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1768
 
3209
1768. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda, Ternate
1768
 
3210
1768. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin, Timor
1768
 
3211
1768. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Palembang, Jambi, China, Japan
1768
 
3212
1768. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka
1768
 
3213
1768. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Sumatra's Westkust
1768
 
3214
1768. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1768
 
3215
1768. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Palembang, Malakka, Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Makassar, Ambon, Banda, Timor, Sumatra's Westkust, Bantam, Ternate, Japan
1768
 
3216
1769. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1769
 
3217
1769. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1769
 
3218
1769. Derde boek: Batavia, derde deel
1769
 
3219
1769. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1769
 
3220
1769. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1769
 
3221
1769. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1769
 
3222
1769. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1769
 
3223
1769. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1769
 
3224
1769. Negende boek (A): Batavia, negende deel
1769
 
3225
1769. Negende boek (B): Batavia, negende deel
1769
 
3226
1769. Tiende boek: Bengalen, eerste deel
1769
 
3227
1769. Elfde boek: Bengalen, tweede deel
1769
 
3228
1769. Twaalfde boek: Bengalen, derde deel
1769
 
3229
1769. Dertiende boek: Coromandel, eerste deel
1769
 
3230
1769. Veertiende boek: Coromandel, tweede deel
1769
 
3231
1769. Vijftiende boek: Ceylon, eerste deel
1769
 
3232
1769. Zestiende boek: Ceylon, tweede deel
1769
 
3233
1769. Zeventiende boek: Ceylon, derde deel
1769
 
3234
1769. Achttiende boek: Ceylon, vierde deel
1769
 
3235
1769. Negentiende boek: Ceylon, vijfde deel
1769
 
3236
1769. Twintigste boek: Malabar, eerste deel
1769
 
3237
1769. Eenentwintigste boek: Malabar, tweede deel
1769
 
3238
1769. Tweeëntwintigste boek: Surat, eerste deel
1769
 
3239
1769. Drieëntwintigste boek: Surat, tweede deel
1769
 
3240
1769. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1769
 
3241
1769. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda
1769
 
3242
1769. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ternate
1769
 
3243
1769. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Makassar
1769
 
3244
1769. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Banjarmasin, Timor, Palembang, China, Japan
1769
 
3245
1769. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Malakka
1769
 
3246
1769. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Sumatra's Westkust, Kaap de Goede Hoop
1769
 
3247
1769. Eenendertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Java's Oostkust, Cheribon
1769
 
3248
1769. Tweeëndertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Bantam; Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Palembang, Java's Oostkust, Japan
1769
 
3249
1770. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1770
 
3250
1770. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1770
 
3251
1770. Derde boek: Batavia, derde deel
1770
 
3252
1770. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1770
 
3253
1770. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1770
 
3254
1770. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1770
 
3255
1770. Zevende boek: Bengalen, eerste deel
1770
 
3256
1770. Achtste boek: Bengalen, tweede deel
1770
 
3257
1770. Negende boek: Bengalen, derde deel
1770
 
3258
1770. Tiende boek: Bengalen, vierde deel
1770
 
3259
1770. Elfde boek: Coromandel, eerste deel
1770
 
3260
1770. Twaalfde boek: Coromandel, tweede deel
1770
 
3261
1770. Dertiende boek: Coromandel, derde deel
1770
 
3262
1770. Veertiende boek: Ceylon, eerste deel
1770
 
3263
1770. Vijftiende boek: Ceylon, tweede deel
1770
 
3264
1770. Zestiende boek: Ceylon, derde deel
1770
 
3265
1770. Zeventiende boek: Ceylon, vierde deel
1770
 
3266
1770. Achttiende boek: Malabar, eerste deel
1770
 
3267
1770. Negentiende boek: Malabar, tweede deel
1770
 
3268
1770. Twintigste boek: Surat, eerste deel
1770
 
3269
1770. Eenentwintigste boek: Surat, tweede deel
1770
 
3270
1770. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1770
 
3271
1770. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda
1770
 
3272
1770. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ternate
1770
 
3273
1770. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Makassar, Banjarmasin, Timor, Palembang, China, Japan
1770
 
3274
1770. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka
1770
 
3275
1770. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Sumatra's Westkust, Kaap de Goede Hoop
1770
 
3276
1770. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Java's Oostkust
1770
 
3277
1770. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Cheribon, Bantam; Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Ambon, Banda, Makassar, Timor, Palembang, Malakka, Sumatra's Westkust, Java's Oostkust, Bantam, Ternate, Japan
1770
 
3278
1771. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1771
 
3279
1771. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1771
 
3280
1771. Derde boek: Batavia, derde deel
1771
 
3281
1771. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1771
 
3282
1771. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1771
 
3283
1771. Zesde boek: Bengalen, eerste deel
1771
 
3284
1771. Zevende boek: Bengalen, tweede deel
1771
 
3285
1771. Achtste boek: Bengalen, derde deel
1771
 
3286
1771. Negende boek: Bengalen, vierde deel
1771
 
3287
1771. Tiende boek: Bengalen, vijfde deel
1771
 
3288
1771. Elfde boek: Bengalen, zesde deel
1771
 
3289
1771. Twaalfde boek: Coromandel, eerste deel
1771
 
3290
1771. Dertiende boek: Coromandel, tweede deel
1771
 
3291
1771. Veertiende boek: Ceylon, eerste deel
1771
 
3292
1771. Vijftiende boek: Ceylon, tweede deel
1771
 
3293
1771. Zestiende boek: Ceylon, derde deel
1771
 
3294
1771. Zeventiende boek: Ceylon, vierde deel
1771
 
3295
1771. Achttiende boek: Malabar, eerste deel
1771
 
3296
1771. Negentiende boek: Malabar, tweede deel
1771
 
3297
1771. Twintigste boek: Surat, eerste deel
1771
 
3298
1771. Eenentwintigste boek: Surat, tweede deel
1771
 
3299
1771. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1771
 
3300
1771. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda
1771
 
3301
1771. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ternate
1771
 
3302
1771. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Makassar
1771
 
3303
1771. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Banjarmasin, Timor, Palembang, China, Japan
1771
 
3304
1771. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Malakka
1771
 
3305
1771. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Sumatra's Westkust
1771
 
3306
1771. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Kaap de Goede Hoop, Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1771
 
3307
1771. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Palembang, Malakka, Sumatra's Westkust, Java's Oostkust, Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor
1771
 
3308
1772. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1772
 
3309
1772. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1772
 
3310
1772. Derde boek: Batavia, derde deel
1772
 
3311
1772. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1772
 
3312
1772. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1772
 
3313
1772. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1772
 
3314
1772. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1772
 
3315
1772. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1772
 
3316
1772. Negende boek: Bengalen, eerste deel
1772
 
3317
1772. Tiende boek: Bengalen, tweede deel
1772
 
3318
1772. Elfde boek: Bengalen, derde deel
1772
 
3319
1772. Twaalfde boek: Bengalen, vierde deel
1772
 
3320
1772. Dertiende boek: Coromandel
1772
 
3321
1772. Veertiende boek: Ceylon, eerste deel
1772
 
3322
1772. Vijftiende boek: Ceylon, tweede deel
1772
 
3323
1772. Zestiende boek: Ceylon, derde deel
1772
 
3324
1772. Zeventiende boek: Ceylon, vierde deel
1772
 
3325
1772. Achttiende boek: Malabar, eerste deel
1772
 
3326
1772. Negentiende boek: Malabar, tweede deel
1772
 
3327
1772. Twintigste boek: Malabar, derde deel
1772
 
3328
1772. Eenentwintigste boek: Surat
1772
 
3329
1772. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1772
 
3330
1772. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda
1772
 
3331
1772. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ternate
1772
 
3332
1772. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Makassar
1772
 
3333
1772. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Banjarmasin, Timor, Palembang, China, Japan
1772
 
3334
1772. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Malakka
1772
 
3335
1772. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Sumatra's Westkust
1772
 
3336
1772. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1772
 
3337
1772. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Malakka, Java's Oostkust, Ambon, Banda, Makassar, Ternate, Timor, Japan
1772
 
3338
1773. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1773
 
3339
1773. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1773
 
3340
1773. Derde boek: Batavia, derde deel
1773
 
3341
1773. Vierde boek: Bengalen, eerste deel
1773
 
3342
1773. Vijfde boek: Bengalen, tweede deel
1773
 
3343
1773. Zesde boek: Bengalen, derde deel
1773
 
3344
1773. Zevende boek: Bengalen, vierde deel
1773
 
3345
1773. Achtste boek: Coromandel, eerste deel
1773
 
3346
1773. Negende boek: Coromandel, tweede deel
1773
 
3347
1773. Tiende boek: Ceylon, eerste deel
1773
 
3348
1773. Elfde boek: Ceylon, tweede deel
1773
 
3349
1773. Twaalfde boek: Ceylon, derde deel
1773
 
3350
1773. Dertiende boek: Ceylon, vierde deel
1773
 
3351
1773. Veertiende boek: Ceylon, vijfde deel
1773
 
3352
1773. Vijftiende boek: Malabar, eerste deel
1773
 
3353
1773. Zestiende boek: Malabar, tweede deel
1773
 
3354
1773. Zeventiende boek: Surat
1773
 
3355
1773. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1773
 
3356
1773. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda
1773
 
3357
1773. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ternate
1773
 
3358
1773. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Makassar
1773
 
3359
1773. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Banjarmasin, Timor, Palembang, China, Japan
1773
 
3360
1773. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Malakka
1773
 
3361
1773. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Sumatra's Westkust
1773
 
3362
1773. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Java's Oostkust
1773
 
3363
1773. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Bantam, Cheribon
1773
 
3364
1773. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Malakka, Java's Oostkust, Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Japan
1773
 
3365
1774. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1774
 
3366
1774. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1774
 
3367
1774. Derde boek: Batavia, derde deel
1774
 
3368
1774. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1774
 
3369
1774. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1774
 
3370
1774. Zesde boek: Bengalen, eerste deel
1774
 
3371
1774. Zevende boek: Bengalen, tweede deel
1774
 
3372
1774. Achtste boek: Bengalen, derde deel
1774
 
3373
1774. Negende boek: Coromandel, eerste deel
1774
 
3374
1774. Tiende boek: Coromandel, tweede deel
1774
 
3375
1774. Elfde boek: Coromandel, derde deel
1774
 
3376
1774. Twaalfde boek: Ceylon, eerste deel
1774
 
3377
1774. Dertiende boek: Ceylon, tweede deel
1774
 
3378
1774. Veertiende boek: Ceylon, derde deel
1774
 
3379
1774. Vijftiende boek: Ceylon, vierde deel
1774
 
3380
1774. Zestiende boek: Malabar
1774
 
3381
1774. Zeventiende boek: Surat
1774
 
3382
1774. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1774
 
3383
1774. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda, Ternate
1774
 
3384
1774. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar
1774
 
3385
1774. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Banjarmasin, Timor, Palembang, Japan
1774
 
3386
1774. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka
1774
 
3387
1774. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Sumatra's Westkust
1774
 
3388
1774. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Java's Oostkust, Bantam, Cheribon
1774
 
3389
1774. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Makassar, Malakka, Ambon, Banda, Ternate, Sumatra's Westkust, Java's Oostkust, Japan
1774
 
3390
1775. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1775
 
3391
1775. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1775
 
3392
1775. Derde boek: Batavia, derde deel
1775
 
3393
1775. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1775
 
3394
1775. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1775
 
3395
1775. Zesde boek: Bengalen, eerste deel
1775
 
3396
1775. Zevende boek: Bengalen, tweede deel
1775
 
3397
1775. Achtste boek: Bengalen, derde deel
1775
 
3398
1775. Negende boek: Bengalen, vierde deel
1775
 
3399
1775. Tiende boek: Coromandel, eerste deel
1775
 
3400
1775. Elfde boek: Coromandel, tweede deel
1775
 
3401
1775. Twaalfde boek: Ceylon, eerste deel
1775
 
3402
1775. Dertiende boek: Ceylon, tweede deel
1775
 
3403
1775. Veertiende boek: Ceylon, derde deel
1775
 
3404
1775. Vijftiende boek: Ceylon, vierde deel
1775
 
3405
1775. Zestiende boek: Malabar, eerste deel
1775
 
3406
1775. Zeventiende boek: Malabar, tweede deel
1775
 
3407
1775. Achttiende boek: Malabar, derde deel
1775
 
3408
1775. Negentiende boek: Surat, eerste deel
1775
 
3409
1775. Twintigste boek: Surat, tweede deel
1775
 
3410
1775. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1775
 
3411
1775. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda, Ternate
1775
 
3412
1775. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar
1775
 
3413
1775. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Banjarmasin, Palembang, Japan
1775
 
3414
1775. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka
1775
 
3415
1775. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Sumatra's Westkust
1775
 
3416
1775. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Java's Oostkust
1775
 
3417
1775. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Cheribon, Bantam
1775
 
3418
1775. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Malakka, Java's Oostkust, Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Banjarmasin, Kaap de Goede Hoop, Japan
1775
 
3419
1776. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1776
 
3420
1776. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1776
 
3421
1776. Derde boek: Batavia, derde deel
1776
 
3422
1776. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1776
 
3423
1776. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1776
 
3424
1776. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1776
 
3425
1776. Zevende boek: Bengalen, eerste deel
1776
 
3426
1776. Achtste boek: Bengalen, tweede deel
1776
 
3427
1776. Negende boek: Bengalen, derde deel
1776
 
3428
1776. Tiende boek: Bengalen, vierde deel
1776
 
3429
1776. Elfde boek: Coromandel, eerste deel
1776
 
3430
1776. Twaalfde boek: Coromandel, tweede deel
1776
 
3431
1776. Dertiende boek: Ceylon, eerste deel
1776
 
3432
1776. Veertiende boek: Ceylon, tweede deel
1776
 
3433
1776. Vijftiende boek: Ceylon, derde deel
1776
 
3434
1776. Zestiende boek: Ceylon, vierde deel
1776
 
3435
1776. Zeventiende boek: Malabar, eerste deel
1776
 
3436
1776. Achttiende boek: Malabar, tweede deel
1776
 
3437
1776. Negentiende boek: Surat, eerste deel
1776
 
3438
1776. Twintigste boek: Surat, tweede deel
1776
 
3439
1776. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1776
 
3440
1776. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1776
 
3441
1776. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar
1776
 
3442
1776. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Banjarmasin, Timor, Palembang, Japan
1776
 
3443
1776. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka, Sumatra's Westkust
1776
 
3444
1776. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1776
 
3445
1776. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Malakka, Sumatra's Westkust, Java's Oostkust, Banda, Ternate, Makassar, Banjarmasin, Ambon, Timor, Japan
1776
 
3446
1777. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1777
 
3447
1777. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1777
 
3448
1777. Derde boek: Batavia, derde deel
1777
 
3449
1777. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1777
 
3450
1777. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1777
 
3451
1777. Zesde boek: Bengalen, eerste deel
1777
 
3452
1777. Zevende boek: Bengalen, tweede deel
1777
 
3453
1777. Achtste boek: Bengalen, derde deel
1777
 
3454
1777. Negende boek: Coromandel, eerste deel
1777
 
3455
1777. Tiende boek: Coromandel, tweede deel
1777
 
3456
1777. Elfde boek: Ceylon, eerste deel
1777
 
3457
1777. Twaalfde boek: Ceylon, tweede deel
1777
 
3458
1777. Dertiende boek: Ceylon, derde deel
1777
 
3459
1777. Veertiende boek: Ceylon, vierde deel
1777
 
3460
1777. Vijftiende boek: Malabar, eerste deel
1777
 
3461
1777. Zestiende boek: Malabar, tweede deel
1777
 
3462
1777. Zeventiende boek: Surat
1777
 
3463
1777. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1777
 
3464
1777. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda, Ternate
1777
 
3465
1777. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Timor
1777
 
3466
1777. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Japan
1777
 
3467
1777. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka, Sumatra's Westkust
1777
 
3468
1777. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Java's Oostkust
1777
 
3469
1777. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Cheribon, Bantam
1777
 
3470
1777. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, Malakka, Java's Oostkust
1777
 
3471
1778. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1778
 
3472
1778. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1778
 
3473
1778. Derde boek: Batavia, derde deel
1778
 
3474
1778. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1778
 
3475
1778. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1778
 
3476
1778. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1778
 
3477
1778. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1778
 
3478
1778. Achtste boek: Bengalen, eerste deel
1778
 
3479
1778. Negende boek: Bengalen, tweede deel
1778
 
3480
1778. Tiende boek: Bengalen, derde deel
1778
 
3481
1778. Elfde boek: Bengalen, vierde deel
1778
 
3482
1778. Twaalfde boek: Coromandel, eerste deel
1778
 
3483
1778. Dertiende boek: Coromandel, tweede deel
1778
 
3484
1778. Veertiende boek: Ceylon, eerste deel
1778
 
3485
1778. Vijftiende boek: Ceylon, tweede deel
1778
 
3486
1778. Zestiende boek: Ceylon, derde deel
1778
 
3487
1778. Zeventiende boek: Ceylon, vierde deel
1778
 
3488
1778. Achttiende boek: Malabar, eerste deel
1778
 
3489
1778. Negentiende boek: Malabar, tweede deel
1778
 
3490
1778. Twintigste boek: Surat
1778
 
3491
1778. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1778
 
3492
1778. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1778
 
3493
1778. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Timor
1778
 
3494
1778. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Palembang, Japan
1778
 
3495
1778. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka
1778
 
3496
1778. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Sumatra's Westkust
1778
 
3497
1778. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Java's Oostkust
1778
 
3498
1778. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Cheribon, Bantam
1778
 
3499
1778. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet), deel I: secrete stukken uit Ambon, Malakka, Sumatra's Westkust, Java's Oostkust, Ternate
1778
 
3500
1778. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet), deel II: secrete stukken uit Makassar, Japan, Malakka, Java's Oostkust
1778
 
3501
1779. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1779
 
Het eerste boek overgekomen brieven en papieren van 1779: Batavia, eerste deel, ontbreekt
3502
1779. Derde boek: Batavia, derde deel
1779
 
3503
1779. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1779
 
3504
1779. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1779
 
3505
1779. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1779
 
3506
1779. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1779
 
3507
1779. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1779
 
3508
1779. Negende boek: Batavia, negende deel
1779
 
3509
1779. Tiende boek: Bengalen, eerste deel
1779
 
3510
1779. Elfde boek: Bengalen, tweede deel
1779
 
3511
1779. Twaalfde boek: Bengalen, derde deel
1779
 
3512
1779. Dertiende boek: Coromandel, eerste deel
1779
 
3513
1779. Veertiende boek: Coromandel, tweede deel
1779
 
3514
1779. Vijftiende boek: Coromandel, derde deel
1779
 
3515
1779. Zestiende boek: Ceylon, eerste deel
1779
 
3516
1779. Zeventiende boek: Ceylon, tweede deel
1779
 
3517
1779. Achttiende boek: Ceylon, derde deel
1779
 
3518
1779. Negentiende boek: Ceylon, vierde deel
1779
 
3519
1779. Twintigste boek: Malabar, eerste deel
1779
 
3520
1779. Eenentwintigste boek: Malabar, tweede deel
1779
 
3521
1779. Tweeëntwintigste boek: Surat
1779
 
3522
1779. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1779
 
3523
1779. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1779
 
3524
1779. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Landak of Pontianak, Timor
1779
 
3525
1779. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Palembang, Japan, Malakka, Sumatra's Westkust
1779
 
3526
1779. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Java's Oostkust
1779
 
3527
1779. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Java's Oostkust, Bantam
1779
 
3528
1779. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet), deel I: secrete stukken uit Banda, Makassar, Palembang, Malakka, Java's Oostkust
1779
 
Bevat ook een kaart van het eiland Nusa-Barung en de omringende zuidkust van Java
3529
1779. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet), deel II: secrete stukken uit Ambon, Ternate, Makassar, Palembang, Japan, Java's Oostkust
1779
 
3530
1780. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1780
 
3531
1780. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1780
 
3532
1780. Derde boek: Batavia, derde deel
1780
 
3533
1780. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1780
 
3534
1780. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1780
 
3535
1780. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1780
 
3536
1780. Zevende boek: Bengalen, eerste deel
1780
 
3537
1780. Achtste boek: Bengalen, tweede deel
1780
 
3538
1780. Negende boek: Bengalen, derde deel
1780
 
3539
1780. Tiende boek: Bengalen, vierde deel
1780
 
3540
1780. Elfde boek: Coromandel, eerste deel
1780
 
3541
1780. Twaalfde boek: Coromandel, tweede deel
1780
 
3542
1780. Dertiende boek: Coromandel, derde deel
1780
 
3543
1780. Veertiende boek: Ceylon, eerste deel
1780
 
3544
1780. Vijftiende boek: Ceylon, tweede deel
1780
 
3545
1780. Zestiende boek: Ceylon, derde deel
1780
 
3546
1780. Zeventiende boek: Ceylon, vierde deel
1780
 
3547
1780. Achttiende boek: Ceylon, vijfde deel
1780
 
3548
1780. Negentiende boek: Malabar
1780
 
3549
1780. Twintigste boek: Surat
1780
 
3550
1780. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon, Banda
1780
 
3551
1780. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1780
 
3552
1780. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin
1780
 
3553
1780. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Pontianak, Timor, Palembang, Japan
1780
 
3554
1780. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka
1780
 
3555
1780. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Sumatra's Westkust, Java's Oostkust, Bantam
1780
 
3556
1780. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Ambon, Banda, Banjarmasin, Palembang, Malakka, Java's Oostkust, Ternate, Makassar, Japan, Bantam
1780
 
3557
1781. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1781
 
3558
1781. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1781
 
3559
1781. Derde boek: Batavia, derde deel
1781
 
3560
1781. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1781
 
3561
1781. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1781
 
3562
1781. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1781
 
3563
1781. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1781
 
3564
1781. Achtste boek: Bengalen, eerste deel
1781
 
3565
1781. Negende boek: Bengalen, tweede deel
1781
 
3566
1781. Tiende boek: Bengalen, derde deel
1781
 
3567
1781. Elfde boek: Bengalen, vierde deel
1781
 
3568
1781. Twaalfde boek: Coromandel, eerste deel
1781
 
3569
1781. Dertiende boek: Coromandel, tweede deel
1781
 
3570
1781. Veertiende boek: Coromandel, derde deel
1781
 
3571
1781. Vijftiende boek: Ceylon, eerste deel
1781
 
3572
1781. Zestiende boek: Ceylon, tweede deel
1781
 
3573
1781. Zeventiende boek: Ceylon, derde deel
1781
 
3574
1781. Achttiende boek: Ceylon, vierde deel
1781
 
3575
1781. Negentiende boek: Malabar
1781
 
3576
1781. Twintigste boek: Surat
1781
 
3577
1781. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1781
 
3578
1781. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda
1781
 
3579
1781. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ternate
1781
 
3580
1781. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Makassar, Banjarmasin
1781
 
3581
1781. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Pontianak, Timor, Palembang, Japan
1781
 
3582
1781. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Malakka
1781
 
3583
1781. Zevenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Sumatra's Westkust
1781
 
3584
1781. Achtentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VIII: Java's Oostkust
1781
 
3585
1781. Negenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IX: Cheribon, Bantam
1781
 
3586
1781. Dertigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Ambon, Banda, Makassar, Malakka, Ternate, Pontianak, Palembang, Japan, Java's Oostkust
1781
 
3587
1782. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1782
 
3588
1782. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1782
 
3589
1782. Derde boek: Batavia, derde deel
1782
 
3590
1782. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1782
 
3591
1782. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1782
 
3592
1782. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1782
 
3593
1782. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1782
 
3594
1782. Achtste boek: Bengalen, Ceylon, Surat
1782
 
3595
1782. Negende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1782
 
3596
1782. Tiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda
1782
 
3597
1782. Elfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ternate
1782
 
3598
1782. Twaalfde boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Makassar, Pontianak, Timor
1782
 
3599
1782. Dertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka
1782
 
3600
1782. Veertiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Sumatra's Westkust, Java's Oostkust
1782
 
3601
1782. Vijftiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Cheribon
1782
 
3602
1782. Zestiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet), deel I: secrete stukken uit Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Malakka, Java's Oostkust
1782
 
3603
1782. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet), deel II: secrete stukken uit Ternate, Makassar, Pontianak, Malakka, Java's Oostkust
1782
 
3604
1783. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1783
 
3605
1783. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1783
 
3606
1783. Derde boek: Batavia, derde deel
1783
 
3607
1783. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1783
 
3608
1783. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1783
 
3609
1783. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1783
 
3610
1783. Zevende boek: Bengalen, Coromandel
1783
 
3611
1783. Achtste boek: Ceylon, eerste deel
1783
 
3612
1783. Negende boek: Ceylon, tweede deel
1783
 
3613
1783. Tiende boek: Ceylon, derde deel
1783
 
3614
1783. Elfde boek: Ceylon, vierde deel
1783
 
3615
1783. Twaalfde boek: Ceylon, vijfde deel
1783
 
3616
1783. Dertiende boek: Ceylon, zesde deel
1783
 
3617
1783. Veertiende boek: Malabar, eerste deel
1783
 
3618
1783. Vijftiende boek: Malabar, tweede deel
1783
 
3619
1783. Zestiende boek: Malabar, derde deel
1783
 
3620
1783. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1783
 
3621
1783. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda
1783
 
3622
1783. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Ternate
1783
 
3623
1783. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Makassar
1783
 
3624
1783. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Banjarmasin, Pontianak, Timor, Palembang, Japan
1783
 
3625
1783. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Malakka
1783
 
3626
1783. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Java's Oostkust, Bantam
1783
 
3627
1783. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet), deel I: secrete stukken uit Ambon, Banda, Makassar, Pontianak, Japan, Malakka, Java's Oostkust, Bantam
1783
 
3628
1783. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet), deel II: secrete stukken uit Banda, Ternate, Makassar, Malakka, Palembang, Java's Oostkust
1783
 
3629
1784. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1784
 
3630
1784. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1784
 
3631
1784. Derde boek: Batavia, derde deel
1784
 
3632
1784. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1784
 
3633
1784. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1784
 
3634
1784. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1784
 
3635
1784. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1784
 
3636
1784. Achtste boek: Ceylon, eerste deel
1784
 
3637
1784. Negende boek: Ceylon, tweede deel
1784
 
3638
1784. Tiende boek: Ceylon, derde deel
1784
 
3639
1784. Elfde boek: Ceylon, vierde deel
1784
 
3640
1784. Twaalfde boek: Ceylon, vijfde deel
1784
 
3641
1784. Dertiende boek: Ceylon, zesde deel
1784
 
3642
1784. Veertiende boek: Ceylon, zevende deel
1784
 
3643
1784. Vijftiende boek: Ceylon, achtste deel
1784
 
3644
1784. Zestiende boek: Malabar, eerste deel
1784
 
3645
1784. Zeventiende boek: Malabar, tweede deel
1784
 
3646
1784. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1784
 
3647
1784. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Banda
1784
 
3648
1784. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar
1784
 
3649
1784. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Banjarmasin, Pontianak, Timor, Palembang, Japan
1784
 
3650
1784. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka
1784
 
3651
1784. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Java's Oostkust
1784
 
3652
1784. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VII: Cheribon, Bantam
1784
 
3653
1784. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet): secrete stukken uit Makassar, Malakka, Java's Oostkust, Bantam, Ambon, Pontianak, Palembang, Japan, Banda
1784
 
Bevat ook een kaart van Ceram met omliggende eilanden, 1782. Met aanwijzing van de route van de schepen Batavier en Beschermer
3654
1785. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1785
 
3655
1785. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1785
 
3656
1785. Derde boek: Batavia, derde deel
1785
 
3657
1785. Vierde boek (A): Batavia, vierde deel
1785
 
3658
1785. Vierde boek (B): Batavia, vierde deel
1785
 
3659
1785. Vijfde boek: Bengalen, eerste deel
1785
 
3660
1785. Zesde boek: Bengalen, tweede deel
1785
 
3661
1785. Zevende boek: Bengalen, derde deel
1785
 
3662
1785. Achtste boek: Ceylon, eerste deel
1785
 
3663
1785. Negende boek: Ceylon, tweede deel
1785
 
3664
1785. Tiende boek: Ceylon, derde deel
1785
 
3665
1785. Elfde boek: Ceylon, vierde deel
1785
 
3666
1785. Twaalfde boek: Ceylon, vijfde deel
1785
 
3667
1785. Dertiende boek: Ceylon, zesde deel
1785
 
3668
1785. Veertiende boek: Malabar, eerste deel
1785
 
3669
1785. Vijftiende boek: Malabar, tweede deel
1785
 
3670
1785. Zestiende boek: Surat
1785
 
3671
1785. Zeventiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ternate
1785
 
3672
1785. Achttiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1785
 
3673
1785. Negentiende boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar, Banjarmasin, Pontianak
1785
 
3674
1785. Twintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Timor, Palembang, Japan
1785
 
3675
1785. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Java's Oostkust, Cheribon, Bantam
1785
 
3676
1785. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet), deel I: secrete stukken uit Banda, Ternate, Makassar, Pontianak, Palembang, Japan, Java's Oostkust, Bantam
1785
 
3677
1785. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek (secreet), deel II: secrete stukken uit Banda, Ternate, Makassar
1785
 
3678
1786. Eerste boek: Batavia, eerste deel
1786
 
3679
1786. Tweede boek: Batavia, tweede deel
1786
 
3680
1786. Derde boek: Batavia, derde deel
1786
 
3681
1786. Vierde boek: Batavia, vierde deel
1786
 
3682
1786. Vijfde boek: Batavia, vijfde deel
1786
 
3683
1786. Zesde boek: Batavia, zesde deel
1786
 
3684
1786. Zevende boek: Batavia, zevende deel
1786
 
3685
1786. Achtste boek: Batavia, achtste deel
1786
 
3686
1786. Negende boek: Bengalen, eerste deel
1786
 
3687
1786. Tiende boek: Bengalen, tweede deel
1786
 
3688
1786. Elfde boek: Bengalen, derde deel
1786
 
3689
1786. Twaalfde boek: Ceylon, eerste deel
1786
 
3690
1786. Dertiende boek: Ceylon, tweede deel
1786
 
3691
1786. Veertiende boek: Ceylon, derde deel
1786
 
3692
1786. Vijftiende boek: Ceylon, vierde deel
1786
 
3693
1786. Zestiende boek: Ceylon, vijfde deel
1786
 
3694
1786. Zeventiende boek: Ceylon, zesde deel
1786
 
3695
1786. Achttiende boek: Malabar
1786
 
3696
1786. Negentiende boek: Surat, eerste deel
1786
 
3697
1786. Twintigste boek: Surat, tweede deel
1786
 
3698
1786. Eenentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel I: Ambon
1786
 
3699
1786. Tweeëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel II: Ternate
1786
 
3700
1786. Drieëntwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel III: Makassar
1786
 
3701
1786. Vierentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel IV: Banjarmasin, Pontianak, Timor, Palembang, Japan
1786
 
3702
1786. Vijfentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel V: Malakka
1786
 
3703
1786. Zesentwintigste boek: Batavia's ingekomen brievenboek, deel VI: Java's Oostkust, Che