De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.b   Verhouding tot de Staten van Holland en West-Friesland
4644
Memories van de bewindhebbers van de in de provincie Holland en West-Friesland gevestigde kamers aan de Staten van die provincie, betreffende de bezwaren van de Staten tegen het beheer van de kamers. Gedrukt
1740 - 1741
1 katern
4645
Stukken betreffende het verzoek van de VOC aan de Staten van Holland en West-Friesland om bijstand, met aantekeningen over de lasten en uitgaven van de VOC in de jaren 1740-1782
1783
1 omslag