De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/G   STUKKEN AFKOMSTIG VAN ADVOCATEN VAN DE VOC

Deel I/G.3   P.J. Guépin
Tweede advocaat 1787-1792, eerste advocaat 1792-1796
4641
Stukken betreffende de procedure voor de VOC in Engeland gevoerd tegen de Engelse Oostindische Compagnie om restitutie van de schade, gedurende de oorlog aan de belangen van de VOC in Bengalen toegebracht
1790 - 1794
1 pak