De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/F   STUKKEN VAN COMMISSIES UIT DE HEREN XVII EN DE KAMER AMSTERDAM

Deel I/F.01   Haags Besogne en andere commissies
4455-4506
Verbalen van: - het Haags Besogne en andere commissies (`Gecommitteerden tot de examinatie en resumtie der uit Indië gekomen brieven en papieren en tot andere zaken'), vanaf 1653; - `Gecommitteerden tot het visiteren en examineren der boeken op het maken van de jaarlijkse staat der Compagnie', vanaf 1666; - `Gecommitteerden tot de visitatie der boeken, papieren enz. aanwezig bij de kamers der Compagnie', vanaf 1676; - `Gecommitteerden tot de opneming van de vierjaarlijkse rekening der Compagnie', vanaf 1696; - `Gecommitteerden tot het presenteren van de vierjaarlijkse rekening aan H. Hoog Mogenden', vanaf 1728; - `Gecommitteerden tot het reguleren, arresteren en uitschrijven der najaarsverkoping', vanaf 1755; - Gecommitteerden ad hoc, vanaf 1664. Met bijlagen
1653 - 1796
52 banden
4455
1653 mrt. 4 - 1665 sep. 3
 
4456
1666 dec. 7 - 1674 mei 30
 
4457
1675 mei 25 - 1683 mei 21. Met inhoudsopgave
1675 - 1683
 
4458
1682 aug. 26 - 1690 jan. 7
 
4459
1690 apr. 3 - 1694 juli 22
 
4460
1695 apr. 12 - 1697 sep. 6
 
4461
1698 apr. 22 - 1700 juli 21
 
4462
1701 apr. 5 - 1706 mrt. 6
 
4463
1706 apr. 14 - 1708 mrt. 5
 
4464
1709 apr. 22 - 1712 okt. 14
 
4465
1713 apr. 10 - 1717 juli 5
 
4466
1717 juli 20 - 1719 juli 17
 
4467
1720 apr. 4 - 1722 sep.
 
4468
1723 mrt. 16 - 1726 sep. 6
 
4469
1727 apr. 22 - 1731 sep. 13
 
4470
1732 mrt. 31 - 1735 sep. 19
 
4471
1736 apr. 19 - 1739 juli 22
 
4472
1740 mei 2 - 1744 okt. 28
 
4473
1745 apr. 26 - 1747 nov. 20
 
4474
1748 apr. 25 - 1750 sep. 17
 
4475
1751 apr. 26 - 1754 mrt. 23
 
4476
1754 apr. 22 - 1755 nov. 6
 
4477
1756 apr. 26 - 1757 okt. 20
 
4478
1758 mei 1 - 1759 okt. 18
 
4479
1760 apr. 28 - 1761 okt. 22
 
4480
1762 mei 17 - 1763 okt. 24
 
4481
1764 apr. 30 - nov. 8
 
4482
1765 apr. 22 - okt. 18
 
4483
1766 apr. 2 - okt. 29
 
4484
1767 apr. 22 - nov. 7
 
4485
1768 apr. 25 - nov. 3
 
4486
1769 mei 1 - nov. 14
 
4487
1770 apr. 23 - nov. 15
 
4488
1771 apr. 22 - nov. 1
 
4489
1772 mei 4 - okt. 31
 
4490
1773 apr. 26 - nov. 6
 
4491
1774 mei 2 - nov. 10
 
4492
1775 apr. 24 - okt. 25
 
4493
1776 mei 6 - nov. 21
 
4494
1777 apr. 28 - okt. 30
 
4495
1778 apr. 21 - okt. 29
 
4496
1779 mei 25 - okt. 30
 
4497
1780 mei 8 - nov. 18
 
4498
1781 mei 7 - okt. 25
 
4499
1782 mei 27 - okt. 17
 
4500
1783 jan. 27 - okt. 30
 
4501
1784 mrt. 2 - okt. 28
 
4502
1785 mei 23 - nov. 25
 
4503
1786 mei 22 - sep. 25
 
4504
1787 feb. 12 - 1790 nov. 15
 
4505
1791 juni 20 - 1792 okt. 25
 
4506
1793 apr. 29 - 1796 apr. 30
 
Bevat ook het verbaal van het Besogne van bewindhebbers, gecommitteerd bij resolutie van de Heren XVII van 1796 februari 27 tot het opmaken van de generale staat, 1796 april 28-30
4507
Aantekeningen betreffende de vacatiegelden van de gecommitteerden tot de Haagse Besognes
1789 - 1792
4 stukken