De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/F   STUKKEN VAN COMMISSIES UIT DE HEREN XVII EN DE KAMER AMSTERDAM

Deel I/F.04   Geheime commissie voor de Engelse oorlog
4536
Rapporten van de bewindhebber J. Graafland aan de Heren XVII betreffende de verrichtingen van de geheime commissie voor de Engelse oorlog
1781 - 1782
1 omslag
Deze rapporten werden na overlegging aan de vergadering weer aan de commissie afgegeven
4537
Minuut-uitgaande missiven van de geheime commissie voor de Engelse oorlog. Met lijsten van uitgaande missiven van de commissie
1781 - 1782
1 pak
De lijsten dekken niet geheel de inhoud van het pak
4538
Kopieboek van uitgaande missiven van de geheime commissie voor de Engelse oorlog
1781 - 1782
1 band
4539
Ingekomen stukken bij de geheime commissie voor de Engelse oorlog
1781 - 1782
1 omslag
4540
Minuut-missiven van de Heren XVII, van de kamer Amsterdam en van de advocaten van de VOC tijdens de oorlog met Engeland
1780 - 1782
1 pak
Deze missiven zijn in handen gesteld van de geheime commissie voor de Engelse oorlog
4541
Kopieboek van uitgaande missiven van de Heren XVII, van de kamer Amsterdam en van de advocaten van de VOC tijdens de oorlog met Engeland
1780 - 1782
1 band
Opgemaakt ten dienste van de geheime commissie