De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/F   STUKKEN VAN COMMISSIES UIT DE HEREN XVII EN DE KAMER AMSTERDAM

Deel I/F.05   Commissie voor de vaart naar China (Chinase commissie)

Deel I/F.05.c   Verzending van koopwaren van en naar China
4565
Staten van de contanten, koopwaren, levensmiddelen en andere goederen die met de schepen Dolfijn, Zeeuw, Vredenhof en Abbekerk naar Kanton zijn gezonden
1778
1 omslag
4566
Factuur van de goederen bestemd om met het schip Dolfijn van Kanton naar de Republiek te worden gezonden
1778
1 stuk
4567
Akten van ontvangst voor de leveranciers van goederen die op last van de eerste supercarga met het schip Barbestein van Kanton naar de Republiek moeten worden verscheept
1787 - 1788
1 band
Bevat ook, los bijgevoegd, verklaringen van de kapitein van de Barbestein over ontvangen gelden en documenten en over de lading van het schip, 1788
4568
Facturen van goederen met het schip Goede Trouw vanuit Kanton te verzenden
1788 - 1789
1 band
4569
Facturen van de goederen in Kanton geladen in VOC-schepen gaande naar de Republiek
1793
1 omslag
4570
Memorie betreffende de oorzaak van bederf van thee door een verkeerde wijze van pakken
z.d
1 katern