De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.d   VOC-dienaren in Indië - algemeen
4796
Memorie van J. Schreuder en andere leden van de Raad van Indië betreffende de instructies voor de gouverneur-generaal, directeur-generaal en raden van Indië
1764
1 band
4797
Voorwaarden opgesteld door gouverneur-generaal en raden, voor de `bank courant en bank van lening' in Batavia, tevens dienend als instructie voor de directeur en andere beambten van de bank. Gedrukt
1770
1 stuk
4798
Kopie-missiven van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden en aan de Raad van Justitie in Batavia over de geschillen tussen beide colleges
1779
1 omslag
4799
Ontwerp-instructie voor gouverneur-generaal en raden en voor de Raad van Justitie in Batavia
[c. eind 18e eeuw]
1 omslag
4800
Instructie voor de regenten van het tehuis van de pennisten in Batavia, met reglement voor de pennisten. Gedrukt
1790
1 stuk