De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.1   Beheer in Europa

Deel I/H.1.q   Verhouding tot de Compagnie van Oostende
4742
Stukken betreffende het protest van de VOC tegen de oprichting van een Oostindische Compagnie in Oostende
1720 - 1725
1 omslag
4743
Concept- en kopie-missive van gecommitteerde bewindhebbers betreffende maatregelen tegen de schepen van de Compagnie van Oostende
1723
2 stukken