De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.h   VOC-dienaren - algemeen
4683
Reglement van de Heren XVII betreffende de maandgelden van civiele, militaire en zeevarende VOC-dienaren. Gedrukt
1685
1 stuk
4684
Stukken betreffende mogelijke bezuinigingen op de gages van de VOC-dienaren
1740 - 1762
1 omslag
4685
Stukken betreffende de berechting van naar de Republiek gevluchte VOC-dienaren die in Indië in staat van beschuldiging zijn gesteld. Gedrukt
1758
4 stukken
4686
Extract-resoluties van de kamer Amsterdam en van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende de opheffing van het ambt van Compagniesapotheker
1760
2 stukken
4687
Minuut-voorstel om het werk van de eerste advocaat F.W. Boers te verlichten
[c. 1779]
1 stuk
4688
Advies van J. Nolthenius over de terugkomst van VOC-dienaren uit Indië vóór het aflopen van hun dienstverband, met name betreffende de officier van justitie
1791
1 stuk
4689
Staat van de maandsalarissen van de civiele en militaire VOC-dienaren
z.d
1 stuk
4690
Memorie betreffende particuliere briefwisseling van VOC-dienaren met personen in Indië. Met bijlagen
z.d
1 katern
---
Lijsten van de tractementen van de bewindhebbers en personeel van de verschillende kamers
[c. 18e eeuw]