De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/F   STUKKEN VAN COMMISSIES UIT DE HEREN XVII EN DE KAMER AMSTERDAM

Deel I/F.03   Commissie tot de secrete zaken
4531
Notulen van de commissie tot de secrete zaken
1781 - 1796
1 omslag
4532
Minuut- en kopie-uitgaande stukken van de commissie tot de secrete zaken
1736 - 1796
1 pak
4533
Ingekomen stukken bij de commissie tot de secrete zaken
1783 - 1795
1 pak
Bevat ook secrete notulen van de vergadering van de Heren XVII, 1737. 1 stuk
4534
Missive van B. Fockels, schipper van een galjoot, aan de commissie tot de secrete zaken, over het binnenkomen van de retourvloot
1688
1 stuk
4535
Stukken betreffende secrete orders en seinen die zijn terugontvangen bij de commissie tot de secrete zaken
1784 - 1795
1 omslag