De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.n   Muntzaken
Zie ook inv. nrs. 4815, 4816, 4882, 4889 en 4911
4713
Stukken betreffende het munten van geld voor de VOC
1700 - 1705
1 omslag
4714
Missiven van Dirk Haak, bewindhebber in de kamer Enkhuizen, en kopie-missiven van de essayeur-generaal Johan Emants, betreffende het essaaieren van staafzilver voor de VOC
1724
3 stukken
4715
Memorie betreffende de koers van de dukaton in de Republiek en in Indië
[na 1743]
1 stuk
4715 I
Aantekening betreffende de verlangde speciën in de generale eis van 1756
z.d
1 stuk
4716
Debet- en creditrekening wegens naar Indië verzonden munten
1784 - 1786
1 omslag
4717
Memorie van J. Temminck, kassier van de kamer Amsterdam, naar aanleiding van een passage in de memorie van C. van der Oudermeulen over de vermindering van de inkoopprijzen van naar Indië te zenden duiten. Met bijlagen. Gedrukt
1785
2 stukken
Afkomstig van Johannes Adami, boekhouder van het soldijkantoor