De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/F   STUKKEN VAN COMMISSIES UIT DE HEREN XVII EN DE KAMER AMSTERDAM

Deel I/F.12   Overige commissies uit de kamer Amsterdam
4619-4620
Lijsten van zaken die aan commissies uit de kamer Amsterdam zijn overgedragen
1767 - 1796
2 banden
Het betreft de commissies van de equipage, commercie, rekenkamer, ontvang, groot besogne, Indische zaken, financiën
4619
1767 - 1785
 
4620
1786 - 1796