De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/F   STUKKEN VAN COMMISSIES UIT DE HEREN XVII EN DE KAMER AMSTERDAM

Deel I/F.05   Commissie voor de vaart naar China (Chinase commissie)

Deel I/F.05.e   Schepen en zeilroutes
4578
Instructies voor de vaart van Batavia over China naar de Republiek
1766 - 1794
1 omslag
4579
Scheepspassen uitgegeven door de commissie voor de vaart naar China voor schepen varend naar dat land
1779 - 1786
4 stukken
4580
Minuut-rapport opgesteld door Cornelis Pietersz., examinator van de zeeofficieren, over kaarten van de Chinese Zee en de Chinese kust die door de supercarga A.E. van Braam Houckgeest naar de Republiek zijn gezonden. Met bijlage
[na 1789]
2 stukken
4581
Minuut-plakkaat van gouverneur-generaal en raden bevattende een bepaling voor de bemanningen van de schepen die van Batavia naar Kanton gaan
1750
1 stuk
4582
Translaat-instructie van de Zweedse Oostindische compagnie voor de schepen met bestemming Kanton
[c. 1750]
1 stuk
4582 I
Missive van Matieu Wecker in Londen over de voortvluchtige supercarga James Naish en de onderhandeling met diens echtgenote over een door haar te betalen borgsom van 20.000 pond
1731
1 stuk
Het stuk was waarschijnlijk gericht aan de bewindhebber belast met de handel op China