De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.a   Verhouding tot de Staten-Generaal
4642
Verzoekschrift van de bewindhebbers aan de Staten-Generaal om geassisteerd te worden met 8 à 10 oorlogsschepen en 1500 à 1600 soldaten
1614
1 stuk
4643
Rekening van gecommitteerden van de bewindhebbers van de admiraliteitscolleges betreffende de schuld van de VOC aan de staat. Met bijlage
1637
2 stukken