De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/F   STUKKEN VAN COMMISSIES UIT DE HEREN XVII EN DE KAMER AMSTERDAM

Deel I/F.09   Commissie uit de bewindhebbers en hoofdparticipanten van de kamer Amsterdam over de tienjarige en de vierjarige rekeningen van de VOC
4610
Kopie-notulen van de besognes van gecommitteerden van de hoofdparticipanten van de kamer Amsterdam in tegenwoordigheid van gecommitteerden van de Staten-Generaal en van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam over het opnemen van de tienjarige rekening
1642 jan. 29 - juli 29
1 stuk
4611-4614
Notulen van de besognes van gecommitteerden van de hoofdparticipanten van de kamer Amsterdam in tegenwoordigheid van gecommitteerden van de Staten-Generaal en van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam over het opnemen van de vierjarige rekeningen
1660 - 1796
2 banden en 2 stukken
4611
1660 apr. 30 - 1796 apr. 20
1 band
4612
1668 nov. 9 - nov. 24. Kopie
1668
1 stuk
4613
1676 aug. 12 - 20. Kopie
1676
1 stuk
4614
1688 mei 16 - 1748 okt. 23
1688 - 1748
1 band
4615
Verbalen betreffende het aanbieden door de commissie van bewindhebbers en hoofdparticipanten van de verschillende kamers over de vierjarige rekeningen aan de Staten-Generaal
1728 okt. 26 - 1796 apr. 20
1 band en 1 omslag
--
Stukken betreffende het opnemen van de 35ste en 36ste vierjarige rekeningen van de VOC in 1784 en 1788
4616
Extract-notulen van de besognes gehouden in de verschillende kamers in verband met het afleggen van de vierjarige rekeningen
1768 juni 1 - 1788 mei 31
1 band