De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë

Deel I/E.5   Overgekomen brieven en papieren

Deel I/E.5.b   Overgekomen brieven en papieren uit Kaap de Goede Hoop aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam
3988-4360
Overgekomen brieven en papieren uit Kaap de Goede Hoop en Mauritius aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam. Gedeeltelijk met inhoudsopgaven
1651 - 1794
374 banden
De jaartallen geven, in tegenstelling tot bij de serie overgekomen brieven en papieren uit Indië (inv. nrs. 1053-3987), de datering van de stukken aan. Tussen [] staat het jaar van ontvangst in de Republiek. Bevat ook overgekomen brieven en papieren uit Perzië en Surat aan de kamer Amsterdam. Inhoudslijsten van de overgekomen brieven en papieren uit Kaap de Goede Hoop zijn in typoscript aanwezig in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief, toegangsnummers 1.04.16.32-1.04.16.34
3988
1651 - 1653
 
3989
1653 - 1654
 
3990
1655 - 1656 [1656]
 
3991
1656 - 1657 [1657]
 
3992
1657 - 1658 [1658]
 
3993
1658 - 1659 [1659]
 
3994
1659 - 1660 [1660]
 
3995
1660 - 1661 [1661]
 
3996
1661 - 1662 [1662]
 
3997
1662 - 1664 [1663, 1664]. Eerste deel
1662 - 1664
 
3998
1662 - 1664 [1663, 1664]. Tweede deel
1662 - 1664
 
3999
1664 - 1665 [1665]
 
4000
1664 - 1666 [1666]
 
4001
1666 - 1667 [1667]
 
4002
1667 - 1668 [1668]
 
4003
1668 - 1669 [1669]
 
4004
1668 - 1670 [1670]
 
4005
1669 - 1670 [1670]
 
4006
1670 - 1671 [1671]
 
4007
1671 - 1672 [1672]
 
4008
1672 - 1673 [1673]. Eerste deel
1672 - 1673
 
4009
1672 - 1673 [1673]. Tweede deel
1672 - 1673
 
4010
1673 - 1674 [1674]
 
4011
1674 - 1675 [1675]
 
4012
1676 - 1677 [1677]
 
4013
1677 - 1678 [1678]
 
4014
1678 - 1679 [1679]
 
4015
1679 - 1680 [1680]
 
4016
1680 - 1681 [1681]
 
4017
1681 - 1682 [1682]
 
4018
1682 - 1683 [1683]
 
4019
1683 - 1684 [1684]
 
4020
1684 - 1685 [1685]. Eerste deel
1684 - 1685
 
4021
1684 - 1685 [1685]. Tweede deel
1684 - 1685
 
4022
1685 - 1686 [1686]
 
4023
1686 - 1687 [1687]. Eerste deel
1686 - 1687
 
4024
1686 - 1687 [1687]. Tweede deel
1686 - 1687
 
4025
1687 - 1688 [1688]
 
4026
1688 - 1689 [1689]
 
4027
1689 - 1690 [1690]
 
4028
1690 - 1691 [1691]
 
4029
Stukken gericht aan de commissaris - generaal Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein, 1687 - 1691 [1687 - 1691]. Gedeeltelijk kopieën
1687 - 1691
 
4030
1692 - 1693 [1693]. Eerste deel
1692 - 1693
 
4031
1692 - 1693 [1693]. Tweede deel
1692 - 1693
 
4032
1693 - 1694 [1694]. Eerste deel
1693 - 1694
 
4033
1693 - 1694 [1694]. Tweede deel
1693 - 1694
 
4034
1694 - 1695 [1695]
 
4035
1695 - 1696 [1696]
 
4036
1696 - 1697 [1697]. Eerste deel
1696 - 1697
 
4037
1696 - 1697 [1697]. Tweede deel
1696 - 1697
 
4038
1697 - 1698 [1698]. Eerste deel
1697 - 1698
 
4039
1697 - 1698 [1698]. Tweede deel
1697 - 1698
 
4040
1698 - 1699 [1699]. Eerste deel
1698 - 1699
 
4041
1698 - 1699 [1699]. Tweede deel
1698 - 1699
 
4042
1699 - 1700 [1700]. Eerste deel
1699 - 1700
 
4043
1699 - 1700 [1700]. Tweede deel
1699 - 1700
 
4044
1700 - 1701 [1701]. Eerste deel
1700 - 1701
 
4045
1700 - 1701 [1701]. Tweede deel
1700 - 1701
 
4046
1701 - 1702 [1702]. Eerste deel
1701 - 1702
 
4047
1701 - 1702 [1702]. Tweede deel
1701 - 1702
 
4048
1702 - 1703 [1703]. Eerste deel
1702 - 1703
 
4049
1702 - 1703 [1703]. Tweede deel
1702 - 1703
 
4050
1703 - 1704 [1704]
 
4051
1704 - 1705 [1705, 1706]
 
4052
1705 - 1706 [1706]. Eerste deel
1705 - 1706
 
4053
1705 - 1706 [1706]. Tweede deel
1705 - 1706
 
4054
1705 - 1706 [1706]. Derde deel
1705 - 1706
 
4055
1706 - 1707 [1707, 1708]. Eerste deel
1706 - 1708
 
4056
1706 - 1707 [1707, 1708]. Tweede deel
1706 - 1708
 
4057
1706 - 1707 [1707, 1708]. Derde deel
1706 - 1708
 
4058
1707 - 1708 [1708]. Eerste deel
1707 - 1708
 
4059
1707 - 1708 [1708]. Tweede deel
1707 - 1708
 
4060
1708 - 1709 [1709]. Eerste deel
1708 - 1709
 
4061
1708 - 1709 [1709]. Tweede deel
1708 - 1709
 
4062
1709 - 1710 [1710]. Eerste deel
1709 - 1710
 
4063
1709 - 1710 [1710]. Tweede deel
1709 - 1710
 
4064
1710 - 1711 [1711, 1712]. Eerste deel
1710 - 1712
 
4065
1710 - 1711 [1711, 1712]. Tweede deel
1710 - 1712
 
4066
1711 - 1712 [1712]. Eerste deel
1711 - 1712
 
4067
1711 - 1712 [1712]. Tweede deel
1711 - 1712
 
4068
1712 - 1713 [1713]. Eerste deel
1712 - 1713
 
4069
1712 - 1713 [1713]. Tweede deel
1712 - 1713
 
4070
1713 - 1714 [1714]. Eerste deel
1713 - 1714
 
4071
1713 - 1714 [1714]. Tweede deel
1713 - 1714
 
4072
1714 - 1715 [1715]. Eerste deel
1714 - 1715
 
4073
1714 - 1715 [1715]. Tweede deel
1714 - 1715
 
4074
1715 - 1716 [1716]. Eerste deel
1715 - 1716
 
4075
1715 - 1716 [1716]. Tweede deel
1715 - 1716
 
4076
1716 - 1717 [1717]. Eerste deel
1716 - 1717
 
4077
1716 - 1717 [1717]. Tweede deel
1716 - 1717
 
4078
1717 - 1718 [1718]. Eerste deel
1717 - 1718
 
4079
1717 - 1718 [1718]. Tweede deel
1717 - 1718
 
4080
1718 - 1719 [1719]. Eerste deel
1718 - 1719
 
4081
1718 - 1719 [1719]. Tweede deel
1718 - 1719
 
4082
1719 - 1720 [1720]. Eerste deel
1719 - 1720
 
4083
1719 - 1720 [1720]. Tweede deel
1719 - 1720
 
4084 I
719 - 1720 [1720]. Derde deel
1719 - 1720
 
Zeer beschadigd. Voor een hedendaagse kopie, zie inv. nr. 4084II
4084 II
19 - 1720 [1720]. Derde deel
1719 - 1720
 
Betreft de hedendaagse kopie van inv. nr. 4084I
4085
1720 - 1721 [1721]. Eerste deel
1720 - 1721
 
4086
1720 - 1721 [1721]. Tweede deel
1720 - 1721
 
4087
1721 - 1722 [1722]. Eerste deel
1721 - 1722
 
4088
1721 - 1722 [1722]. Tweede deel
1721 - 1722
 
4089
1722 - 1723 [1723]. Eerste deel
1722 - 1723
 
4090
1722 - 1723 [1723]. Tweede deel
1722 - 1723
 
4091
1722 - 1723 [1723]. Derde deel
1722 - 1723
 
4092
1723 - 1724 [1724]. Eerste deel
1723 - 1724
 
4093
1723 - 1724 [1724]. Tweede deel
1723 - 1724
 
4094
1723 - 1724 [1724]. Derde deel
1723 - 1724
 
4095
1723 - 1724 [1724]. Vierde deel
1723 - 1724
 
4096
1724 - 1725 [1725]. Eerste deel
1724 - 1725
 
4097
1724 - 1725 [1725]. Tweede deel
1724 - 1725
 
4098
1725 - 1726 [1726]. Eerste deel
1725 - 1726
 
4099
1725 - 1726 [1726]. Tweede deel
1725 - 1726
 
4100
1725 - 1726 [1726]. Derde deel
1725 - 1726
 
4101
1726 - 1727 [1727]. Eerste deel
1726 - 1727
 
4102
1726 - 1727 [1727]. Tweede deel
1726 - 1727
 
4103
1726 - 1727 [1727]. Derde deel
1726 - 1727
 
4104
1727 - 1728 [1728]. Eerste deel
1727 - 1728
 
4105
1727 - 1728 [1728]. Tweede deel
1727 - 1728
 
4106
1727 - 1728 [1728]. Derde deel
1727 - 1728
 
4107
1728 - 1729 [1729]. Eerste deel
1728 - 1729
 
4108
1728 - 1729 [1729]. Tweede deel
1728 - 1729
 
4109
1728 - 1729 [1729]. Derde deel
1728 - 1729
 
4110
1728 - 1729 [1729]. Vierde deel
1728 - 1729
 
4111
1729 - 1730 [1730]. Eerste deel
1729 - 1730
 
4112
1729 - 1730 [1730]. Tweede deel
1729 - 1730
 
4113
1729 - 1730 [1730]. Derde deel
1729 - 1730
 
4114
1730 - 1731 [1731]. Eerste deel
1730 - 1731
 
4115
1730 - 1731 [1731]. Tweede deel
1730 - 1731
 
4116
1731 - 1732 [1732]. Eerste deel
1731 - 1732
 
4117
1731 - 1732 [1732]. Tweede deel
1731 - 1732
 
4118
1731 - 1732 [1732]. Derde deel
1731 - 1732
 
4119
1732 - 1733 [1733]. Eerste deel
1732 - 1733
 
4120
1732 - 1733 [1733]. Tweede deel
1732 - 1733
 
4121
1732 - 1733 [1733]. Derde deel
1732 - 1733
 
4122
1733 - 1734 [1734]. Eerste deel
1733 - 1734
 
4123
1733 - 1734 [1734]. Tweede deel
1733 - 1734
 
4124
1733 - 1734 [1734]. Derde deel
1733 - 1734
 
4125
1734 - 1735 [1735]. Eerste deel
1734 - 1735
 
4126
1734 - 1735 [1735]. Tweede deel
1734 - 1735
 
4127
1735 - 1736 [1736]. Eerste deel
1735 - 1736
 
4128
1735 - 1736 [1736]. Tweede deel
1735 - 1736
 
4129
1735 - 1736 [1736]. Derde deel
1735 - 1736
 
4130
1736 - 1737 [1737]. Eerste deel
1736 - 1737
 
4131
1736 - 1737 [1737]. Tweede deel
1736 - 1737
 
4132
1736 - 1737 [1737]. Derde deel
1736 - 1737
 
4133
1737 - 1738 [1738]. Eerste deel
1737 - 1738
 
4134
1737 - 1738 [1738]. Tweede deel
1737 - 1738
 
4135
1737 - 1738 [1738]. Derde deel
1737 - 1738
 
4136
1737 - 1738 [1738]. Vierde deel
1737 - 1738
 
4137
1738 - 1739 [1739]. Eerste deel
1738 - 1739
 
4138
1738 - 1739 [1739]. Tweede deel
1738 - 1739
 
4139
1738 - 1739 [1739]. Derde deel
1738 - 1739
 
4140
1739 - 1740 [1740]. Eerste deel
1739 - 1740
 
4141
1739 - 1740 [1740]. Tweede deel
1739 - 1740
 
4142
1739 - 1740 [1740]. Derde deel
1739 - 1740
 
4143
1739 - 1740 [1740]. Vierde deel
1739 - 1740
 
4144
1740 - 1741 [1741]. Eerste deel
1740 - 1741
 
4145
1740 - 1741 [1741]. Tweede deel
1740 - 1741
 
4146
1740 - 1741 [1741]. Derde deel
1740 - 1741
 
4147
1740 - 1741 [1741]. Vierde deel
1740 - 1741
 
4148
1741 - 1742 [1742]. Eerste deel
1741 - 1742
 
4149
1741 - 1742 [1742]. Tweede deel
1741 - 1742
 
4150
1741 - 1742 [1742]. Derde deel
1741 - 1742
 
4151
1741 - 1742 [1742]. Vierde deel
1741 - 1742
 
4152
1741 - 1742 [1742]. Vijfde deel
1741 - 1742
 
4153
1742 - 1743 [1743]. Eerste deel
1742 - 1743
 
4154
1742 - 1743 [1743]. Tweede deel
1742 - 1743
 
4155
1742 - 1743 [1743]. Derde deel
1742 - 1743
 
4156
1742 - 1743 [1743]. Vierde deel
1742 - 1743
 
4157
1743 - 1744 [1744]. Eerste deel
1743 - 1744
 
4158
1743 - 1744 [1744]. Tweede deel
1743 - 1744
 
4159
1743 - 1744 [1744]. Derde deel
1743 - 1744
 
4160
1744 - 1745 [1745]. Eerste deel
1744 - 1745
 
4161
1744 - 1745 [1745]. Tweede deel
1744 - 1745
 
4162
1744 - 1745 [1745]. Derde deel
1744 - 1745
 
4163
1744 - 1745 [1745]. Vierde deel
1744 - 1745
 
4164
1745 - 1746 [1746]. Eerste deel
1745 - 1746
 
4165
1745 - 1746 [1746]. Tweede deel
1745 - 1746
 
4166
1745 - 1746 [1746]. Derde deel
1745 - 1746
 
4167
1746 - 1747 [1747]. Eerste deel
1746 - 1747
 
4168
1746 - 1747 [1747]. Tweede deel
1746 - 1747
 
4169
1746 - 1747 [1747]. Derde deel
1746 - 1747
 
4170
1747 - 1748 [1748]. Eerste deel
1747 - 1748
 
4171
1747 - 1748 [1748]. Tweede deel
1747 - 1748
 
4172
1747 - 1748 [1748]. Derde deel
1747 - 1748
 
4173
1747 - 1748 [1748]. Vierde deel
1747 - 1748
 
4174
1748 - 1749 [1749]. Eerste deel
1748 - 1749
 
4175
1748 - 1749 [1749]. Tweede deel
1748 - 1749
 
4176
1748 - 1749 [1749]. Derde deel
1748 - 1749
 
4177
1748 - 1749 [1749]. Vierde deel
1748 - 1749
 
4178
1749 - 1750 [1750]. Eerste deel
1749 - 1750
 
4179
1749 - 1750 [1750]. Tweede deel
1749 - 1750
 
4180
1749 - 1750 [1750]. Derde deel
1749 - 1750
 
4181
1750 - 1751 [1751]. Eerste deel
1750 - 1751
 
4182
1750 - 1751 [1751]. Tweede deel
1750 - 1751
 
4183
1750 - 1751 [1751]. Derde deel
1750 - 1751
 
4184
1751 - 1752 [1752]. Eerste deel
1751 - 1752
 
4185
1751 - 1752 [1752]. Tweede deel
1751 - 1752
 
4186
1751 - 1752 [1752]. Derde deel
1751 - 1752
 
4187
1752 - 1753 [1753]. Eerste deel
1752 - 1753
 
4188
1752 - 1753 [1753]. Tweede deel
1752 - 1753
 
4189
1752 - 1753 [1753]. Derde deel
1752 - 1753
 
4190
1752 - 1753 [1753]. Vierde deel
1752 - 1753
 
4191
1753 - 1754 [1754]. Eerste deel
1753 - 1754
 
4192
1753 - 1754 [1754]. Tweede deel
1753 - 1754
 
4193
1753 - 1754 [1754]. Derde deel
1753 - 1754
 
4194
1753 - 1754 [1754]. Vierde deel
1753 - 1754
 
4195
1754 - 1755 [1755]. Eerste deel
1754 - 1755
 
4196
1754 - 1755 [1755]. Tweede deel
1754 - 1755
 
4197
1754 - 1755 [1755]. Derde deel
1754 - 1755
 
4198
1755 - 1756 [1756]. Eerste deel
1755 - 1756
 
4199
1755 - 1756 [1756]. Tweede deel
1755 - 1756
 
4200
1755 - 1756 [1756]. Derde deel
1755 - 1756
 
4201
1755 - 1756 [1756]. Vierde deel
1755 - 1756
 
4202
1756 - 1757 [1757]. Eerste deel
1756 - 1757
 
4203
1756 - 1757 [1757]. Tweede deel
1756 - 1757
 
4204
1756 - 1757 [1757]. Derde deel
1756 - 1757
 
4205
1756 - 1757 [1757]. Vierde deel
1756 - 1757
 
4206
1756 - 1757 [1757]. Vijfde deel
1756 - 1757
 
4207
1757 - 1758 [1758]. Eerste deel
1757 - 1758
 
4208
1757 - 1758 [1758]. Tweede deel
1757 - 1758
 
4209
1757 - 1758 [1758]. Derde deel
1757 - 1758
 
4210
1757 - 1758 [1758]. Vierde deel
1757 - 1758
 
4211
1758 - 1759 [1759]. Eerste deel
1758 - 1759
 
4212
1758 - 1759 [1759]. Tweede deel
1758 - 1759
 
4213
1758 - 1759 [1759]. Derde deel
1758 - 1759
 
4214
1758 - 1759 [1759]. Vierde deel
1758 - 1759
 
4215
1758 - 1759 [1759]. Vijfde deel
1758 - 1759
 
4216
1759 - 1760 [1760]. Eerste deel
1759 - 1760
 
4217
1759 - 1760 [1760]. Tweede deel
1759 - 1760
 
4218
1759 - 1760 [1760]. Derde deel
1759 - 1760
 
4219
1759 - 1760 [1760]. Vierde deel
1759 - 1760
 
4220
1759 - 1760 [1760]. Vijfde deel
1759 - 1760
 
4221
1760 - 1761 [1761]. Eerste deel
1760 - 1761
 
4222
1760 - 1761 [1761]. Tweede deel
1760 - 1761
 
4223
1760 - 1761 [1761]. Derde deel
1760 - 1761
 
4224
1761 - 1762 [1762]. Eerste deel
1761 - 1762
 
4225
1761 - 1762 [1762]. Tweede deel
1761 - 1762
 
4226
1761 - 1762 [1762]. Derde deel
1761 - 1762
 
4227
1761 - 1762 [1762]. Vierde deel
1761 - 1762
 
4228
1761 - 1762 [1762]. Vijfde deel
1761 - 1762
 
4229
1762 - 1763 [1763]. Eerste deel
1762 - 1763
 
4230
1762 - 1763 [1763]. Tweede deel
1762 - 1763
 
4231
1762 - 1763 [1763]. Derde deel
1762 - 1763
 
4232
1762 - 1763 [1763]. Vierde deel
1762 - 1763
 
4233
1763 - 1764 [1764]. Eerste deel
1763 - 1764
 
4234
1763 - 1764 [1764]. Tweede deel
1763 - 1764
 
4235
1763 - 1764 [1764]. Derde deel
1763 - 1764
 
4236
1763 - 1764 [1764]. Vierde deel
1763 - 1764
 
4237
1763 - 1764 [1764]. Vijfde deel
1763 - 1764
 
4238
1764 - 1765 [1765]. Eerste deel
1764 - 1765
 
4239
1764 - 1765 [1765]. Tweede deel
1764 - 1765
 
4240
1764 - 1765 [1765]. Derde deel
1764 - 1765
 
4241
1765 - 1766 [1766]. Eerste deel
1765 - 1766
 
4242
1765 - 1766 [1766]. Tweede deel
1765 - 1766
 
4243
1765 - 1766 [1766]. Derde deel
1765 - 1766
 
4244
1765 - 1766 [1766]. Vierde deel
1765 - 1766
 
4245
1766 - 1767 [1767]. Eerste deel
1766 - 1767
 
4246
1766 - 1767 [1767]. Tweede deel
1766 - 1767
 
4247
1766 - 1767 [1767]. Derde deel
1766 - 1767
 
4248
1766 - 1767 [1767]. Vierde deel
1766 - 1767
 
4249
1767 - 1768 [1768]. Eerste deel
1767 - 1768
 
4250
1767 - 1768 [1768]. Tweede deel
1767 - 1768
 
4251
1767 - 1768 [1768]. Derde deel
1767 - 1768
 
4252
1767 - 1768 [1768]. Vierde deel
1767 - 1768
 
4253
1768 - 1769 [1769]. Eerste deel
1768 - 1769
 
4254
1768 - 1769 [1769]. Tweede deel
1768 - 1769
 
4255
1768 - 1769 [1769]. Derde deel
1768 - 1769
 
4256
1768 - 1769 [1769]. Vierde deel
1768 - 1769
 
4257
1769 - 1770 [1770]. Eerste deel
1769 - 1770
 
4258
1769 - 1770 [1770]. Tweede deel
1769 - 1770
 
4259
1769 - 1770 [1770]. Derde deel
1769 - 1770
 
4260
1769 - 1770 [1770]. Vierde deel
1769 - 1770
 
4261
1770 - 1771 [1771]. Eerste deel
1770 - 1771
 
4262
1770 - 1771 [1771]. Tweede deel
1770 - 1771
 
4263
1770 - 1771 [1771]. Derde deel
1770 - 1771
 
4264
1770 - 1771 [1771]. Vierde deel
1770 - 1771
 
4265
1771 - 1772 [1772]. Eerste deel
1771 - 1772
 
4266
1771 - 1772 [1772]. Tweede deel
1771 - 1772
 
4267
1771 - 1772 [1772]. Derde deel
1771 - 1772
 
4268
1772 - 1773 [1773]. Eerste deel
1772 - 1773
 
4269
1772 - 1773 [1773]. Tweede deel
1772 - 1773
 
4270
1772 - 1773 [1773]. Derde deel
1772 - 1773
 
4271
1772 - 1773 [1773]. Vierde deel
1772 - 1773
 
4272
1772 - 1773 [1773]. Vijfde deel
1772 - 1773
 
4273
1773 - 1774 [1774]. Eerste deel
1773 - 1774
 
4274
1773 - 1774 [1774]. Tweede deel
1773 - 1774
 
4275
1773 - 1774 [1774]. Derde deel
1773 - 1774
 
4276
1773 - 1774 [1774]. Vierde deel
1773 - 1774
 
4277
1774 - 1775 [1775]. Eerste deel
1774 - 1775
 
4278
1774 - 1775 [1775]. Tweede deel
1774 - 1775
 
4279
1774 - 1775 [1775]. Derde deel
1774 - 1775
 
4280
1775 - 1776 [1776]. Eerste deel
1775 - 1776
 
4281
1775 - 1776 [1776]. Tweede deel
1775 - 1776
 
4282
1775 - 1776 [1776]. Derde deel
1775 - 1776
 
4283
1776 - 1777 [1777]. Eerste deel
1776 - 1777
 
4284
1776 - 1777 [1777]. Tweede deel
1776 - 1777
 
4285
1776 - 1777 [1777]. Derde deel
1776 - 1777
 
4286
1777 - 1778 [1778]. Eerste deel
1777 - 1778
 
4287
1777 - 1778 [1778]. Tweede deel
1777 - 1778
 
4288
1777 - 1778 [1778]. Derde deel
1777 - 1778
 
4289
1778 - 1779 [1779]. Eerste deel
1778 - 1779
 
4290
1778 - 1779 [1779]. Tweede deel
1778 - 1779
 
4291
1778 - 1779 [1779]. Derde deel
1778 - 1779
 
4292
1779 - 1780 [1780]. Eerste deel
1779 - 1780
 
4293
1779 - 1780 [1780]. Tweede deel
1779 - 1780
 
4294
1779 - 1780 [1780]. Derde deel
1779 - 1780
 
4295
1780 - 1781 [1781]. Eerste deel
1780 - 1781
 
4296
1780 - 1781 [1781]. Tweede deel
1780 - 1781
 
4297
1780 - 1781 [1781]. Derde deel
1780 - 1781
 
4298
1781 - 1782 [1782]. Eerste deel
1781 - 1782
 
4299
1781 - 1782 [1782]. Tweede deel
1781 - 1782
 
4300
1781 - 1782 [1782]. Derde deel
1781 - 1782
 
4301
1781 - 1782 [1782]. Vierde deel
1781 - 1782
 
4302
1782 - 1783 [1783]. Eerste deel
1782 - 1783
 
4303
1782 - 1783 [1783]. Tweede deel
1782 - 1783
 
4304
1782 - 1783 [1783]. Derde deel
1782 - 1783
 
4305
1782 - 1783 [1783]. Vierde deel
1782 - 1783
 
4306
1783 - 1784 [1784]. Eerste deel
1783 - 1784
 
4307
1783 - 1784 [1784]. Tweede deel (A)
1783 - 1784
 
4308
1783 - 1784 [1784]. Tweede deel (B)
1783 - 1784
 
4309
1783 - 1784 [1784]. Derde deel
1783 - 1784
 
4310
1783 - 1784 [1784]. Vierde deel
1783 - 1784
 
4311
1784 - 1785 [1785]. Eerste deel
1784 - 1785
 
4312
1784 - 1785 [1785]. Tweede deel
1784 - 1785
 
4313
1784 - 1785 [1785]. Derde deel
1784 - 1785
 
4314
1785 - 1786 [1786]. Eerste deel
1785 - 1786
 
4315
1785 - 1786 [1786]. Tweede deel
1785 - 1786
 
4316
1785 - 1786 [1786]. Derde deel
1785 - 1786
 
4317
1785 - 1786 [1786]. Vierde deel
1785 - 1786
 
4318
1785 - 1786 [1786]. Vijfde deel
1785 - 1786
 
4319
1786 - 1787 [1787]. Eerste deel
1786 - 1787
 
4320
1786 - 1787 [1787]. Tweede deel
1786 - 1787
 
4321
1786 - 1787 [1787]. Derde deel
1786 - 1787
 
4322
1786 - 1787 [1787]. Vierde deel
1786 - 1787
 
4323
1786 - 1787 [1787]. Vijfde deel
1786 - 1787
 
4324
1787 - 1788 [1788]. Eerste deel
1787 - 1788
 
4325
1787 - 1788 [1788]. Tweede deel
1787 - 1788
 
4326
1787 - 1788 [1788]. Derde deel
1787 - 1788
 
4327
1787 - 1788 [1788]. Vierde deel
1787 - 1788
 
4328
1787 - 1788 [1788]. Vijfde deel
1787 - 1788
 
4329
1787 - 1788 [1788]. Zesde deel
1787 - 1788
 
4330
1788 - 1789 [1789]. Eerste deel
1788 - 1789
 
4331
1788 - 1789 [1789]. Tweede deel
1788 - 1789
 
4332
1788 - 1789 [1789]. Derde deel
1788 - 1789
 
4333
1788 - 1789 [1789]. Vierde deel
1788 - 1789
 
4334
1788 - 1789 [1789]. Vijfde deel
1788 - 1789
 
4335
1788 - 1789 [1789]. Zesde deel
1788 - 1789
 
4336
1788 - 1789 [1789]. Zevende deel
1788 - 1789
 
4337
1789 - 1790 [1790]. Eerste deel
1789 - 1790
 
4338
1789 - 1790 [1790]. Tweede deel
1789 - 1790
 
4339
1789 - 1790 [1790]. Derde deel
1789 - 1790
 
4340
1789 - 1790 [1790]. Vierde deel
1789 - 1790
 
4341
1789 - 1790 [1790]. Vijfde deel
1789 - 1790
 
4342
1789 - 1790 [1790]. Zesde deel
1789 - 1790
 
4343
1789 - 1790 [1790]. Zevende deel
1789 - 1790
 
4344
1789 - 1790 [1790]. Achtste deel
1789 - 1790
 
4345
1790 - 1791 [1791]. Eerste deel
1790 - 1791
 
4346
1790 - 1791 [1791]. Tweede deel
1790 - 1791
 
4347
1790 - 1791 [1791]. Derde deel
1790 - 1791
 
4348
1790 - 1791 [1791]. Vierde deel
1790 - 1791
 
4349
1790 - 1791 [1791]. Vijfde deel
1790 - 1791
 
4350
1790 - 1792 [1792]. Eerste deel
1790 - 1792
 
4351
1790 - 1792 [1792]. Tweede deel
1790 - 1792
 
4352
1790 - 1792 [1792]. Derde deel
1790 - 1792
 
4353
1790 - 1792 [1792]. Vierde deel
1790 - 1792
 
4354
1790 - 1792 [1792]. Vijfde deel
1790 - 1792
 
4355
1792 - 1793 [1793]. Eerste deel
1792 - 1793
 
4356
1792 - 1793 [1793]. Tweede deel
1792 - 1793
 
4357
1792 - 1793 [1793]. Derde deel
1792 - 1793
 
4358
1792 - 1794 [1794]. Eerste deel
1792 - 1794
 
4359
1792 - 1794 [1794]. Tweede deel
1792 - 1794
 
4360
1792 - 1794 [1794]. Derde deel
1792 - 1794
 
4361-4366
Verslag van de commissarissen-generaal over Kaap de Goede Hoop. Met bijlagen en inhoudsopgaven
1793
6 banden
4361
Verslag, 1793 mei 13, juli 24, sep. 10. Met inhoudsopgave van de bijlagen
1793
 
De handtekeningen onder het verslag zijn uitgesneden
4362
Bijlagen, eerste deel, eerste stuk
4363
Bijlagen, eerste deel, tweede stuk
4364
Bijlagen, tweede deel, eerste stuk
4365
Bijlagen, tweede deel, tweede stuk
4366
Bijlagen, derde deel
4367-4373
Overgekomen brieven en papieren ontvangen uit Kaap de Goede Hoop betreffende de expeditie naar Rio Delagoa en de vestiging aldaar
1721 - 1731
7 banden
Tussen [] het jaar van ontvangst in de Republiek. Inhoudslijsten van de overgekomen brieven en papieren uit Rio Delagoa zijn in typoscript aanwezig in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief, toegangsnummer 1.04.16.35
4367
1721 - 1724 [1721 - 1724]
 
4368
1725 - 1726 [1725 - 1726]
 
4369
1726 - 1727 [1727]
 
4370
1727 - 1728 [1728]
 
4371
1728 - 1729 [1729]. Eerste deel
1728 - 1729
 
4372
1728 - 1729 [1729]. Tweede deel
1728 - 1729
 
4373
1729 - 1731 [1730 - 1731]