De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.j   Afzonderlijke VOC-dienaren van de kamer Amsterdam
4694
Kopie-missive van J. Roosenbergh aan Hans Sweers, bewindhebber in de kamer Hoorn, over de verrichtingen van de Nassause vloot
1626
1 stuk
4695
Commissie door Frederik Hendrik verleend aan Adriaen Jacobsz. van Durgerdam als kapitein op het schip Dordrecht
1626 sep. 8
1 charter
4696
Stukken betreffende de nalatenschap van Hendrik David de Wilhem
1725
1 band
4697
Stukken betreffende het proces tussen de kamer Amsterdam en de familieleden van Frans Canter
1727
4 stukken
4697 I
Memorie betreffende de vordering van oud-gouverneur-generaal Diederik Durven
[c. 1732]
1 stuk
4698
Extract-testament van gouverneur-generaal Gustaaf Willem van Imhoff, waarbij de weesmeesters van Amsterdam tot executeurs worden aangesteld
1749
1 stuk
4699
Getuigschrift van Leendert Bomme, representant van de prins van Oranje bij de kamer Zeeland, ten gunste van Godfried Wargyn, luitenant op het schip Nieuwvijvervreugd
1751
1 stuk
4700
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende de aanstelling van Cornelis van der Hoop tot advocaat
1755
1 stuk
---
Sollicitatiebrief van A. Dalset voor een functie bij de kamer Amsterdam
1786 juli 17
 
4701
Stukken betreffende een commissie verleend aan J. Temminck, kassier van de kamer Amsterdam, en aan J. Adami, betreffende het proces tegen directeur-generaal Hendrik Breton over het tekort in de grote geldkas in Batavia
1787
1 omslag