De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.e   Afzonderlijke VOC-dienaren in Indië
4801
Getuigenverklaring van Pieter Vlack en anderen in Batavia, ten gunste van Pieter de Prijs, afkomstig uit Amsterdam. Kopie
1631
1 stuk
4802
Stukken betreffende het ontslag van gouverneur-generaal Diederik Durven wegens wanbeheer. Gedrukt
1734
2 stukken
4802 I
Loflied op gouverneur-generaal Gustaaf Willem van Imhoff door W. van Haren
1742
1 stuk
4803
Kopie-rekest van Elisabeth Klink in Middelburg aan de Heren XVII tot bevordering van haar halfbroer Jan Drabbe, directeur van Surat, tot raad extraordinaris van Indië. Gedrukt
1761
1 stuk
4804
Kopie-rekest van Willem Lodewijk Sontag aan de Heren XVII om ontslag van een door hem gegeven borgstelling
[na 1776]
1 stuk
4805
Kopie-rekest van Gijsbert Jacob Welgevare uit Delft, ontslagen uit VOC-dienst en naar de Republiek gezonden, om hersteld te worden in zijn rang van opperkoopman
1779
1 stuk
4806
Missive van J.A. de Villeneuve in Ambon aan een van de bewindhebbers, met verzoek om voorspraak voor de benoeming tot raad extraordinaris
1779
1 stuk
4807
Verweerschrift door C.P. Reigersman, oud-eerste administrateur van de westzijdse negotiepakhuizen in Batavia, over zijn beheer in dienst van de VOC
[c. 1789]
1 band