De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.o   Verhouding tot Europese mogendheden

Deel I/H.1.o.3   Spanje
4736
Stukken betreffende de plannen tot oprichting in Spanje van een compagnie voor de directe handel van Cadiz via Kaap de Goede Hoop op de Filippijnen. Gedeeltelijk gedrukt
1732
1 omslag
4737
Stukken betreffende de vaart van de Spanjaarden op de Filippijnen. Gedrukt
1786 - 1787
1 omslag