De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.d   Verhouding tot de Westindische en Friese Compagnie
4650
Aantekening betreffende bezwaren van de steden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik tegen het octrooi van de Westindische Compagnie, vooral in verband met de zoutvaart van deze steden
1621
1 stuk
4651
Octrooi van de Westindische Compagnie van 1621, met aanvullingen uit 1623. Gedrukt
1642
1 stuk
4652
Voorstel van bewindhebbers van de Westindische Compagnie om deze met de VOC te verenigen. Gedrukt
1644
3 stukken
4653
Memorie over de beste wijze om de nieuwe geoctrooieerde Friese Compagnie met de VOC te verenigen
1644
1 stuk
4654
Memorie van antwoord van de bewindhebbers van de VOC op een eis van de Westindische Compagnie van 3.000.000 gulden ter compensatie voor het bezit van plaatsen op de kust van Malabar door de VOC. Gedrukt
1705
1 stuk