De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.g   Commissies door stedelijke regeringen verleend aan bewindhebbers van de kamer Amsterdam
4678-4679
Commissies door de regering van Dordrecht verleend aan diverse personen als bewindhebbers in de kamer Amsterdam
1705 en 1721
2 charters
4678
Aan Michiel Pompe van Meerdervoort
1705 mrt. 18
1 charter
Op de achterzijde is foutief door een latere hand aangetekend: 18 maart 1700
4679
Aan Cornelis van der Dussen
1721 okt. 1
1 charter
4680
Commissie door de regering van Gouda verleend aan Willem Pieter de Witte als bewindhebber in de kamer Amsterdam
1714 jan. 1
1 charter
4681-4682
Commissies door de regering van Amsterdam verleend aan diverse personen als bewindhebbers in de kamer Amsterdam
1735 en 1741
2 stukken
4681
Aan Balthasar Scott
1735 juni 23
1 stuk
4682
Aan Gualterius Petrus Boudaan
1741 feb. 2
1 stuk