De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë

Deel I/E.5   Overgekomen brieven en papieren

Deel I/E.5.d   Inhoudsopgaven op de overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam
4448-4454
Inhoudsopgaven op de overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren XVII en de kamer Amsterdam
1690 - 1796
7 banden
4448
1690 - 1697
 
4449
1698 - 1720
 
4450
1721 - 1741
 
4451
1742 - 1761
 
4452
1762 - 1775
 
4453
1776 - 1788
 
4454
1789 - 1796
 
---
Index op belangrijk geachte stukken, overgekomen uit Indië in de jaren 1690-1794, berustend in het archief van de kamer Amsterdam
[c. eind 18e eeuw]
 
Voor een kopie: zie Aanwinsten, inv. nr. 1856