De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/H   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel I/H.2   Beheer buiten Europa

Deel I/H.2.i   Militaire zaken
4817
Lijst van de fortificaties in Batavia en het aantal daar gelegerde militairen
1779
1 stuk
4818
Publikatie van gouverneur-generaal en raden tegen het gebruik van snaphanen door inheemsen en Chinezen. Gedrukt
1780
1 stuk
4819
Stukken betreffende de inbezitneming van Mampawah door het landeskader onder bevel van kapitein-commandeur Willem Sylvester
1787
1 band
4820
Stukken betreffende de sterkte van het garnizoen en het aantal inheemse militairen in Batavia en de andere VOC-vestigingen. Kopieën
1790 - 1791
1 omslag
Bevat ook stalen van stoffen voor uniformen