De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.c   Toestand van de VOC-bezittingen en -handel in Indië
4788
Kopie-memorie van J.P. Coen aan de Staten-Generaal betreffende de toestand van de VOC in Indië
1614
1 stuk
4789
Lijsten van nederzettingen van de VOC in Azië, met opgave van de goederen die zij leveren en de rang van de VOC-dienaren die in deze nederzettingen zijn aangesteld
[na 1730]
3 stukken
4790
Memorie van een ongenoemde VOC-dienaar aan de Heren XVII betreffende de toestand van de VOC in Indië
1764
1 omslag
4791
Lijst van nederzettingen van de VOC
[c. 1790]
1 stuk
4792
Staten van de waarden van de ladingen uit de Republiek naar Indië gezonden en vice versa, over de jaren 1700-1753, met verzamelstaat
1753
3 stukken
4793
Statistische gegevens over de jaren 1700-1788 betreffende door de VOC gemaakte winsten in Indië, verzonden retouren naar de Republiek en andere zaken
[c. eind 18e eeuw]
1 omslag
4794
Staat van de winsten en verliezen van het hoofdkantoor Batavia over de jaren 1700-1753
z.d
1 stuk
4795
Staten betreffende de verkoop in Indië door de VOC van uit de Republiek afkomstige textiel in de jaren 1729-1755
1755
1 omslag