De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.a   Gouverneur-generaal en raden
4773
Kopie-instructies voor gouverneur-generaal en raden
1617 nov. 3, 1632 mrt. 17 en 1650 apr. 26
1 band
4774
Missive van gouverneur-generaal en raden aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam
1674
1 stuk
---
Missiven van gouverneur-generaal en raden aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam
1763 okt. 18 en nov. 1
 
4775
Extract-generale missiven van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden in Batavia, met in margine de beantwoording door de Hoge Regering
1765 okt. 4 en 1766 okt. 6
1 band
4776
Publikaties van gouverneur-generaal en raden betreffende verschillende onderwerpen. Gedrukt
1778
1 band
---
Kopie-verordeningen en -statuten van gouverneur-generaal en raden. Met index
1642 juli 1
 
Gepubliceerd in: BKI nieuwe reeks, tweede deel (1863) 397-518, gebaseerd op het afschrift. Onvolledig gepubliceerd in: Van der Chijs, Plakkaatboek I, 472-594
---
Kopie-ontwerp van de Statuten van Batavia
1766
 
Gepubliceerd in: Van der Chijs, Plakkaatboek IX
---
Statuten van Batavia tijdens het bestuur van gouverneur-generaal P.A. van der Parra opgesteld. Met toevoegingen en alfabetische index
z.d