De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/F   STUKKEN VAN COMMISSIES UIT DE HEREN XVII EN DE KAMER AMSTERDAM

Deel I/F.06   Commissie voor het opmaken van de jaarlijkse `generale staat'
4583
`Samenvattende staten', overzichten van de boekhouding van de kamer Amsterdam, korte staten van de financiële toestand van de verschillende kamers en `generale staten' voor de VOC in haar geheel
1642 - 1678
1 deel
4584-4597
`Samenvattende staten', overzichten van de boekhoudingen van de verschillende kamers, betreffende de verhandelde en onverkocht gebleven goederen, uitstaande schulden, uitgegeven obligaties, aan de VOC gegeven anticipatiepenningen (voorschotten) op nog door haar te verkopen produkten, en inventarissen van de magazijnen van de kamers voor de equipage, bewapening en leeftocht
1662 - 1790
14 banden
4584
1662 - 1676
 
In dit deel ontbreken de staten van anticipatiepenningen en de inventarissen van de magazijnen
4585
1677 - 1683
 
4586
1684 - 1688
 
4587
1689 - 1696
 
4588
1697 - 1703
 
4589
1704 - 1712
 
4590
1713 - 1720
 
Bevat enkele lijsten van naar Indië vertrokken schepen en van verzonden specie
4591
1721 - 1729
 
Vanaf deze band worden geen lijsten meer opgenomen van obligatiehouders, maar alleen van crediteuren en debiteuren van de VOC
4592
1730 - 1740
 
4593
1741 - 1750
 
4594
1751 - 1760
 
4595
1761 - 1770
 
4596
1771 - 1780
 
4597
1781 - 1790
 
4598
Stukken behorende tot de `generale staat', getrokken uit de boekhoudingen van de verschillende kamers: lijsten van verhandelde en onverkocht gebleven goederen, van debiteuren en crediteuren van de kamers, en van in de magazijnen aanwezige goederen voor de equipage, bewapening en leeftocht
1757 - 1768
1 band
In deze band ontbreken de samenvattende staten, zoals die aanwezig zijn in de inv. nrs. 4584-4597
4599
Rapport van de opperboekhouders van de verschillende kamers van de VOC over het vaststellen van de `generale staat'
1790
1 stuk
4600
Extract-resoluties van de Heren XVII betreffende financiële aangelegenheden van de VOC en kopie-verbalen van de commissie voor het opmaken van de jaarlijkse `generale staat'. Met inhoudsopgave
1786 - 1796
1 band