De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.l   Buitenlandse regimenten en militairen in dienst van de VOC
4708
Kopie-akte waarbij luitenant Hubert de Ranconnet wordt bevorderd tot kapitein over een compagnie bij het Steinse vrij-regiment, in 1778 verleend door de koning van Pruisen
1780
1 stuk
Het betreft hier een vertaling
4709
Stukken betreffende de levering van troepen aan de VOC door Jean Antoine Geoffroy, baron de Heys, en Henning Charles, baron de Rumohr
1781
1 omslag
4710
Stukken betreffende de levering van troepen aan de VOC door Wilhelm Friedrich, baron von Wilcke, generaal-majoor van de infanterie in Staatse dienst en grootmajoor van Maastricht
1781
1 omslag
4711
Memorie betreffende de voorwaarden waarop de kapitein-luitenants Johan Caspar Paravicini de Capelli en Willem Dupont bereid zijn in VOC-dienst naar Indië te gaan. Kopie
1787
1 stuk
---
Militaire capitulaties van de regimenten Luxemburg, De Meuron, Waltner, Württemberg en Sternbach, in dienst van de VOC. Kopieën
1781 - 1801
 
---
Stukken betreffende de regimenten Luxemburg, De Meuron en Württemberg, in dienst van de VOC
1782 - 1799