De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/F   STUKKEN VAN COMMISSIES UIT DE HEREN XVII EN DE KAMER AMSTERDAM

Deel I/F.02   Vijfde Departement van de kamer Amsterdam en Preparatoir Besogne
4507 I
Kopie-missive van de Staten van Zeeland aan de Staten van Holland en West-Friesland over een plan tot verbetering van de directie van de VOC, door oprichting van het Vijfde Departement in de kamer Amsterdam, 1786. Met gedrukte tekst van het plan uit 1784
4508-4515
`Poincten van reflectie op het Generaal Extract', bevattende voorstellen van de leden van het Departement tot de Indische Zaken of Preparatoir Besogne, naar aanleiding van hun onderzoek van de uit Indië overgekomen brieven en papieren
1787 - 1794
8 delen
Op de zitting van 1787 april 12 verschijnen alleen leden van de kamer Amsterdam. Bij resolutie van 1790 mei 14 wordt een aanvullende bepaling over het Preparatoir Besogne opgesteld, volgens welke ook bewindhebbers uit de andere kamers zitting zouden nemen. De titel van de inv. nrs. 4513-4515 luidt `Concept rescriptie op het Generaal Extract'
4508
1787
 
4509
1788
 
4510
1789
 
4511
1790
 
4512
1791
 
4513
1792
 
4514
1793
 
4515
1794
 
4516-4529
Inhoudsopgaven van de missiven van gouverneur-generaal en raden aan de Heren XVII en van de briefwisseling tussen gouverneur-generaal en raden en de factorijen in Indië
1787 - 1794
14 delen
Deze inhoudsopgaven dienden voor de samenstelling van het `Haags Verbaal' door de leden van het Departement tot de Indische Zaken of Vijfde Departement van de kamer Amsterdam, wat voorheen door het Haags Besogne werd verricht. Zie hiervoor ook de resolutie van de Staten-Generaal van 1786 februari 17
4516
1787
 
4517
1788. Eerste deel
1788
 
4518
1788. Tweede deel
1788
 
4519
1789. Eerste deel
1789
 
4520
1789. Tweede deel
1789
 
4521
1790
 
4522
1791. Eerste deel
1791
 
4523
1791. Tweede deel
1791
 
4524
1792. Eerste deel
1792
 
4525
1792. Tweede deel
1792
 
4526
1793. Eerste deel
1793
 
4527
1793. Tweede deel
1793
 
4528
1794. Eerste deel
1794
 
4529
1794. Tweede deel
1794
 
4530
Kopie-rapport van het departement tot de Indische Zaken naar aanleiding van het vermelde in de secrete missive van gouverneur-generaal en raden van 1788 april 7. Met bijlagen
z.d
1 omslag