De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/F   STUKKEN VAN COMMISSIES UIT DE HEREN XVII EN DE KAMER AMSTERDAM

Deel I/F.07   Commissie voor de visitatie van de boeken
4601-4606
Verbalen van de besognes van de commissie voor de visitatie van de boeken in verband met het opmaken van de jaarlijkse staat, met bijbehorende stukken, rekeningen en balansen van de verschillende kamers
1660 - 1796
3 banden, 2 omslagen en 1 stuk
4601
1660 mei 25 - 1691 juni 15
1 omslag
4602
1686 juli 30 - 1699 aug. 31
1 band
4603
1713 juli 3 - 1756 nov. 11
1 band
4604
1759 okt. 15 - 1780 nov. 18
1 band
4605
1774 nov. 7 en 10
1 stuk
4606
1781 okt. 22 - 1796 apr. 28
1 omslag
4607
Verbaal van de commissie voor de visitatie van de boeken van de verschillende kamers
1683
1 omslag
Het betreft hier een fragment
4608
Kopie-rapport van de kamer Amsterdam naar aanleiding van het verbaal van de commissie voor de visitatie van de boeken
1767
1 stuk