De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/F   STUKKEN VAN COMMISSIES UIT DE HEREN XVII EN DE KAMER AMSTERDAM

Deel I/F.05   Commissie voor de vaart naar China (Chinase commissie)

Deel I/F.05.b   Verkopingen in de Republiek
4562
Aantekening betreffende de betalingen gedaan door de kamer Rotterdam in de jaren 1745-1760 wegens verkochte thee
1761
1 stuk
4563
Plakkaat van de Staten-Generaal bevattende een verbod op de invoer en verkoop van thee uit den vreemde. Gedrukt
1791
1 stuk
4564
Kopie-resolutie van de Staten-Generaal betreffende een rekest van Willem van Brienen en enige andere kooplieden in Amsterdam over een door de VOC ingestelde verandering in de wijze van verkopingen. Met bijlagen
1791
1 omslag