De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.k   Particuliere handel
Zie ook inv. nrs. 4809-4814
4702
Plakkaat van bewindhebbers tegen de particuliere handel, met extract-reglement betreffende de handel. Gedrukt
1670 en 1676
2 stukken
4703
Extract-reglement van de Heren XVII tot wering van de particuliere handel door VOC-dienaren in Indië. Gedrukt
1676
1 stuk
4704
`'t Oostindische sacspiegeltje', aantekening betreffende de misbruiken door VOC-dienaren
1684
1 stuk
4705
Plakkaat van de Staten-Generaal bevattende een verbod van de handel op Indië buiten het VOC-monopolie. Gedrukt
1717
1 stuk
4706
Extract-reglement van de Heren XVII van 1676 oktober 16, tot wering van de particuliere handel door VOC-dienaren. Gedrukt
1782
1 stuk
4707
Memorie betreffende de voorwaarden waarbij aan particulieren wordt toegestaan voor eigen rekening goederen te laden in VOC-schepen, varende van en naar de Republiek en Indië, met uitzondering van de tot contrabande verklaarde goederen. Met bijlagen. Gedrukt
1791
1 stuk