De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.p   Buitenlandse correspondenten van de VOC
4738
Missive van Joan Beekman, correspondent in Hamburg, aan de kamer Amsterdam
1678
1 stuk
4739
Missive van Denis Dutry, vertegenwoordiger in Londen, betreffende zijn verrichtingen in een proces over het schip Overwinnaar
1714
1 stuk
4740
Missiven van de correspondenten in Londen. Met bijlagen
1791 - 1795
1 omslag
4741
Lijst van VOC-correspondenten in Frankrijk, Engeland en Egypte
1792
1 stuk