De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/F   STUKKEN VAN COMMISSIES UIT DE HEREN XVII EN DE KAMER AMSTERDAM

Deel I/F.08   Commissie voor de onderhandelingen met de Staatscommissie
4609
Verbaal van de besognes van gecommitteerden van de Heren XVII met gecommitteerden van de Staten van Holland en West-Friesland en van Zeeland (de zogenaamde Staatscommissie) tot het opnemen van de financiële toestand van de VOC. Met minuut-exemplaar
1788 mei 21 - 1789 sep. 29
2 stukken