De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.f   Commissies door de Staten van Utrecht en Gelderland verleend aan bewindhebbers van de kamer Amsterdam
4664-4677
Commissies door de Staten van Utrecht en Gelderland verleend aan diverse personen als bewindhebbers in de kamer Amsterdam
1692 - 1743
13 charters en 1 stuk
Alle stukken betreffen commissies van de Staten van Utrecht met uitzondering van inv. nr. 4674
4664
Aan Diderik van Domburg
1692 jan. 13
 
4665
Aan Matheus van Luchtenburg
1698 mrt. 2
 
4666
Aan Willem Schadé
1700 apr. 16
 
4667
Aan Jhr. Steven van Lynden
1704 jan. 10
 
4668
Aan Willem van der Meulen
1705 mei 14
 
4669
Aan Diderick Hoeufft
1706 dec. 1
 
4670
Aan Hendrik Both
1710 jan. 10
 
4671
Aan Diderick Hoeufft
1715 okt. 24
 
4672
Aan Jan Strick van Linschoten
1721 dec. 3
 
4673
Aan Gideon Boudaen
1721 dec. 23
 
4674
Commissie door de Staten van Gelderland verleend aan Wynand Jan van Renes
1728 sep. 10
1 stuk
4675
Aan Vincent Maximiliaan van Lockhorst
1728 mrt. 25
 
4676
Aan Jhr. Jan Hendrik van Utenhove
1740 apr. 27
 
4677
Aan Wouter Hendrik van Nellesteyn
1743 apr. 23