De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/F   STUKKEN VAN COMMISSIES UIT DE HEREN XVII EN DE KAMER AMSTERDAM

Deel I/F.10   Secrete commissie uit de kamer Amsterdam betreffende financiële zaken
4617
Minuut-notulen van de secrete commissie uit de kamer Amsterdam betreffende financiële zaken
1789 dec. 21 - 1790 feb. 6
1 omslag
In tweevoud