De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.b   Verhouding tot Aziatische vorsten
4777-4783
Kopie-translaten van tractaten gesloten door de VOC en haar voorgangers met Aziatische vorsten
1596 - 1791
3 delen, 2 banden en 2 omslagen
4777
1596 - 1662. Met geografische index
1596 - 1662
1 deel
4778
[1608] - 1612
1 omslag
4779
1658 - 1669. Met geografische index
1658 - 1669
1 deel
4780
1667 [1623] - 1685. Met inhoudsopgave
1623 - 1685
1 deel
4781
1684 - 1701. Met inhoudsopgave
1684 - 1701
1 band
4782
1701 - 1742
1 band
Bevat ook, los bijgevoegd, enige lijsten met korte inhoudsopgaven van verdragen voor en tijdens de bovengenoemde periode gesloten
4783
1753 - 1791
1 omslag
---
Kopie-contracten gesloten met diverse vorsten
1771 - 1778
 
4784
Repertorium op de tractaten gesloten door de VOC en haar voorgangers met Aziatische vorsten
1596 - 1791
1 deel en 1 omslag
Alfabetisch-geografisch gerangschikt
4785
Artikelen van het verdrag gesloten tussen de sultan van Makassar en de VOC. Gedrukt
1668
1 stuk
4786
Secrete missive van de directeur van Bengalen Johannes Matthias Ross aan de Heren XVII betreffende het verzoek van de koning van Hindustan om hulp tegen de Engelsen. Met bijlagen
1779
1 omslag
Bevat ook originele, in Arabische karakters geschreven missiven
4787
Voorwaarden die door Hyder Ali, sultan van Mysore, aan de VOC zijn aangeboden tot het sluiten van een verbond
1780
1 stuk
Het betreft hier een vertaling