De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/G   STUKKEN AFKOMSTIG VAN ADVOCATEN VAN DE VOC

Deel I/G.1   Pieter van Dam
Eerste advocaat 1652-1706
4621-4629
`Beschrijving van den Staet en gelegentheyt van de Oost Indische Compagnie deser Landen' door Pieter van Dam
1701
9 delen
Gepubliceerd in: Van Dam, Beschryvinge
4621
Deel I
4622
Deel II
4623
Deel III
4624
Deel IV
4625
Deel V
4626
Deel VI
4627
Deel VII
4628
Deel VIII
4629
Deel IX
4630
Extract-memorie van Aernout de Vlamingh van Outshoorn aan Jacob Hustaart, gouverneur van Ambon
1656
1 stuk
4631
Aantekeningen van Pieter van Dam en andere stukken betreffende Ceylon en de kust van Malabar
1664 - 1702
1 omslag
4632
Kopie-verdragen gesloten tussen de koningen van Ternate en Batjan en Cornelis Speelman uit naam van de VOC
1667
2 stukken
4633
Extract-missiven en -rapporten betreffende Mindanao en andere ten noorden van Ternate gelegen eilanden, in verband met het voorkomen van kruidnagel aldaar
1677 - 1701
1 omslag
4633 I
. Missive aan Pieter van Dam, met raadgevingen betreffende de oorlogstoestand
1672
1 stuk
De afzender is onbekend
4634
Kopie-missive van Daniel Braems, waarschijnlijk aan Pieter van Dam, betreffende een hervorming in de boekhouding van de VOC
1688
1 stuk
4635
Extract-missiven van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden van 1622-1690 betreffende de kruidnagelcultuur en -handel
1690
1 omslag
Met aantekeningen in dorso van Pieter van Dam
4636
Missiven van de VOC-correspondent in Londen over de `ontdekking' van vier nieuwe specerijeilanden in de Stille Oceaan
1701
1 omslag
Met aantekeningen in dorso van Pieter van Dam
4637
Concept-inhoudsopgave van de eerste twee delen van de `Beschryvinge van de Oostindische Compagnie' door Pieter van Dam
z.d
1 omslag
4638
Aantekening betreffende massooi, voorkomend op Nieuw- Guinea en door Javanen, Makassaren en anderen daar gehaald en gebruikt voor medicijn
z.d
1 stuk
Met aantekening in dorso van Pieter van Dam