De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.f   Nederlandse kolonisatie in Indië
---
Advies van gouverneur-generaal Karel Reyniersz. betreffende het concept van de Heren XVII voor de stichting van koloniën in Azië, met bijbehorende stukken
1649 - 1651
 
4808
Kopie-advies van Joan Maetsuycker aan de Heren XVII over Nederlandse kolonisatie in Azië. Fragment
1651
1 stuk
Beschadigd. Een tweede exemplaar van dit advies bevindt zich in Aanwinsten, inv. nr. 1903 XIX
---
Kopie-memorie van Cornelis Chastelein over de noodzaak van koloniën
1705
 
Fragment. Gepubliceerd in: TBG 3 (1855) 63-104
---
Memorie betreffende `Invallende gedachten en aanmerking over de koloniën welkers noodzakelijkheid tot verzekering dezer landen reeds in voortijden bij de Heeren Seventienen en de heer gouverneur-generaal Maatsuiker en raad Pieter van Hoorn is begrepen en voorgesteld geworden en wat men tegenwoordig tot bevordering van hetzelve vooreerst zoude kunnen aanvangen te doen', door Cornelis Chastelein
1705 juni 30