De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/G   STUKKEN AFKOMSTIG VAN ADVOCATEN VAN DE VOC

Deel I/G.2   Everard Scott
Tweede advocaat 1690-1706, eerste advocaat 1706-1714
4639
Lijsten van kaarten die uit Indië zijn ontvangen
1694 - 1713
2 stukken
4640
Extract-missive van gouverneur-generaal en raden aan de kamer Amsterdam betreffende de zending van twee grafstenen uit Atjeh naar de Republiek
1713 feb. 11
1 stuk
Met in dorso een negentiende-eeuwse aantekening