De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/F   STUKKEN VAN COMMISSIES UIT DE HEREN XVII EN DE KAMER AMSTERDAM

Deel I/F.11   Commissie uit de kamer Amsterdam over verkoop van de bezittingen van de VOC op de kust van Malabar
4618
Stukken betreffende een mogelijke afstand van de VOC-bezittingen op de kust van Malabar aan de koning van Travancore
1790 - 1792
1 omslag
Tot onderzoek van deze zaak waren gecommitteerd de bewindhebbers E. Craeyvanger en M. Romswinckel en de advocaat S.C. Nederburgh