De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.o   Verhouding tot Europese mogendheden

Deel I/H.1.o.2   Frankrijk
4729
Resolutie van de scheepsraad van het schip Wapen van Alkmaar over de ontmoeting met het Franse schip Leeuw
1688 sep. 19
1 stuk
4730
Stukken betreffende de klachten van de Franse Oostindische Compagnie over drie Franse schepen die door de Engelsen zijn veroverd, naar Batavia opgebracht en aldaar door de gouverneur-generaal zijn gekocht. Gedrukt. Kopieën
1745
1 stuk
4731
Stukken betreffende de koop door gouverneur-generaal en raden van drie schepen van de Franse Oostindische Compagnie, die door de Engelsen zijn veroverd en naar Batavia zijn gebracht. Gedrukt. Kopieën
1745
3 stukken
4732
Kopie-secrete missive van het Haags Besogne aan gouverneur-generaal en raden betreffende de orders van de Franse regering tot vernietiging van VOC-schepen. Met bijlage
1747
2 stukken
4733
Stukken betreffende de klachten van de VOC tegen de Franse Oostindische Compagnie betreffende het veroveren van schepen en het optreden van de Fransen in Masulipatnam. Met bijlagen
1760
1 omslag
4734
Kopie-memorie betreffende het geschil tussen de VOC en de Franse regering over drie buitgemaakte en door Frankrijk teruggeëiste Franse schepen
1745
1 stuk
Met aantekening uit 1762
4735
Plakkaat van gouverneur-generaal en raden betreffende het uitbreken van de oorlog met Frankrijk. Gedrukt
1793
1 stuk