De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.h   Munten, maten en gewichten
Zie ook inv. nrs. 4713-4717, 4882, 4889 en 4911
4815
Aantekeningen betreffende Aziatische munten, maten en gewichten
[c. 1765]
1 stuk
4816
Lijst van in Azië gebruikelijke munten, maten en gewichten, met bij de munten vermelde koers. Met geografische index
1769
1 band
---
Aantekeningen betreffende in Azië gebruikelijke munten, maten en gewichten
z.d