De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/F   STUKKEN VAN COMMISSIES UIT DE HEREN XVII EN DE KAMER AMSTERDAM

Deel I/F.05   Commissie voor de vaart naar China (Chinase commissie)

Deel I/F.05.d   Factorij en dienaren in Kanton
4571
Memorie van A.E. van Braam Houckgeest over de handel op China
1769
1 stuk
4572
Kopie-missive van de supercarga's en commercieraad in Kanton aan gouverneur-generaal en raden
1779
1 stuk
4573
Aantekeningen met berekeningen van de aan de VOC-dienaren in China verschuldigde premies over de jaren 1782-1794
4574
Missive van de supercarga L. Serrurier in Kanton aan de commissie voor de vaart naar China, betreffende een korting op zijn salaris
1785
1 stuk
Op de enveloppe het lakstempel van Serrurier
4575
Kopie-missive van de supercarga U.G. Hemmingson aan Pieter Kintsius, eerste supercarga, en de commercieraad in Kanton
1785 dec. 28
1 stuk
4576
Journaal en grootboek gehouden in de factorij in Kanton
1792 - 1793
2 delen
4577
Dagregister gehouden door A.E. van Braam Houckgeest, eerste supercarga in de factorij in Kanton. Met bijlagen
1793 mrt. 13 - nov. 30
1 omslag