De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.g   Particuliere handel in Indië
Zie ook inv. nrs. 4702-4707
4809
Plakkaten van gouverneur-generaal en raden betreffende de hoeveelheid mee te nemen bagage door repatriërende VOC-dienaren. Gedrukt
1713, 1714
2 stukken
4810
Reglementen betreffende de hoeveelheid mee te nemen bagage door repatriërende VOC-dienaren. Gedrukt
1716 dec. 5 en 1732 okt. 13
1 katern
4811
Plakkaat van gouverneur-generaal en raden, bevattende een verbod op het vervoer van katoenen en zijden stoffen door repatriërende VOC-dienaren. Gedrukt
1742
1 stuk
4812
Plakkaat van gouverneur-generaal en raden van 1718 juli 27 betreffende de hoeveelheid mee te nemen bagage door repatriërende VOC-dienaren. Herdruk
1749
1 stuk
4813
Extract-resolutie van de Heren XVII van 1637 april 5 betreffende de toegestane particuliere goederen door repatriërende VOC-dienaren naar de Republiek mee te nemen, met aanvullingen op het reglement over deze zaak. Gedrukt
1760
2 stukken
---
Consideraties op het voorstel van gouverneur-generaal en raden van 1705 januari 31 over het openstellen van de vaart en handel van de Moren, `Benjanen' en andere Aziatische naties in Batavia
z.d
 
4814
Memorie, bevattende bedenkingen tegen de vrije vaart en handel tussen Batavia en de Westerkwartieren, in het bijzonder betreffende de suikerhandel door particulieren
1765
1 band