De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.i   VOC-dienaren van de kamer Amsterdam - algemeen
4691
Register bevattende de geregistreerde eden die door de VOC-dienaren in de periode 1670-1794 in de kamer Amsterdam zijn afgelegd
1716 - 1794
1 deel
4692
Instructie voor de provoost van de kamer Amsterdam. Met concept
1772
2 stukken
4693
Eedformulieren voor de VOC-dienaren, werkzaam in de Republiek bij de kamer Amsterdam
1788
1 band